Bus-taxia. Lehentasun soziala?Urriaren 6tik aurrera martxan da bus-taxi zerbitzua. Landa-eremua eta kaxkoa hurbiltzeko garraio zerbitzua izan nahi omen du. Mugikortasun arazo larrienak dituzten landa-eremuko herritarrei zuzendutako garraio zerbitzua izan nahi dela diote; baina, landa-eremuaren esparrura begiratuaz, bertan bizi direnen lehentasun soziala ote?

Egitasmo honen jatorria 2006an kokatzen da. Landa-eremuko behar sozialen azterketa batean du sorburu (begira txosten osoa idatzi honen amaieran).

Batere garbi ez dagoena da, bus-taxi zerbitzua, txosten horretan aipatzen diren beharren artean lehentasuna ote duen ala ez. Lehendik udalak Foru Aldundiko antzeko zerbitzu bat tramitatzen zuen, “bono-taxi” deiturikoa. Gure ustetan “bono-taxi” zerbitzua indartuz bete nahi diren helburuak lortuko lirateke askoz ere merkeago. Zerbitzu hori gehiago diruz lagunduz bakarrik lor zitekeen. Ez dezagun ahaztu egin diren azterketen arabera 30 herritarrek bakarrik dituztela era honetako garraio zerbitzuaren beharra.

Prozedura administratiboaren aldetik gauza “arraroak” egin dira. Esan digute bus-taxi zerbitzua urtebeteko froga pilotoa dela, baina Behemendi Landa Garapen Elkartearekin sinaturiko hitzarmena lau urtera luzatzen da, guztira 48.000 euro udalak jarriko dituelarik. Diru horrekin Behemendik gidaria kontratatzen du baina lehendabiziko 5 hilabetetan udalak kontratatu du INEMen bitartez.

Udalak furgoneta erosi du baina oraindik ez da iritsi, eta kontsezionarioak “utzitako” furgoneta batekin dabiltza; pertsona ezinduentzat guztiz prestatua ez dagoena (aiton-amonen bat ezin igo gelditu da etxe atarian). Gainera, etortzekoa den furgoneta hori gaur egun gutxitu fisiko eta psikikoak garraiatzeko erabiltzen den furgoneta zaharra ordezkatzeko da. Jarri dituzten ordutegien arabera bateraezinak dira bi zerbitzuak. Honek zer esan nahi du?, udalak bus-taxi zerbitzua furgoneta zaharrarekin beteko duela? Aldapa gora eta aldapa behera ia 20 urte dituen ibilgailu batean? Edo, gutxitu fisiko eta psikikoek furgoneta zaharrean jarraitu beharko dute? Zerbitzua desagertuko da? Argitzen ez dizkiguten galdera asko. Furgoneta berriak beste 50.000 euro inguru kostako zaio udalari gehi mantenimendua, gasoila, asegurua…

Ibilbidea (idatziaren amaieran) eta ordutegia ulergaitza da. Salbuespenak salbuespen garraio publiko disuasorio gisa ez du eraginkortasunik. Adibide gisa: Iartzatik Kalera edo Kaxkora joan nahi duenak 33 minutu pasa beharko ditu bide estu eta batzuetan arriskutsuetatik joanez; oinez joanez gero 10-15 minututan egin daitekenean.

Zubietako zirkuituak guztiz txundituta utzi gaitu. Aurreko legealdiko azken urtean Usurbil-Zubieta-Lasarte-Hernani-Astigarraga autobus zerbitzuaren gauzaketan urrats asko eman ziren. Horren testigu orduko Zubietako auzo-alkatea eta gaur egungo udal zinegotzia den Imanol Azpiroz jauna. Hilabete guzti hauetan zer egin du alkateak? Udalak abandonaturik izan du proiektua? Ulergaitza.

Presa asko eta inprobisazio asko ikusi dugu bus-taxi gai honekin, eraginkortasuna bilatu beharrean neurri efektista baten bila, zerbait egiten ari direla eta zerbait ezberdina egiten ari direla adierazi nahia. Guztion diruarekin, noski.

Eta lehen egunetan ikusi ditugu lehen emaitzak: haurrak herrian zehar turismoa eginez, mugikortasun arazoak zituztenentzat pentsatua zegoenean.

