Txokoalde, Usurbil ote?

N-634 errepideak herriko poligono industrial, auzo, eta kale ezberdinekin dituen lotura arazoak aspaldikoak dira, eta larriak. Txokoaldeko auzoaren bidegurutzea adibide gisa.

Azken udal plenoan aukera izan genuen N-634 errepideak dituen arazoei buruz hitz egiteko. Hizketaldi horren ondorio bezala, garbi geratu zitzaigun udal gobernuak nahiko harremana zuela Foru Aldundiko Azpiegitura eta Errepideak Departamentuarekin; idatziz eta baita ere Foru Diputatuarekin bilerak izanez.

Ulergaitza egiten dena da, harreman hori izanik nolatan aurreko legealdiko udal gobernuaren gestioaren ondorioz, Txokoaldeko bidegurutzearen proiektoa Foru Aldundiak idaztea lortzea, eta orain, ezin jakin esatea noiz gauzatuko den. Ez dezagun ahaztu proiektu hori, idatzi honen amaieran aurkitu dezakezun planoan ikus daitekeenez, 2007ko ekainekoa dela.

Zer egin du udal gobernuak gai honekiko? 15 hilabete pasa ondoren Txokoalde alkatearen agendan ba al dago?

[PDF] Txokoalde sarrera berriaren planoa 287Kb

Txokoalde, ¿Es Usurbil?

Vienen de lejos los problemas de enlace de la carretera N-634 con los polígonos industriales, barrios y calles de Usurbil. Un ejemplo es el cruce del barrio de Txokoalde.

A lo largo del último pleno municipal tuvimos oportunidad de hablar de los problemas con la carretera N-634. Como consecuencia, quedó claro que el gobierno municipal tiene relaciones con el Departamento Foral de Infraestructuras y Carreteras, tanto por escrito como con reuniones con el Diputado Foral correspondiente.

Lo que se nos hace incomprensible es cómo gracias a la gestión del anterior gobierno municipal de la anterior legislatura se consiguió que Diputación redactara un proyecto de enlace de Txokoalde con la N-634 y ahora, teniendo en cuenta las relaciones que se tiene con la Diputación, no se nos sepa contestar cuándo se va a acometer su construcción. Como se puede comprobar en el plano adjunto al final de este escrito, el proyecto es de junio de 2007.

¿Qué ha hecho el ayuntamiento con este tema? ¿Después de 15 meses en el gobierno, Txokoalde está en la agenda del alcalde?

[PDF] Plano del nuevo acceso a Txokoalde 287Kb

Iruzkinak