Udal enplegu publikorako eskaintza martxan

2008ko martxoaren 14ean, aurrekontuekin batera, Udal Batzarrak 2008ko lanpostuen zerrenda eta plantilla onartu zituen. 2008ko irailaren 30ean, Tokiko Gobernu Batzarrak enplegu publikorako eskaitza onartzea erabaki zuen.

Erabaki honen arabera ondorengo lanpostuak hornituko dira Usurbilgo udalean, guztira 10 lanpostu:

Arkitekto bat.
Nekazal eta ingurugiro teknikari bat.
Pertsonal eta kontratazio teknikari bat.
Emakumeen berdintasuneko teknikari bat.
Udaltzain bat.
Erregistro administrari laguntzaile bat.
Idazkaritzarako administrari laguntzaile bat.
Lorazain laguntzaile bat.
Kale garbitzaile bat.
Eraikin garbitzaile bat.

Berriro ere gogor salatzen dugu udal gobernua. Ohitura bihurtu da gardentasun-eza eta opozizioko alderdiak mezpresatzeko praktika.

Erabaki hau 2008ko irailaren 30ean hartu zen. Urriaren 6an, Pertsonalgo Batzorde Informatiboa ospatu zen. 5 minutu iraun zuen eta batzordeko lehendakariak, Juanjo Olaizola zinegotziak, ez zuen ezer aitatu. Lotsagarria da, onartezina, lanpostuen inguruan legealdi osoko erabaki garrantzitsuena izkutatzen ibiltzea; ze helburuarekin?

En marcha la oferta de empleo público municipal

El 14 de marzo del 2008, junto con los presupuestos, el Pleno municipal aprobó el listado de puestos de trabajo y la plantilla. El 30 de septiembre del 2008, la Junta de Gobierno Local decidió aprobar la oferta de empleo público.

En función de esta decisión el ayuntamiento de Usurbil cubrirá los siguientes puestos de trabajo, 10 en total:

Un arquitecto/a.
Un/una técnico de agricultura y medio ambiente.
Un/una técnico de personal y contratación.
Un/una técnico para la igualdad de género y mujer.
Un/uan guardia municipal.
Un/una auxiliar administrativo para el registro.
Un/una auxiliar administrativo para Secretaria.
Un/una ayudante jardinero.
Un/una barrendero.
Un/una limpiador/ra de edificios municipales.

Una vez más debemos denunciar al gobierno municipal.  Se ha convertido en costumbre la falta de transparencia y la práctica de despreciar a la oposición.

Esta decisión se tomó el 30 de septiembre del 2008. El 6 de octubre, se celebró una Comisión Informativa de Personal, que duró 5 minutos, y el presidente de la comisión, el concejal Juanjo Olaizola, no hizo ni una sola mención. Es vergonzoso, inaceptable, andar escondiendo la decisión más transcendental de la legislatura, en lo que a puestos de trabajo se refiere; ¿con qué objetivo?

Iruzkinak