Baldintza Orokorrak


h1usurbil.net web guneko Baldintza Orokorrak

Legezko Ohar honek, www.h1usurbil.net web gunean sartzeko eta erabiltzeko Baldintza Orokorrak dauzka, hemendik aurrera "web gunea" esango dioguna, zeinaren jabea Usurbilgo Hamaikabat baita.

Baldintza hauen onartzea

Web gunea erabiltzeak erabiltzailea bertan sartzean indarrean dagoen bertsioaren Baldintza Orokor hauen berariazko onarpen betea dakar, web gunearen zerbitzu zehatz batzuetan ezarri litezkeen Baldintza Partikularrak baztertu gabe ere, hala nola Webkideen Balditza Orokorrak.

Erabiltzaileek web gunea erabiltzen duten bakoitzean, Baldintza Orokor eta Partikular hauek onartu egiten dituzte; hauei gainera, web gune honen bidez hirugarrenen zerbitzuetan sartutakoan emandako baldintzak erantsiko zaizkie.

Web gunearen edukien jabetza intelektuala

Web gunea osatzen duten elementu guztiak, zein haren egitura, edukiak, diseinua eta kodea, H1usurbil-i dagozkio eta jabetza intelektual eta industrialaren arauek babesten dituzte. Hau guztia, Erakunde Kolaboratzaileen logotipo eta marken jabetza osoari kalterik egin gabe, ulertu behar da.

Ezin da web guneko edukien zein bere elementuetako baten erreprodukziorik, aldaketarik, banaketarik edo komunikazio publikorik egin H1usurbil-en aurretiko baimen idatzirik gabe.

Web gunearen erabiltzaileek modu pribatu eta pertsonalean besterik ezin izango dituzte erabili bertako edukiak.

Guztiz debekatuta dago web gunea edota bere elementuetako bat erabiltzea merkataritza zein legez kontrako helburuekin.

H1usurbil-ek ez da arduratuko hirugarrengoek web gunearen edukia erabiltzeagatik sortutako ondorioez eta erabiltzaileak eskubide hauen arau hausteagatik dagozkion ekintza zibil edo penal guztiak burutu ahal izango ditu.

Izaera pertsonaleko datuen babesa

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren bat etorriz, H1usurbil-ek isilpekotasuna betetzeko konpromisoa hartzen du, izaera pertsonaleko datuei dagokienez eta konfindentzialtasunez tratatzeko obligazioari dagokionez. Horretarako, aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimendu gabeko sarbidea saihesteko, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.

Datu pertsonalen bilketa eta trataera pertsonalizatuaren helburua web gunean eskainitako zerbitzuak kudeatzea, egitea, zabaltzea eta hobetzea da.

Erabiltzaileak sarbide, zuzenketa, baliogabetze edo aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu; horretarako, idatziz zuzendu beharko du H1usurbil-era, bere NANaren kopiaz lagunduta.

Cookie-ak

Web guneak behin behinekoak diren cookie-ak erabiltzen ditu. Cookie hauek ez dira inolaz ere erabiliko norberaren datuak biltzeko.

Aldaketak

Web gunearen zerbitzuak hobetzeko nahian, H1usurbil-ek, edonoiz eta erabiltzaileari aurretiaz abisatu gabe, bere kasa, web gunearen ezaugarri tekniko eta zerbitzuak konfiguratzeko, aldatzeko, handitzeko zein haren agerpena aldi baterako bertan behera uzteko eskubidea dauka.

Era berean, Baldintza Orokor hauek zein bestelako beren beste baldintzak edonoiz aldatzeko eskubidea ere edukiko du aurretiaz abisatu gabe.

Ardura-salbuespenak

H1usurbil ez da arduratuko web gunean gerta litezkeen tipografia-, forma- zein zenbaki-erroreez arduratuko, ezta bertan emandako informazioaren zehaztasunaz ere. Zerbitzua etengabe, akatsik gabe, birusik gabe eta modu seguru, zehatz, fidagarri edo kalitatezkoan eskaintzea ere ez da bermatuko. Aldi berean, deskargatzeko eskainitako edukiak seguruak izatea ere ez da batere ziurtatuko.