[PDF] Usurbilgo landa inguruneko adinakoen gizarte ongizate beharren azterketa. 2006-2007 urtea. Egilea: Saioa Erro Aizpurua
[PDF] Bus-taxi zerbitzuaren ibilbidea eta ordutegia

Servicio bus-taxi. ¿Prioridad social?

El 6 de octubre se puso en marcha el servicio bus-taxi. Quiere ser un servicio que acerque el mundo rural con el urbano. Dicen que quieren que sea un servicio de transporte dirigido a personas con graves problemas de movilidad que viven en zonas rurales; pero, si nos centramos en la problemática rural, ¿es una prioridad social de sus habitantes?

El origen de esta iniciativa se sitúa en el 2006, cuando se realiza un estudio sobre las necesidades sociales del ámbito rural. (Encontrarás el informe completo al final de estas líneas).

La prioridad del servicio bus-taxi no está nada clara, si atendemos a todas las necesidades detectadas en dicho informe. El municipio tramita ya un servicio similar denominado “bono-taxi”, dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que a nuestro parecer, es idóneo para conseguir los objetivos que se desean cumplir pero de una manera mucho más económica, eso sí, reforzando el servicio. Entendemos por lo tanto, que lo único necesario era reforzar el servicio incrementando para ello las ayudas económicas. No olvidemos, que según el estudio, son 30 las personas usuarias potenciales las que necesitan un servicio de transporte de estas características.

En cuanto al procedimiento administrativo se han cometido actos cuanto menos “extraños”. Por una parte, nos comentan que el servicio bus-taxi es una prueba piloto por un año, pero el convenio firmado con Behemendi, Asociación para el Desarrollo del Medio Rural, se extiende a cuatro años, de forma que el municipio pondrá 48.000 euros para el proyecto. Con esta cantidad, Behemendi contrata un conductor, excepto en los primeros 5 meses que será el municipio quien lo contrate a través del INEM.

El municipio ha comprado una furgoneta, que todavía no ha llegado, y se está prestando el servicio con una furgoneta “prestada” por el concesionario; furgoneta que no está preparada para personas imposibilitadas (algún que otro abuelo/a se ha quedado sin poder subir en la puerta de su casa). Además, la furgoneta que está por llegar, será para sustituir la vieja furgoneta que se está utilizando para el transporte de las personas con deficiencias físicas y psíquicas. Por el horario de los dos servicios es incompatible prestarlos con la misma furgoneta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿El ayuntamiento ofrecerá el servicio bus-taxi con la vieja furgoneta? Cuesta arriba, cuesta abajo, ¿con una furgoneta que casi tiene 20 años?, o, ¿será que los disminuidos físicos y psíquicos tendrán que seguir utilizando la vieja furgoneta? ¿Desaparecerá el servicio? Muchas preguntas que no se nos aclaran. La nueva furgoneta costará al municipio unos 50.000 euros, a parte del mantenimiento, gasoil, seguro...

El recorrido (al final de este escrito) y el horario son inexplicables. Exceptuando algunos casos, no tiene efectividad como transporte público disuasorio. Ejemplo: De Iartza al Centro 33 minutos por una carretera estrecha y en algunos sitios peligrosa, cuando se puede realizar el trayecto andando en 10-15 minutos.

El recorrido de Zubieta nos ha dejado perplejos. En la anterior legislatura se dieron pasos importantes para establecer un servicio de autobús Usurbil-Zubieta-Lasarte-Hernani-Astigarraga. El en aquel entonces alcalde pedáneo de Zubieta,  y hoy en día concejal del municipio, Sr. D. Imanol Azpiroz, fue testigo de esas conversaciones. ¿Qué es lo que ha hecho al respecto el actual alcalde en todos estos meses? ¿Han abandonado el proyecto? Inexplicable.

Vemos muchas prisas e improvisaciones en el tema del servicio bus-taxi, buscando una medida efectista en vez de efectiva. Necesitan decir que están haciendo algo y además que ese algo es diferente. Por supuesto, con el dinero de todos.

Para finalizar, ya hemos podido ver los primeros resultados: niños haciendo turismo por el pueblo cuando en un principio el servicio estaba pensado para personas con dificultades de movilidad.

[PDF] Usurbilgo landa inguruneko adinakoen gizarte ongizate beharren azterketa. 2006-2007 urtea. Egilea: Saioa Erro Aizpurua
[PDF] Recorrido y horario del servicio Bus-taxi

Iruzkinak