eausurbil.net webaren aurkezpena

Ongi etorria adiskide!

Mundura irekitzen zaituen lehio honetan (internet) ikus gaitzazun nahi dugu, behin bada ere. Lehio honetan, webgune honekin, Usurbilen ere iritzi anitztasunaren alde lan egin nahi dugu. Herriko, eta batez ere udaleko, berriak zabaldu eta hauen inguruan gure gogoetak ezagutu araziz.

Garai berrietara egokitu nahi izan ditugu iritzi trukaketa erak zure partehatzea erreztuz. Usurbilgo Eusko Alkartasunaren hurbil sentitzen direnen arteko barne-gogoetak gauzatzeko tresna duzu esku artean. Baita, gurekin harremanetan jarri nahi dutenentzat; guri zer esana dutenentzat; kritikatu nahi gaituztenentzat; informatu nahi gaituztenentzat; udalaren aurrean bitartekari nahi gaituztenentzat.

Gaur egungo alkateak, bere lehen hitzaldian, beste gauzen artean partehartzea eta gardentasuna bultzatuko zuela adierazi zuen. Horretarako tresna prest zuen. Eusko Alkartasunak zuzentzen zuen aurreko gobernuak prest utzi zion udal web orria, bere argazkia eta hitzaurrea falta zen bakarrik. 15 hilabete geroago udal partehartze tresna kajoi batean egongo da. Eta bere hitzak haizeak eramanak.

“www.h1usurbil.net” webgunearen atalik nagusienetarikoa udal informazioarena izango da. Bertan, plenoen eta udal gobernuaren batzarren aktak azalduko dira; baita alkatearen dekretoen saila ere. Herritarrek zuzen zuzenean ezagutuko dituzte udal agintarien erabakiak.

Beste bi atal interesgarri ere izango ditu gure webguneak: liburutegia eta beste webgunekin loturak.

Liburutegiarekin herritarren “kultura” politikoa, historikoa, sozio-ekonomikoa, filosofikoa, etabar areagotzen lagundu nahi dugu. Guztion artean joango gara atal hau osatzen, hutsetik hasita, guztion aportazioekin.

Beste webguneekin lotura atalak zubilanak egin nahi ditu, beste informazio eta iritzi guneekin zubilanak. Tresna praktikoa izango delakoan gaude.

Hasiera honetan, hasiera guztietan bezela, akatsekin aurkituko zara. Barkatzea eskatzen dizugu eta umiltasunez eskatu ere bai ohartarazi gaitzazula akats horiek aurkitzean.

Besterik gabe. Hemen gauzkazu!

Presentación de la web eausurbil.net

Bienvenido!

En esta ventana que abres al mundo (internet) queremos que nos veas, aunque sólo sea esta primera vez. En esta ventana, a través de esta página web, queremos trabajar por la pluralidad de opiniones, también en Usurbil. Queremos divulgar las noticias del pueblo, y sobre todo, las del ayuntamiento dando a conocer nuestras opiniones al respecto.

Hemos querido adaptar a los nuevos tiempos los modos de compartir opiniones, facilitando tu participación. Las personas que se sientan cercanas a Eusko Alkartasuna de Usurbil, encontrarán una herramienta para participar en las reflexiones internas. Esta herramienta, también es para aquellos que simplemente quieran ponerse en contacto con nosotros o tengan algo que decirnos o criticarnos; para aquellos que quieran informarnos o para aquellos que quieran que seamos intermediarios ante el ayuntamiento.

El alcalde actual en su primer discurso, entro otras cosas, dijo que iba a impulsar la participación y la transparencia. Tenía desde el principio una herramienta para ello. El gobierno que dirigía Eusko Alkartasuna le dejó preparada la página web del ayuntamiento, donde sólo faltaba poner su foto y su presentación. Han pasado 15 meses, y esa herramienta debe de estar en un cajón. Y sus palabras las habrá llevado el viento.

Una de las secciones principales de la página web “www.h1usurbil.net” estará dedicada a la información del ayuntamiento. En esta sección, aparecerán las actas de los plenos y de las comisiones del gobierno; también los decretos del alcalde. Los ciudadanos podrán conocer de primera mano las decisiones de los mandatarios municipales.

Dos secciones interesantes serán: la biblioteca y la página con los hiperenlaces a otras páginas web.

Con la biblioteca, queremos fomentar la “cultura” política, histórica, socio-económica, filosófica, etc. del ciudadano. Esta sección se irá completando con la aportación de todos.

Desde la página donde se encuentran los hiperenlaces a otros sitios web, queremos crear puentes con otros generadores de información y opinión. Creemos que será una herramienta práctica.

Esto es un principio, y como en todos los principios, encontrarás errores. Esperamos que sepas perdonarnos y te pedimos humildemente que nos avises de los errores que encuentres para que vayamos mejorando.

Que lo disfrutes! Aquí nos tienes!

Iruzkinak