Luismari Ormaetxea Bruño sendiarekin solidarizatuz eta Garzonepailearen jokaera salatuzLuismari Ormaetxeak – Gipuzkoako Batzar Nagusietako Lehendakari-ordea eta Eusko Alkartasuna taldeko batzarkidea – Gipuzkoako Batzar Nagusien plenoan, Urriaren 23an, ETAren xantaiaren biktima diren euskal industrialariak auzipetzen dituztela-eta Eusko Alkartasunak aurkezturiko ebazpen proposamena defendatu zuen.

Hitzaldia Bruño Azpiroz sendia “agurtuz” eta bere “gertutasuna eta solidaritatea azalduz” hasiera eman zion “jasan duten egoera gogor eta zuzengabeagatik”.

Jarraitu zuen esanez: “Andres Bruño, enpresa familiarraren jabea, oso ezaguna zait. Eusko Alkartasuneko afiliatua izanik eta Usurbilgo erakunde lokaleko kidea izanik, gertutasunak ematen didan ezagutza eta ziurtasunatik mintzo naiz. Maixu izan dut, politikan eta etikan”.

Aurrerago ondorengoa gehitu zuen: “ezin dugu ahaztu Garzon epailearen eskutik euskal enpresariek jasan duten jazarpena eta atxiloketak; Bruño Azpiroz ahizpak, Maribel eta Blanka, Jose Antonio Jainaga (Sidenorreko kontseilari delegatua) eta Jesus Guibert. ETAren mehatxu eta estorsioaren biktimak izanik gaizkile bezela tratatuak izan dira. Aipatu kasu hauetan enpresari hauek bi aldiz izan dira biktima: bat ETAren aldetik eta bestea botere judizialen aldetik”.

Estortsioaren biktima konplizetzat hartzea onartezina dela azpimarratu zuen, “neurtu gabe pertsona horietako asko zer egoera behartuan dauden ETAren xantaiaren aurrean amore ematerakoan (heriotza-mehatxua, bahituak izateko mehatxua, senitartekoak bahituak izateko mehatxua)”.

Herritarrak erakunde terroristaren mehatxutik babestearen betebehar nagusiena betetzerakoan Estatuak hutsegin duela salatu zuen; epaileei beren egitekoa gogoratuaz: “erakunde terroristak estortsio ekonomikorako duen sarea desegitea lortzearren, xantaia eta estortsioaren egileak jarraitzea eta atxilotzea, biktimak jazarri ordez”.

Gaineratuz; “ETAren finantzaketarako bideak saihesten saiatzea garrantzitsua da erakunde terrorista amaiarazteko helburua lortzeko. Beraz, “iraultza-zerga”ren estortsioarekin amaitzeak ere lehentasun etikoa dauka”.

Eztabaidaren ondoren, Eusko Alkartasuna, EAJ-PNV, Ezker Batua-Berdeak eta Aralarren aldeko bozkekin eta PSE-EE eta PP-ren aurkako bozkekin ondorengo ebazpen proposamena onartu zen:

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek ETAren mehatxu eta estorsioaren biktima diren euskal enpresariek bizi duten jazarpen egoera eta Garzon epailearen eginduz jasandako atxiloketak gaitsezten dituzte.

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek elkartasuna adierazten diete aipatutako biktimei eta Botere Judizialari eskatzen diote urratu zaien errugabetasun presuntzioa eskubidea errespeta dezala.

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Administrazio Publikoari eskatzen diote lanean jarrai dezala euskal enpresarien aurkako estorsioa betirako amai dadin.

(*) Gipuzkoako Batzar Nagusiak Gipuzkoako Parlamentua da.

Luismari Ormaetxea denunció la actitud del juez Garzón y se solidarizó con la familia BruñoEn la sesión plenaria de las Juntas Generales de Gipuzkoa, del 23 de octubre, Luismari Ormaetxea – Vicepresidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa y juntero por el grupo Eusko Alkartasuna – defendió la propuesta de resolución presentada por Eusko Alkartasuna ante el procesamiento de industriales vascos víctimas del chantaje de ETA

Inició su discurso “saludando” y expresando su “cercanía y solidaridad” ante las “duras e injustas situaciones que han tenido que sufrir”.

Continuó diciendo: “Andres Bruño, propietario de la empresa familiar, me es muy conocido. Siendo afiliado de Eusko Alkartasuna y miembro de la organización local de Eusko Alkartasuna en Usurbil, hablo desde la certeza y conocimiento que me da la cercanía. Ha sido un maestro, en lo político y en lo ético”.

Continuó añadiendo: “ no podemos olvidar el acoso y las detenciones que de la mano del juez Garzón han sufrido los empresarios vascos; las hermanas Bruño. Maribel y Blanca. Jose Antonio Jainaga (consejero delegado de Sidenor) y Jesus Guibert. Han sido tratados como malhechores siendo víctimas de la extorsión y amenaza de ETA. En los casos mencionados estos empresarios han sido víctimas doblemente: la primera por parte de ETA y la segunda por parte de los poderes judiciales”.

Subrayó que era inaceptable considerar cómplice a la víctima de extorsión, “sin considerar la situación extrema en la que se encuentran muchas de esas personas ante la tesitura de ceder ante el chantaje etarra (amenaza de muerte, amenaza de ser secuestrada, amenaza de secuestrar a familiares)”.

Denunció que el Estado ha fracasado en el deber supremo de defender a los ciudadanos de las amenazas de la banda terrorista; y recordó a los jueces su cometido: “ante el objetivo de desmantelar la red de extorsión económica de la banda terrorista, perseguir y detener a los chantajistas y extorsionadores, en vez de acosar a las víctimas”.

Añadiendo; “Centrarse en la eliminación de los medios de financiación de ETA es importante para el logro de su desaparición. Por tanto, es una prioridad ética erradicar la extorsión del denominado “impuesto revolucionario”.

Una vez terminado el debate se procedió a la votación siendo aprobada la siguiente propuesta de resolución con los votos favorables de Eusko Alkartasuna, EAJ-PNV, Ezker Batua-Berdeak y Aralar y, los votos en contra de PSE-EE y PP:

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reprueban la situación de acoso y las detenciones que, por orden del Juez Garzón, ha sufrido el empresariado vasco víctima de la amenaza y extorsión de ETA.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su solidaridad con dichas víctimas y solicitan al Poder Judicial que respete el derecho a la presunción de inocencia que les es inherente.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a la administración pública a que siga trabajando para que desaparezca para siempre la extorsión al empresariado vasco.

(*) Las Juntas Generales de Gipuzkoa son el Parlamento Gipuzkoano

Iruzkinak