Erabiltzaileak ulertuko eta onartuko du ez H1usurbil-ek, ez web gune honetan eskaintzen den zerbitzuko parte-hartzaile batek ere ez duela inolako aholku profesionalik eskaintzen eta web gune honetan jasotako zein aurkitutako edozein aholku edo beste informazio motaren bat erabiltzea erabiltzailearen beraren ardurapean eskainiko dela eta H1usurbil ez dela inondik inora ere arduratuko.

Erabiltzaileak ulertuko eta onartuko du web gune hau erabiltzea zein emandako edukiak erabiltzailearen beraren ardurapean erabiltzeko eskaintzen direla. H1usurbil-ek horren guztiaren inguruko inolako segurtasunik ez duela eskainiko espresuki adierazten du.

H1usurbil ez da arduratuko zuzeneko edo zeharkako inolako kaltez, zerbitzua erabiltzearen zein erabiltzeko ezintasunaren ondorioz etekinak edo datuak galtzea, baimenik gabeko sartzea edo transmititutako datuak aldatzea, zerbitzua erabiltzen duten hirugarrenen ekintzak, ezta zerbitzuarekin zerikusirik daukan inolako beste kontu batzuk ere barne.

Estekak

Web guneak erabiltzaileei interesatzen zaizkien edukietarako hirugarrenek sortutako esteka batzuk ditu. H1usurbil-ek aipatu edukietarako estekak ematen ditu, besterik ez, eta ez da inolaz ere arduratuko ez edukiez beraiez, ez umeentzako nabigazio seguruari dagozkion parametroen egokitasunaz. H1usurbil ez da web gune horietan aurki litezkeen edukiaz, informazioez edo zerbitzuez arduratuko; estekak informazio moduan eskaintzen ditu eta inolaz ere ez du esan nahi izango H1usurbil eta eduki horien zein web gune horien jabetza daukaten pertsona edo erakunde horien artean inolako harremanik dagoenik.

Hirugarrenen zerbitzuak

Web gune honetan zein web gune honen bidez iragarrita, sustatuta edo eskuragarri eskainitako hirugarrenen ondasun eta zerbitzuek, aipatu hirugarrenek ezarritako politikari eta baldintzei jarraituko diete.

Pasahitzen pribatutasuna

H1usurbil ez da arduratuko web gunean izena emandako erabiltzaileek, beren pasahitza galtzeagatik zein kentzeagatik, jasotako kalteaz. Era berean, erabiltzaileei informatu egiten die aipatu pasahitzak web gunean enkriptaturik bilduko direla eta haiek besterik ezin izango dutela eskuratu, sekretupean edukitzea beraien ardura izango delarik.

Erabiltzailea web gune honetan bere kontuarekin zein bere pasahitzarekin egingo den guztiaz arduratuko da, erabiltzaileak berak baimena emanda zein ez emanda. Erabiltzaileak h1usurbil@h1usurbil.net helbidera jakinarazi beharko du bere erabiltzaile-izena, kontua edo pasahitza baimenik gabe erabili egin badira.

Arau-hausteak jakinarazteko prozedura

Web guneko edukiak kopiatu egin direla eta leku eskuragarri batean daudela uste baduzu, eta, beraz, jabetza intelektualaren edo beste mota bateko eskubideak urra litezkeela, H1usurbil-en zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan h1usurbil@h1usurbil.net helbidean edo posta-helbidean, ondoko informazioa emanda:
  1. Erreklamatzailearen edo, hala badagokio, haren izenean eta hura ordezkatuz jardungo duen baimendutako pertsonaren izen-abizenak, nortasun-agiria, posta helbidea eta telefono-zenbakia edota posta elektronikoaren helbidea.
  2. Zein den balizko jarduera hori, eta bereziki, jabetza industrial edo intelektualaren eskubideak urratzen direnean, babestutako edukien eta hauen kokaleku zehatzaren deskribapen zehatz eta konkretua.
  3. Jarraian azaltzen den bezala egindako berariazko deklarazioa: (a) eskubide-urraketari buruzko informazioa zehatza eta benetakoa dela eta deklaratzailea babestutako eskubideen titular legitimoa dela, eta (b) egindako ustiapena legez kanpokoa dela eta eskubideak urratzen dituela.

