Zubietarrok, ba al zenekiten?Zubieta aldetik hainbat galdera jaso ondoren informazio pixka bat eman beharrean aurkitzen gara. Galdetzen digute ea egia den zabor bilketa gunea Zubietako kaxkoan jarriko den edo ez, konpostaje planta eraiko den eta non kokatuko den, eta antzekoak.

Bai. Zaborra biltzeko gunea – baita ere garbitxiki deitua – argazkian seinalatzen den lekuan kokatuko da. Dirudienez eraikin baten barruan.

Garbitxikian Zubietarrek zabor klase guztiak uzteko aukera (utzi beharra?) izango dute: atez-ate bildutako zabor organikoa, beira, papera, aparagailu elektrikoak, olio zikinak, plastikoak, pardelak eta beste. Eraikinaren barruan zabor-ontziak egoteaz gain konpostagailu bat joango da: konposta egiteko makina bat, konposta era fortzatu batean, era artifizial batean lortzeko.

Zabor biltegia, parke publiko eta lorategi batean kokatuko dute, azken urteetan zaintza haundirik izan ez duena. Argi gera bedi Donostiako udalaren ardura dela parkeen eta lorategien mantenimendua. Zubietako Herri Batzarrak leku horren ardura ezaren aurrean ez du kexurik azaldu, dakigunez. Hori gutxi balitz, gainera, lorategi horretan dauden propano-gas tankeak jartzeko baimena Donostiako udalak emana du, nahiz eta Usurbilgo udalerriko lurrak izan. Lorategi bat kendu, lorategiak ongarritzeko konposta sortzeko.

Idatzi honen amaieran aurkitzen den “pdf” formatuko dokumentuan Donostiako udalak, irailaren 26ko plenoan, onartuko duen akordioa duzue. Bertan xehetasun dexente aurkituko dituzue, planoak barne.

Aurrekontuaz hitzegin behar badugu gutxigoraberako bat esan genezake gehienez, informazio ematen ez diguten bitartean. Eraikinaren neurriak ikusirik kalkulatzen dugu 120.000 euro inguru kostako dela. Honi gehitzen badiogu barruko ontziak, altzariak eta konpostagailua ez da 150.000 eurotik jeitsiko. Ez dago beste lehentasunik Zubietan? Donostiako udalak xoxik jarriko du edota usurbildarrok ordaindu beharko dugu osorik beti bezela?

(Hemen, memoria eta planoen PDF-a) 3,9Mb

Zubietarras, sabíais que…?

Después de recibir unas cuantas preguntas desde Zubieta nos vemos obligados a aclarar algunos aspectos. Nos preguntan si es verdad que situarán un centro de recogida de residuos en el mismo casco urbano de Zubieta, si se va a construir una planta de compostaje y dónde se situará, y otras similares.

. El centro de recogida de residuos – también denominado Garbitxiki – se situará en el lugar señalado en la foto. Aparentemente dentro de una edificación.

En el Garbitxiki los zubietarras podrán (¿tal vez deberán?) depositar toda clase de residuos: residuos orgánicos recogidos con el sistema puerta a puerta, vidrio, papel, aparatos eléctricos, aceites, plásticos, pañales y otros. Dentro de la edificación, además de contenedores habrá un compostador: una máquina para compostar, para conseguir compost de una manera forzada, artificial.

El centro de recogida de residuos se situará en un parque público y un jardín; un lugar que aparenta abandono por falta de mantenimiento. Que quede claro que corresponde al ayuntamiento de Donostia ese mantenimiento en Zubieta. Hasta donde conocemos, la Junta Vecinal de Zubieta no ha mostrado queja ante dicha desidia. Por si fuera poco, los tanques de propano situados en dicho jardín fueron autorizados por el ayuntamiento de Donostia, aunque estén situados en término municipal de Usurbil. Se quita un jardín para crear compost para abonar jardines.

Al final de este escrito encontrarás un documento en formato “pdf” que será aprobado por el ayuntamiento de Donostia en Pleno a celebrar el 26 de septiembre. Encontrarás muchos detalles y algunos planos.

A la hora de hablar de presupuestos no podemos más que hacer aproximaciones, en tanto no nos faciliten información. Comprobando las dimensiones de la edificación calculamos que el coste rondará los 120.000 euros. Si a esto sumamos el mobiliario, los contenedores y la máquina compostadora no se bajará de los 150.000 euros. ¿No hay otras prioridades en Zubieta?¿El ayuntamiento donostiarra costeará su parte proporcional o seremos los usurbildarras, como siempre, los que lo paguemos?

(Aquí, memoria y planos en pdf) 3,9Mb

Iruzkinak