Zaborrarekin bueltaka

Posta elektronikoz idazten diguzuenaren arabera, kalean esaten diguzuenaren eta entzuten dugunaren arabera badirudi herritarrok ez dugula guztiz barneratua udal gobernua benetan doala zabor bilketa sistema berriaren kontuarekin. ”Nola egingo dute-ba!”, ”hortaraino ez dira ausartuko!”, “hori pixkanaka egingo da, idea polita da, baina kolpean ez dute egingo!”, “hori ez da horrela, neri esan didate bilera mordo bat egingo direla, eta gero erabakiko dela!”, “ bilera horien ondoren erreferemduna egingo dute!, ze uste dute-ba, adingabe batzuk garela erabakiak hartzeko ala!”.

Ez, ez, eta ez.

Erabakia hartua dago. Batzarrak egingo dituzte baina ez dira inundik ere erabakiorrak izango. Gehienez ere; atez-ateko bilketa sistema esplikatuko digute; ze emaitza espero diren, Catalunya aldeko esperientziren bat, zaborrengatik oso gutxi ordaintzen dugula… gehienez ere bertaratzen diren iritziak entzungo dituzte, baina, aurkakoak badira, lasai egon, beti egongo dela norbait aurka egiteko ezker abertzaleak kontrolatutako sasi batzarretan gertatzen den bezela. Erabakia ez dute herritarrek hartuko, herritarren ordezkari politiko gehienek hartua dute.

Zorte handiarekin Jordi Colomer delako baten partehartzea izango da; gai hauetan aditu jakintsu, ospetsu eta esperientziadun bezela aurkeztuko dutelarik. San Marcos mankomunitatea eta bide batez Usurbilgo Udala aholkatzen ari dena atez ateko bilketa sisteman.

Bere curriculumagatik galdetu beharko litzaioke. Nolatan bera izanik Vilassar de Mar herriko ingurumen teknikaria porrot egin duen atez ateko sistema, (idatzi honen amaieran porrot honen inguruko informazioa duzue katalanez eta gazteleraz), edota zer nolako dirutza kobratzen ari den Usurbilen zabor sistema hau inposatu nahi digutela-eta. Porrotak eta horren ondorioak zein izan diren mahaigaineratu ditzala-ditzatela. Usurbil eta adibide positibo bezela jarriko dituzten beste hiri eta herrien arteko aldeak mahaigaineratu ditzatela: soziologia, urbanismoa, klima…

Esaten genuena; gehienez informazio interesatua jasoko dugu batzar horietan, zeren erabakia hartua dago. Eta horren adibide azken egunetan harturiko erabaki hauek:

Urriaren 3an San Marcos mankomunitateak Usurbilgo udalarekin hitzarmen bat sinatzea erabaki zuen non Usurbilen atez ateko sistema ezartzean orain arte San Marcosek egiten zituen bilketak Usurbilgo udalak egingo dituen; San Marcos mankomunitatea uzteko lehen urratsa? Hitzarmen horren baitan udalak konpostaje planta bat eraikitzeko konpromezua hartzen du eta beste herri batzuk atez ateko zabor bilketa sistema martxan jarri nahi badute, aholkularitza eta laguntza.

Urrats honek, atez ateko bilketa sistema onartua dagoela baieztatzeaz gain, udalean bizi dugun informazioa eza eta iluntasuna agerian jartzen du berriro. Udaleko inungo komisioetan ez da aitatu, eta plenoaren eskumena izanik, plenoaren eskumenak errespetatu gabe hartutako erabakia da.

Alkate jauna, prentsaurreko gutxiago, aldizkarietan elkarrizketa gutxiago, kanpaina publizitario gutxiago eta udal barruko partehartzea sustatu!! Legeak betetzeaz gain.

Urriaren 10ean, Udal Batzarrean, “Hiri hondakinak bildu eta tratatzeko udal ordenantza” izango denaren hasierako onespena eman zitzaion, bertaratu ziren ia udal talde guztien babesarekin. Eusko Alkartasuna udal taldeak aurka bozkatu zuen. Ordenantza hau idatzi honen amaieran aurkituko duzue. Norbaitek erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu nahi badu 30 egunetako epea du Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean.

Urriaren 10eko Udal Batzar berean udal aurrekontuaren igoera bat onartu zen. Bi partida presupuestario berri sortu ziren. Lehenean, “zaborren konpostatzegunea eta garbitxikia” izenarekin 135.000 euro izendatu ziren. Zubietan jarriko den azpiegitura da. Bigarrenean, “atez ateko zabor bilketa, kamioia, tresneria eta kanpaina” izendapenean, 356.000 euro izendatu ziren. Diru askotxo izendatzen dira aurrez, zabor bilketa sistema baten inguruan antolatzen diren batzar “erabakitzaile” batzuk espero badira, ezta? Azkenik, jakin dugu Foru Aldundiak ez duela atez ateko bilketa sistema finantziatuko.

Eta azken egunetako informazioa: aurreko astean udal ordezkaritza bat Frantzia aldean ibili omen da, jasotzen den eta konpostagarria den hondakin guztia ze enpresara eramango den bisitatzen. Jakina da Arratzainen eraikiko den konpostaje planta ez dela martxan izango urte batzuk igaro bitartean.

Berriro azpimarratzen dugu: Hondakin gutxiago sortu behar dugu, berrerabilpena eta berziklaketa bultzatu behar dugu, konpostajea areagotu behar dugu, baina, era progresibo batean, jendea kontzientziatuz, ez behartuz. Badira hau egiteko beste modu batzuk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzaturik aplikatzen ari direnak.