Kalte-ordainak

Erabiltzaileak H1usurbil-i zein haren ordezkatzaileei, agenteei, enplegatuei, lan-kudeatzaileei, iragarleei, kolaboratzaileei edo babesleei kalte-ordaina ematea onartzen du, erabiltzaileak web gunean erakutsitako portaeraren, erabiltzaileak bertara bidalitako edukien edo erabiltze-baldintza hauek zein beste pertsona edo erakunderen baten eskubideak zapaltzearen ondorioz, hirugarrenek egindako edozein erreklamazio edo salaketa dela-eta.

Iraupena eta Amaiera

Web gunearen zerbitzu-emateak eta berak hornitutako zerbitzu eta edukiak iraupen mugagabea dute. Hala eta guztiz ere, H1usurbil-k edozein unetan bere kabuz eta bere borondatez soilik bukatutzat eman edo bertan behera utzi ahal izango du web gunearen zerbitzu-ematea, bai eta edozein eduki eta zerbitzuena ere.

Aplikatu daitekeen legeria eta Forua

Baldintza Orokor hauek espainiako legeek araututa egongo dira eta horiexek izango dira ezargarriak bertan ezarri gabekoetan, interpretaziorako, balioztapenerako eta betearazpenerako.

Erabiltzaileak espreski egiten dio uko kasuari dagokion foruari eta Donostiako Epaitegi eta Epaimahaien eskuetan jartzen dira, Baldintza Orokorrak interpretatzeko edo betearazteko orduan sor daitezkeen gatazkak ebatz ditzaten Baldintza Orokor hauen interpretazioan edo exekuzioan.

Condiciones Generales

Condiciones Generales del portal h1usurbil.net

Este Aviso Legal contiene las Condiciones Generales para el acceso y uso del portal www.h1usurbil.net en adelante “el portal”, propiedad de Hamaikabat Usurbil.

Aceptación de estas condiciones

El uso del portal supone la plena aceptación de la versión de las Condiciones Generales vigentes en el momento del acceso, así como de las Condiciones Particulares que pudieran establecerse en algunos servicios del portal como las Condiciones Generales de Usuarios Webkide.

Los usuarios aceptan estas Condiciones Generales cada vez que hacen uso del portal; a estas Condiciones Generales y Particulares, se les sumarán las condiciones que se establezcan cuando se accedan a servicios de terceros a través de este portal.

Propiedad intelectual de los contenidos del portal

Todos los elementos que integran el portal, su organización, contenidos, diseño y código son propiedad de H1usurbil y le protegen las leyes de propiedad intelectual e industrial. Todo ello hay que entenderlo si perjuicio de la propiedad de las marcas y logotipos de las Entidades Colaboradoras.

No se permite la reproducción, modificación, distribución o comunicación pública de los contenidos del portal ni de ningún elemento que lo integra, sin la previa autorización por escrita de H1usurbil.

Los usuarios sólo podrán hacer un uso privado y personal de los contenidos del portal.

Esta terminantemente prohibido el uso del portal o de alguna de sus partes con fines contrarios a las leyes.

H1usurbil no se hará responsable de las consecuencias que puedan ocasionar terceros por el uso de los contenidos del portal y los usuarios podrán emprender todas las acciones civiles o penales por la vulneración de estos derechos.

Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, H1usurbil se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. Para ello, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios al usuario.

El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito a H1usurbil, acompañando fotocopia de su D.N.I.

Cookies

El portal hace uso de cookies temporales. Estas cookies no se emplearán de ninguna manera para recoger datos personales.

Modificaciones

Con objeto de mejorar los servicios del portal, H1usurbil podrá en cualquier momento y sin previo aviso, configurar, modificar, ampliar, así como interrumpir temporalmente las características técnicas y servicios del portal.

Así mismo podrá modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas Condiciones Generales así como otras condiciones particulares.

Exclusión de responsabilidades

H1usurbil no se hace responsable de los errores tipográficos y numéricos que puedan darse en la información del portal, ni de la precisión de la información proporcionada. Tampoco garantiza un servicio ininterrumpido, libre de virus, seguro, fiable y de calidad. Así mismo tampoco garantiza que los contenidos de las descargas sean completamente seguras.

