300.000 euro gutxiago; huskeria

Aurreko asteetan aurreratzen genuen. Krisia dela eta, Udala, diru-kopuru handi bat jaso gabe geratuko da Foru Aldunditik.

Alkateari galdetu genion, irailaren 30an egin zen osoko bilkuran, baina ez zigun zuzenean erantzun; garbi utziaz, ez zuela inongo planik gastuak gutxitzeko. Puntu hau erabat garbi geratu zen urriaren 10ean eginiko ez-ohiko osoko bilkuran, izan ere, bilkura horretan aurrekontuaren aldaketa bat onartu zen, eta berau justifikatzeko garaian, ez zuen planteatu diru-sarreren murrizketa egoerarik.

Baina errealitatea bestelakoa da. Diputazioak udalei egiten dien aportazioen (Fondo Forala) azken aurreikuspen zerrendan konprobatu daitekeen moduan (testuaren bukaeran), Usurbilgo udalak 300.000 euro jasotzeari utziko dio, 299.147 euro zehazki. Beraz, hasieran aurreikusitakoaren %91,92a jasoko du.

Egoera honen bestaldean zera aurkitzen dugu, udalak (udal gobernu taldeak + PSOE-k + Aralar eta EAJren ez etorriak) 491.000 eurotako gastu-partidak onartzen dituela atez-ateko hondakinen bilketa sistema finantzatzeko: bilketa bera, garbitxikia... Aurrekontu aldaketa idatziaren amaieran.

Gobernatzeko era honekin, hondakinen bilketa sistema berrirako onartutako tasen %50ko igoera lehen oparitxo bat besterik ez da izango. Izan ere, hurrengo urteetan, dirua nonbaitetik atera beharko dute.

[PDF] Usurbilgo udalaren 2008ko aurrekontua
[PDF] 2008ko foru fondoaren aurreikuspena

300.000 euros menos; un tema menor

Lo anticipábamos hace unas semanas. El ayuntamiento dejaría de percibir una cantidad importante por parte de la Diputación Foral, debido a la crisis.

Ya se lo preguntamos al alcalde en el pleno del 30 de septiembre, que nos contestó con evasivas; dejando claro que no tenía ningún plan de contención del gasto. Cuestión que quedó absolutamente demostrada en el pleno extraordinario del 10 de octubre, donde se aprobó una modificación del presupuesto (se encuentra al final de este texto) y que en su defensa en ningún momento planteó la posibilidad de un escenario de ingresos menores.

Pero la realidad es tozuda. Como se puede comprobar en el listado de previsión de cierre de aportaciones de la Diputación (FFFM) a los ayuntamientos (al final del texto), el ayuntamiento de Usurbil dejará de percibir casi 300.000 euros, exáctamente 299.147 euros. Recibirá el 91,92 % previsto inicialmente.

Como contrapunto a esta situación nos encontramos con que el ayuntamiento (equipo de gobierno + PSOE + Aralar y ausencia de PNV) aprueban partidas de gastos por valor de 491.000 euros para financiar el sistema de recogida de basuras: puerta a puerta, garbitxiki…; para empezar. La modificación del presupuesto al final del escrito.

Con esta manera de gobernar hagámonos a la idea de que la subida del 50 % de las tasas por recogida de basuras aprobada inicialmente por el ayuntamiento, es solo un aperitivo. De algún sitio tendrán que sacar el dinero los próximos años.

[PDF] Presupuestos del Ayuntamiento de Usurbil de 2008
[PDF] Previsión de cierre del FFFM de 2008

Iruzkinak