Usurbilgo udala, ziber-atzeratua

Gipuzkoarren %98,7-ek beren udalarekin harremanak manten ditzazkete internet bidez beren udalek web-orriak dituztelako.

Usurbildarrok, udalarekiko harremanetan, XX. Mendeko 80. hamarkadan bizi gara oraindik.

Aduna, Gaintza, Errezil, Altzaga, Elduain, Larraul, Altzo, Aizarnazabal, Arama, Beizama, Zerain eta beste hainbat herri txikien udalek web-orriak dituzten bitartean Usurbilen ez. Gipuzkoako herri txikienaren udalak ere – Orexa – badu bere webgune ederra. Guzti hau egia dela konprobatu dezakezu mezu honen amaieran.

Eusko Alkartasunak zuzentzen zuen aurreko gobernuak prest utzi zion udal web orria, bere argazkia eta hitzaurrea falta zen bakarrik. 15 hilabete geroago udal partehartze tresna kajoi batean egongo da.

Gipuzkoako udalen %94,3ek web-orriak dituzte, hau da, Gipuzkoak dituen 88 udalen artetik 5 udalek ez dute webgunerik; eta 500 biztanle baino gehiago dituztenen artean Usurbil da bakarra webgunea ez duena. Noiz arte egoera hau? Eta gainera, alkate jauna informatikaria omen da!!!

http://gestorcontenidosim.gipuzkoa.net/udalweb/es/html/index.shtml

El ayuntamiento de Usurbil, ciber-atrasada

El 98,7% de los guipuzcoanos puede relacionarse con sus ayuntamientos mediante Internet porque sus ayuntamientos disponen de una página web.

Los usurbildarras, en sus relaciones con el ayuntamiento, seguimos en la década de los 80 del siglo XX.

Mientras ayuntamientos como el de Aduna, Gaintza, Errezil, Altzaga, Elduain, Larraul, Altzo, Aizarnazabal, Arama, Beizama, Zerain y otros pueblos pequeños disponen de sus páginas web, en Usurbil nada. Incluso el municipio más pequeño de Gipuzkoa – Orexa – dispone de una buena página web. Todo esto lo puedes comprobar al final de este escrito.

El gobierno que dirigía Eusko Alkartasuna le dejó preparada la página web del ayuntamiento, donde sólo faltaba poner su foto y su presentación. Han pasado 15 meses, y esa herramienta debe de estar en un cajón.

El 94,3% de los municipios de Gipuzkoa dispone de página web, en otras palabras, de los 88 municipios guipuzcoanos 5 ayuntamientos no tienen página web, y de aquellos municipios de más de 500 habitantes, Usurbil es el único que no la tiene. ¿Hasta cuándo esta situación? Y para más INRI, dicen que el señor alcalde es informático!!!

http://gestorcontenidosim.gipuzkoa.net/udalweb/es/html/index.shtml

Iruzkinak