Aginagako herri eskola, zaborrez gainezka

Udala zabor bilketa kudeaketa sistema berria (atez ate) nola inposatu murgildurik daukagu. Jota su dabil alkatea eta laguntzaileak bilera "partizipatiboak" prestatzen, kanpaina mediatikoan protagonista izaten: egunkarietan, irratian... herria kartelez jozten, etabar.

Eta hortan dabilela etxea gobernatzea ahaztu zaio. Guztion zaborraz kezkaturik eta berari garbitzea tokatzen zaiona ahaztuta. Hau bai dela katxondeoa; eta ez dugu algararik egiten gaia oso serioa delako. San Praixkuko festak igaro ondoren, astebete osoan Aginagako eskolako gelak, komunak eta beste areto garbitu gabe.

Eta jakin dugunez, beste udal eraikinetan: Zumarte musika eskolan, Sutegin... garbiketa zerbitzua murriztu egin da.

Guztion osasunaz hain kezkaturik agertu nahi eta Aginagako umeak ahazturik. Xabier Mikel, hasi hadi etxeko zikinkeriak garbitzen besteon etxeetan sudurra sartu aurretik!

La escuela pública de Aginaga, de basura hasta los topes

El ayuntamiento está enfrascado en cómo imponernos el nuevo sistema de recogida de basuras (puerta a puerta). El alcalde y sus colaboradores andan a tope preparando las asambleas "participativas", siendo protagonista de una campaña mediática: en periódicos, radios... llenando el pueblo de carteles, etc.

Y entretenido en eso se le ha olvidado cuidar la casa. Preocupado de la basura de todos nosotros y se le ha olvidado de lo que le toca limpiar a él. Esto sí que es un cachondeo; y no nos reimos porque el tema es muy serio. Después de terminarse las fiestas de San Praixku, durante toda una semana las aulas, servicios y otras dependencias de la escuela de Aginaga sin limpiar.

Y según hemos sabido, en otros edificios municipales: Escuela de música Zumarte, Sutegi... el servicio de limpieza se ha reducido.

Queriéndose mostrar tan preocupado por la salud de todos nosotros y se olvida de los niños de Aginaga. Xabier Mikel, ¡empieza a limpiar la mierda de tu casa antes de meterte en las casas de los demás!

Iruzkinak