Legealdi balorazioak


Lau urtetik behin atzera begiratu eta eginikoak eta ez eginikoak baloratzeko garaia iristen da. Hurrengo dokumentuek azken bi legealdietako Hamaikabateko kideek (orduan Eusko Alkartasunaren kide) balorapenak biltzen dituzte. Oinarri sendo bat hurrengo urteetan egin litekeena neurtzeko eta proposatzeko.

2007-11 Legealdiko Balorazioak 2007-11 Legealdiko Balorazioak
Oharra: Balorazioak 2011-15 hauteskunde programan jasotzen dira.

Usurbil 2003-2007. Aurrera egindako bidEA Usurbil 2003-2007. Aurrera egindako bidEA 7,42Mb

1999-2003 legealdia. Gehiengo absolutuaren ezina 1999-2003 legealdia. Gehiengo absolutuaren ezina 3,35Mb

Valoraciones electorales

Cada cuatro años nos toca echar la mirada atrás y valorar lo realizado y lo no realizado. Estos documentos recogen las valoraciones realizadas por los miembros de Hamaikabat (entonces encuadrados en Eusko Alkartasuna) respecto a las dos últimas legislaturas. Una buena base para medir y proponer lo realizable los próximos años.

2007-11 Valoraciones Electorales 2007-11 Valoraciones Electorales
Nota: Las valoraciones se incluyen en el programa electoral 2011-15

Usurbil 2003-2007. Aurrera egindako bidEA Usurbil 2003-2007. Aurrera egindako bidEA 7,42Mb

1999-2003 legealdia. Gehiengo absolutuaren ezina 1999-2003 legealdia. Gehiengo absolutuaren ezina 3,35Mb