Emakumea, udal gobernuaren lehentasuna?

Udal gobernuak, 2008ko udal aurrekontuen eztabaidan, genero berdintasuna bere lehentasuna izango zuela aldarrikatu zuen.

2008ko hamargarren hilabeterantz goazen honetan ez da apenas inolako pausorik eman. 30.000 euro izendatu ziren genero berdintasuna bultzatzeko ekimenak garatzeko eta horietatik %20 inguru baino ez da erabili.

Emakume arlorako teknikari lanpostu bat hornituko zela onartu zuten, baina oraindik inolako pausorik ez. Urtea bukatuko da eta beren hitza, beste promes asko bezela, haizeak eramana.

La mujer, ¿prioridad del gobierno municipal?

El equipo de gobierno expresó que una de las prioridades fundamentales iba a ser la igualdad de género. Así lo discutimos en el debate sobre el presupuesto municipal del 2008.

Nos acercamos al décimo mes del 2008; apenas se ha dado algún paso. Se consignaron 30.000 euros para el desarrollo de programas sobre la igualdad de género. De ésos sólo se han utilizado alrededor de un 20%.

Aprobaron la necesidad de contratación de un/una técnico para el desarrollo del área de la mujer, pero hasta el momento no se ha dado ningún paso. Se nos terminará el año y sus palabras, como otras muchas promesas, se las habrá llevado el viento.

Iruzkinak