Udal web orria korrika eta presaka

Ito beharrean dabiltza udaletxean. Udal web orria ez zela existitzen salatu genuen eta segituan atera du proiektua alkateak kajoitik. Eta noski, korrika eta presaka zerbait egiten hasten denean, akatsez josia azaltzen da. Horrela dago www.usurbil.net

Egun batzuk badira udal web orria publikoa dela. Eta, nahiz eta egunez egun zuzenketak egiten joan, oraindik akatsez josia jarraitzen du. Adibidez: "kontratazio" atalean sartzen bazara ingelesez dagoen testu bat aurkituko duzu, edota euskarazko eta erderazko bertsioak ezberdinak dira.

Seguruenik zuk idatzi hau irakurtzen duzunerako aipatu ditugun akats hauek zuzendurik egongo dira; baina, webgunea aztertzera gonbidatzen zaitugu. Akatsak bilatzea entretenigarria eta guzti gertatzen da.

Beste adibide bat udala inprobisazioaren menpe bizi dela.

La página web del ayuntamiento, corriendo y deprisa

Están sin aliento en el ayuntamiento. Denunciamos que no existía una web municipal y enseguida ha sacado el alcalde el borrador existente del cajón. Y claro, como todo lo que se hace corriendo y deprisa, pues está lleno de errores. Así se encuentra www.usurbil.net

Hace unos días que la página web del ayuntamiento está activa. Y, aunque día a día van haciendo correcciones, todavía está llena de errores. Por ejemplo: en la versión en euskera hay partes donde los textos están en inglés, o las versiones en euskera y castellano no coinciden.

Seguramente para cuando leas este escrito los errores que mencionamos estarán corregido; pero, te invitamos a que recorras la página web. Buscar errores puede llegar a resultar entretenido.

Otro ejemplo más de que en el ayuntamiento manda la improbisación.

Iruzkinak