Artzabal. Jubilatuen egoitza irekitzen da, hala ez?2008ko udaberrirako Artzabal baserri-monumentuaren zaharberritzea bukaturik zegoen; epeak beteaz; Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako proiektuak eta eraikin baldintza zorrotzak beteaz.

Dirudienez udal gobernu berriak ez zion proiektu honi garrantzi handiegirik eman nahiz eta ordurako 8 hilabete eman agintzen. Ez dio jaramon handiegirik eman, neurri batean inoiz ez duelako argi eta garbi onartu bere erabilera jubilatuen etxea izatea zela.

Eta hau baieztatzeko, obrari egin zaion jarraipen-eza dugu adibide nabarmenena, hutsaren hurrengoa. Alkatea eta zinegotzi arduradunak ez dira ia bertaratu obrara. Hutsikeria hainbesterainokoa izan da ez direla altzariaz ere ohartu, hainbesterainokoa izan da taberna hornitzeaz ere inor ez dela ohartu, taberna kudeatuko duenari buruz ahazturik egon direla, etabar, etabar.

Eta komun berri bat jarri behar zelaren aitzakipean, dena atzeratzen da. Komun bat, por zierto, obra egiten ari zela egin zitekeena; bukatu arte itxaron gabe. Komun bat, jubilatu-etxea irekirik izanda ere eraiki zitekeena inolako trabarik egin gabe. Ah!, baino, altzarietaz nola ez ziren ohartu!, ah! Baino, nola inor ez zer ohartu taberna norbaitek eman behar zuela, norbait arduratu behar zuela garbiketaz…! Ba, aurreko alkateari botatzen diogu errua komun baten faltaren aitzakipean eta… hor konpon!, gure denbora hartzen dugu, zeren, agintze kontu hau oooooso estresantea da!!

Ia urte eta erdi daramate agintean eta juxtu-juxtu dakigu nor arduratuko den tabernataz eta garbiketaz, Unai Loidi Leunda jauna. Baina jarraitzen dugu oraindik altzariak erosi gabe. Eta hori, alkateak – a dedo – tekniko bat kontratatu zuela espreski gauzen erosketaz eta zerbitzuen kontratazioaz arduratzeko!! Baina, hortaz beste egun batean idatziko dugu.

Eta esan dugu guzti hau nahiko eskandalagarria ez balitz, orain dela hilabete batzuk, Gure Pakea elkartetik hainbat altzari atera eta Artzabal-era eraman zituzten udal langileek. Ondo amortizatuak dauden altzari hauek kokatuko dituzte eraikin berri berri batean? Altzariak ez dira berriak izango?, eta, momentu honetan Gure Pakea elkartea prekarietate osoz ari da funtzionatzen.

Gure aiton-amonek ez dute hau merezi.

Artzabal. ¿Se abre el hogar del jubilado, o no?En primavera del 2008 la rehabilitación del caserío-monumento de Artzabal estaba finalizado; cumpliendo los plazos; cumpliendo los proyectos y rigurosos requisitos constructivos aprobados por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa.

Parece que el nuevo gobierno municipal, que llevaba ya para entonces 8 meses en el gobierno, no le dio mucha importancia al seguimiento de este proyecto, en parte porque nunca ha compartido la idea de que su uso fuese para lo que va a ser: un hogar del jubilado.

Tal es así que ni siquiera hicieron un seguimiento, mediante visitas del alcalde o de los concejales responsables a la obra, tal es así, que nadie se acordó de los muebles, tal es así que nadie se acordó de equipar el bar, de contratar alguien que lo gestionara, etc, etc.

Y con la excusa de que había que poner un nuevo baño, se retrasa todo. Un baño, que por cierto, podía haber sido construido en la ejecución de la obra, sin esperar a su finalización. Un baño, que aún estando el hogar abierto podría haber sido ejecutado sin entorpecer su funcionamiento. ¡Ah!, pero, !como no se acordaron de los muebles!; ¡ah!, pero, ¡como nadie se acordó de que el bar lo tiene que llevar alguien, de que alguien se tiene que encargar de la limpieza…!, pues echamos la culpa al anterior alcalde porque no puso un baño y… ¡santas pascuas!, nos tomamos nuestro tiempo, que…, ¡esto de gobernar es muuuy estresante!

Y llevan casi año y medio gobernando y justo-justo sabemos quien se va a encargar de llevar el bar y la limpieza, el señor Unai Loidi Leunda. Pero seguimos con que todavía los muebles no han sido comprados. ¡Y eso que el alcalde contrató – a dedo – una técnico para encargarse específicamente de las compras de productos y contratación de servicios! Pero, de esto hablaremos otro día.

Y por si lo relatado no es lo suficientemente escandaloso, hace meses que bastante del mobiliario del actual hogar Gure Pakea fue retirado por operarios municipales para trasladarlo a Artzabal, ¿colocarán ese mobiliario bien amortizado en un edificio nuevito? ¿es que el mobiliario no va a ser nuevo?, y en este momento Gure Pakea está funcionando con la más absoluta de las precariedades.

Nuestros mayores no se merecen esto.

Iruzkinak