Ez dugu Usurbilen esperimenturik nahi, gutxiago guztia gure poltsikotik ordaindu behar badugu!!

[PDF] Hiri Hondakinen Udal Ordenantza
[PDF] Vilassar de Mar (Gaztelaniaz)
[PDF] Vilassar de Mar (Katalanez)

Removiendo la mierda

Considerando lo que nos escribís por correo electrónico, por lo que nos decís en la calle y oímos, parece que no tenemos asumido que el gobierno va en serio con el tema de la recogida de las basuras. “¡Cómo lo van a hacer!”; “¡no se atreverán a tanto!”; “se hará poco a poco, es un idea interesante, ¡pero no se hará de golpe!”; “eso no es así, a mi me han dicho que se harán un montón de reuniones y que, ¡luego se decidirá!”; “¡después de las asambleas se hará un referéndum!”; “qué se creen pues, ¡que somos unos menores de edad para tomar nuestras propias decisiones!”.

¡No, no y no!

La decisión está tomada. Organizarán reuniones, pero no serán para decidir nada. Si no para informar. Explicarán lo que quieren, los objetivos, algunas supuestas experiencias positivas en Catalunya; que hasta ahora pagamos muy poco por la recogida de la basura, etc. Como mucho se intercambiarán posiciones y, si surge alguna contraria ya se encargarán los de siempre de contrarrestarle y hacerle callar como siempre ocurre en las asambleas de la izquierda abertzale. La decisión no la tomaremos los usurbildarras. ¡La decisión está tomada!

Con mucha suerte tendremos la ocasión de escuchar a Jordi Colomer: alguien que presentarán como un experto, con gran experiencia, un “guru” en estos temas. Alguien que está asesorando a la Mancomunidad de San Marcos y de paso al ayuntamiento de Usurbil en la recogida puerta a puerta de los residuos.

Habría que preguntarle a éste por su currículum. Cómo siendo técnico de medio ambiente en Vilassar de Mar fracasó su plan de recogida puerta a puerta, (al final de este escrito encontraréis información al respecto en catalán y castellano), o qué direnal cobra por su asesoramiento en la imposición de este sistema en Usurbil. Que explique el fracaso de la implantación de este sistema en ese municipio catalán y sus consecuencias. ¿Cuáles son las similitudes entre Usurbil y las ciudades y los municipios donde se ha  implantado el sistema: sociología, urbanismo, clima…?

Como mucho recibiremos información interesada. Que es la que hemos recibido hasta ahora. ¡Por qué la decisión está tomada!

Y así lo corroboran los acuerdos que mencionamos a continuación:

El 3 de octubre La Mancomunidad de San Marcos firma un acuerdo con el ayuntamiento de Usurbil donde se acuerda que tras el inicio de la recogida puerta a puerta La Mancomunidad deja de realizar las labores de recogida que venía realizando hasta ahora en Usurbil. ¿Esto qué significa, un primer paso para la salida de Usurbil de la Mancomunidad? Dice además el citado acuerdo que Usurbil se compromete a construir una planta de compostaje y se ofrece a asesorar a otros municipios que decidan implantar el sistema de recogida puerta a puerta.

Este acuerdo además de corroborar que la decisión esta tomada indica la escasez de información que proporciona el equipo de gobierno. Esta decisión no se ha tomado en ningún pleno, ni siquiera se ha informado en ninguna comisión. De modo que se ha tomado sin respetar las competencias del pleno.

¡Señor alcalde, menos ruedas de prensa, menos entrevistas en los medios, menos campañas de publicidad y más participación e información dentro del ayuntamiento!
Además de cumplir con las leyes.

El 10 de octubre se aprobó la ordenanza para la recogida y el tratamiento de la basura, con el apoyo de casi todos los grupos presentes. Eusko Alkartasuna voto en contra. Está ordenanza la encontraréis a continuación de este texto. Si alguien está interesado en presentar reclamaciones, dispone de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

En el mismo pleno municipal se aprobó una modificación en el presupuesto municipal. Se aprobaron dos partidas presupuestarias nuevas. En el primero se asignaron 135.000€ para el “centro de compostaje y garbitxiki de Zubieta”. Infraestructura a construir en Zubieta. La segunda, una partida de 365.000 euros para la compra de material, camión de recogida, campañas… para el inicio de la recogida. Unas cantidades elevadas, ¿no os parece?, si luego se van a celebrar reuniones donde se decidirá si se lleva cabo o no. Por último, hemos sabido que la Diputación Foral de Gipuzkoa no va a financiar el sistema.

También hemos sabido sobre un viaje realizado por una representación del ayuntamiento la semana pasada a Francia. Donde han visitado la empresa donde se entregará el material a compostar. Como sabéis la planta de Arratzain no estará en funcionamiento en unos años.

¡Lo vamos a decir cuantas veces haga falta! Tenemos que crear menos basura. Tenemos que promover la reutilización y el reciclaje, así como el compostaje, pero de una forma progresiva. Concienciando a la gente, nunca obligando y coaccionando. Hay otras formas, y tenemos varios casos en Gipuzkoa donde se están llevando a cabo planes piloto de compostaje fomentados por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

¡No queremos experimentos  en Usurbil, y menos si tenemos que pagar de nuestro bolsillo algo tan incierto!

[PDF] Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos
[PDF] Vilassar de Mar (Catalán)
[PDF] Vilassar de Mar (Castellano)

Iruzkinak