Harremanetarako


Orrialde honetan Udal zerbitzu desberdinekin harremanetan jartzeko telefono eta fax zenbakiak eta posta elektronikoak aurkituko dituzu.

En esta página encontrarás números de teléfono y fax y correos electrónicos para ponerte en contacto con los distintos servicios municipales.

Orokorra / General

(T) 943 371 951
(T) 943 371 990
(F) 943 371 493errejistroa@usurbil.net

Alkatea / Alcaldía

(T) 669 875 423
alkatea@usurbil.net

Idazkaritza / Secretaría

(T) 943 371 417
idazkaria@usurbil.net

Diru-kontuak / Hacienda

(T) 943 371 349
kontu@usurbil.net

Hirigintza / Urbanismo

(T) 943 371 912
hirigintza@usurbil.net

Kultura / Cultura

(T) 943 371 999
kultura@usurbil.net

Lan brigada / Brigada

(T) 943 370 148
(T) 656 799 852 (*)
zerbitzuak@usurbil.net

Udaltzaingoa / Guardia municipal

(T) 943 361 112
(T) 656 799 851 (*)
(T) 656 799 850 (*)
(F) 943 368 168udaltzaingoa@usurbil.net

Gizarte zerbitzuak / Servicios sociales

(T) 943 377 110
(F) 943 377 111gzidoia@usurbil.net

Kiroldegia / Polideportivo

(T) 943 372 498
(F) 943 372 498kirolpat@usurbil.net

Liburutegia / Biblioteca

(T) 943 360 692biblioteka@usurbil.net

(*) Larrialdietan bakarrik / Sólo en caso de emergencia