El usuario entiende y acepta que ni H1usurbil, ni ninguna otra entidad que tome parte en los servicios del portal, ofrece ningún tipo de asesoramiento profesional, y que el uso de cualquier tipo información o consejo que el usuario encuentre en el portal lo hace bajo su exclusiva responsabilidad, y que H1usurbil no será responsable de ninguna manera.

El usuario entiende y acepta que el uso del portal así como de su información, se ofrecen bajo la exclusiva responsabilidad del propio usuario. H1usurbil manifiesta expresamente que no ofrece ningun tipo de seguridad en este aspecto.

H1usurbil no se responsabilizará de ningún tipo de daño directo o indirecto por el uso del servicio, ni por la pérdida de datos, ni por los accesos no autorizados o por la modificación de los datos transmitidos, ni por las acciones de terceros que empleen los servicios, ni por cualquier otro tema que tenga relación con el servicio.

Enlaces

El portal tiene algunos enlaces de contenidos desarrollados por terceros de interés para los usuarios. H1usurbil ofrece los mencionados enlaces tal cual y no se responsabiliza en absoluto de sus contenidos, ni de la idoneidad relativa a los parámetros de navegación segura para menores. H1usurbil no se responsabilizará de los contenidos, informaciones o servicios que puedan encontrarse en dichas páginas web; los enlaces se ofrecen a modo de información y no implicará la existencia de ningún tipo de relación entre H1usurbil ni con dichos contenidos ni con las personas o instituciones propietarias de dichos contenidos.

Servicios de terceros

Los bienes y servicios de terceros que se ofrecen publicitados, promovidos o accesibles en este portal, o a través de este portal, seguirán las políticas y condiciones establecidas por dichos terceros.

Privacidad de las claves

H1usurbil no se hará responsable por los daños ni perjuicios provocados por la pérdida de la clave de los usuarios registrados en el portal. Así mismo, informa a los usuarios que las mencionadas claves se encriptan en el portal y que sólo ellos podrán conocer, siendo responsabilidad de cada usuario mantenerlo en secreto.

El usuario se responsabilizará de todo cuanto se realice con su cuenta y clave, tanto si concede su permiso como si no. Los usuarios deberán avisar enviando un email a h1usurbil@h1usurbil.net si observan un uso no autorizado de su cuenta o clave.

Procedimiento para informar infracciones

Si crees que se han copiado los contenidos del portal y que se encuentran accesibles en un lugar, y que por tanto, se pueden haber vulnerado la propiedad intelectual u otro tipo de derechos, debes ponerte en contacto con H1usurbil en la dirección h1usurbil@h1usurbil.net o en su dirección postal, proporcionando la siguiente información:
  1. Nombre y apellidos, DNI, dirección postal y nº de teléfono o dirección de correo electrónico de la persona que hace la reclamación, o en su caso, de una persona autorizada que actúe en su nombre.
  2. De qué actividad se trata, y en especial, en caso de vulnerarse los derechos de propiedad intelectual e industrial, la ubicación y la descripción exactas de los contenidos protegidos.
  3. Una declaración expresa como se da a continuación: (a) que la información sobre la vulneración de derechos es exacta y cierta, y que el declarante es el titular legítimo de los derechos reservados, y (b) que la actividad realizada es ilegal y que vulnera los derechos.

Indemnizaciones

Ante cualquier reclamación o denuncia realizada por terceros, el usuario acepta indemnizar a H1usurbil así como a sus representantes, agentes, anunciantes, colaboradores o patrocinadores, como consecuencia de su comportamiento en el portal o por los contenidos enviados al portal, por la vulneración de estas Condiciones Generales, así como de los derechos de otra persona o institución.

Duración y término

El portal, los contenidos y servicios proporcionados tienen una duración indefinida. No obstante, H1usurbil podrá, en cualquier momento y por propia voluntad, dar por finalizados los servicios del portal y dejar de ofrecerlos, así como de cualquier contenido o servicio.

Legislación aplicable y Fuero

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en las mismas en materia de interpretación, validez y ejecución.

Las partes renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponder y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de San Sebastian que correspondan para resolver cualquier controversia