Ordenantzak eta Araudiak


Sekzio honetan udal eskumeneko diren gaien ordenantza eta arauak biltzen dira.

En esta sección se recogen todas las ordenanzas y reglamentos que regulan competencias municipales.