Alderdiko agiriak


Orrialde honetan alderdiko agiriak jasotzen dira, ezinbestekoak alderdiaren ideologia eta oinarriak ezagutzeko:

Documentos del partido

En esta página se recogen documentos del partido, indispensables para conocer su ideología y sus bases: