Zergaitik ez garen atez ateko zabor bilketaren aldekoak

Eusko Alkartasuna atez ateko zabor bilketaren aurka azaldu den alderdi bakarra izan da.

Sortzen ditugun zaborren gutxitzea, eta horien berrerabilpena eta birziklaketa gure konpromezu pertsonala da, eta praktikara eramaten dugu, eta beraz, defendatzen dugu eta apostu egiten dugu horren alde. Gure ardura politikoaren ikuspegitik Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralaren (PIGRUG) esparruan egin nahi dugu, Gipuzkoako beste udalerriekin batera, ez bakarka. Eta beste erakundeekin batera, Gipuzkoako Hondakinan Kudeatzeko Partzuergoan parte hartuz.

Atez ateko sistemarekin, hondakin organikoen bilketan indarra jarri nahi da, ondoren konpostatuak izan daitezen. Txalotzen dugu hondakin organikoen bilketari ekitea; gehiago diogu, maltzurki eta demagojikoki gaizki erabilia izan den, eta inoiz aitatzen ez duten Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralean (PIGRUG), azaltzen da konpostajea indartze beharra. Baina guzti hau beste herriekin batera egin nahi dugu, ez hein haundi batean udal diruz finantziaturiko esperimentuekin. Beste herri batzuetan hondakin organikoen bilketa neurriak aplikatzen ari dira, eta uste dugu, bere planteamenduagatik – borondatez egitea – luzera begira konsolidagarriagoak eta hedagarriagoak izango direla.

Izateko eran, pentsatzeko eran edota gauzak egiteko eran aldaketak sustatzea dituzten proiektuak gauzatu nahi badira; are gehiago, planetarekiko sostenibilitatea helburu dutenak edota etorkizuneko belaunaldiekiko ekimen solidarioak egitea helburu dutenak; ezinbesteko elementuak dira: gizartearen kontzientziazioa, norberaren konpromezua eta ekimen bat egiteko borondatea edo askatasuna.

Jordi Colomerrek – Usurbilgo udal gobernua aholkatzen ari den teknikariak – argi adierazten du zergaitik porrot egin zuen Vilassar da Mar herrian, bera bertako ingurugiro teknikaria zenean, atez ateko sistemak: beharrezkoa da denbora luzez herritarren “gainean” egotea, beraiengan “tentsioa” mantentzea.

Neurri koertzitiboen aurka gaude, guztiz; are gehiago sortzen ditugun zaborren kontrolataz ari garenean, hain gai sensiblea eta intimoa denean. Adibidez, norberaren etxean aurkeztuaz norberaren baldean zerbait ez egokia aurkitu dela “esplikatzeko” (piketeak?), zalantza izpirik ere ez izatea 450 euroraino iritsi daitezkeen multak jartzeko, soilik atez ateko bilketa sistema erabiltzeari ukatzeagatik, eta 30.000 euro arte iritsiaz “objetore” izatea erabakitzen baduzu eta behin eta berriz ukatzen bazara.

Guzti honi lotzen badiogu hondakinetan aurki daitezkeen datu pertsonalak nola zainduko diren ez argitzea, edota hondakinak babestu beharreko datu pertsonalak diren edo ez eztabaida interesgarria; eta gainera, gehitzen badiogu %50 igo digutela zabor tasa, eta kontuz! Gutxi omen da igoera!, ba beno:

Dena pikutara bidaltzeko gogoa ematen dizu! Zaborra?, Lasarte-Oria-ra edo nere lantegiko aldamenean dagoen zaborrontzira, poltsa txikitan, ez dadila nabarmendu, ea norbaitek ikusi eta salatuko ote nauen! Idatzi honen irakurketan honaino iritsi bada norbait, eta pentsatu badu zabor-birrintzaile bat erosteaz, gure ardura da udal ordenantzaren arabera debekatuak daudela esatea. Eta arau urratze larria dela.

Berziklagarria den %100 berziklatzea nahi dugu. Sistemaren alde daudenak aitortzen dute zaborren %20a ez dela berziklagarria. Jakin nahi dugu, argi eta garbi, ze zabortegietan isuriko diren zabor horiek. Ea errausgailua eta konpostaje planta batzuk izateaz gain zabortegi bat ere izango dugun Usurbilen! Usurbil zabala da.

Ez gaitezen ahaztu Arratzaingo konpostaje plantataz – eta beste bat nonbait Urbil inguruan joango denaz – iluntasun handiarekin garatzen ari direnak, informazioa eman gabe, irisgarritasun arazoak nola konpondu behar dira? – Arratzaingo kasuan – , guzti honen kostea?. Argitu dezatela ea egia den Lasarte-Oria eta Oiartzungo zaborrak gurera ekarriak izango diren edo ez, etabar.

Ez legoke gaizki argituko baligukete komertzialki irteerarik ez duen konpostarekin zer egingo den, ez dadila gertatu gure baratzetan erabiltzen diren plastiko beltzekin bezela, bere kalitate txarragatik, berziklatuak izan beharrean, San Marcos zabortegian botatzen zirela!

Etxebizitza asko 4 eta 5 solairuko eraikinetan daude eta igogailurik gabe daude. Etxe hauetan pertsona nagusi asko bizi dira, mugikortasun arazoak dituzten pertsonak.

Etxe hondakinak egun eta ordu jakinetan ateratzeak, praktikan, norberaren etxetik jeisten eta igotzen ibiltzea behartzen du, zaborra ateratzearen helburu hutsarekin. Ezin beti bateratu esfortsu hori etxez kanpo egin litezkeen beste enkargu edota egitekoekin. Egoera hau aplikagarria da beste herritar guztiengan. Orain arte askatasunez antolatu gintezkeen zeren zaborrontziak beti zeuden eskuragarri. Hemendik aurrera, edozein arrazoiengatik, ezarritako garaitan ezin baduzu zure baldea atera, zure etxean mantendu beharko duzu edota “larrialditako gunera” eraman – kotxez – bertan uzteko. Une honetan ezagutzen den larrialdietako gune bakarra Zubietan aurreikusten da.

Gure kaleen eta etxe-atarien garbitasun maila kezkatzen gaitu. Auzotar komunitateetan erabaki beharretako bat zabor baldeak non ipini edo zintzilikatu izango da. Atari barruetan?, kalean?, kalea erabiltzeko udalari baimena eskatu behar?

Nabarmena da zikinkeri isurketak gertatuko direla, nahita edo nahigabe. Udal kale garbitzaileek, “sopladorak” eramateaz gain, fregonak eta baldeak eramango dituzte? Auzotarrak egin beharko dituzte garbiketa lanak? Kalea ere bai? Usaietaz, zomorroetaz, etabar, ez dugu hitzegingo ere.

Ez dugu sistema babesten garestiagoa izango delako. Sistema martxan jartzeko bakarrik 356.000 euro erabiliko dira; guztiak udal ekarpen propioak. Azken aurrekontu aldaketan horrela erabaki zen.

Sistema ezagutu arazteko propaganda kanpainan bakarrik 60.000 – 80.000 euro inguru gastatuko dituzte, gure kalkuloen arabera.

Guzti honi kudeaketa gastoak gehitu beharko zaizkio, bilketa egiteko kamioiaren funtzionamendu gastoak, eta batez ere zaborbiltzaile funtzionario berrien soldatak. Zeren zerbait argi badugu funtzionarioak izango direla da. Gaur egun zabor bilketa egiten duen enpresaren kontratoa berritu zenean, Udal Kontuhartzaileak – Xabier Olano – txosten “tekniko” batean adierazten zuen ez zela inolako enpresa zertan kontratatu behar, eta zerbitzua, bitarteko propioekin eta funtzionarioekin egitea aholkatzen zuen. Agian, iritziz aldatu da oraingoan, badakizue, gobernatzen duena ezberdina bait da.

Laburtuaz, sistemaren aurka gaude, ezerosoa izango delako, zikinagoa, garestiagoa eta batez ere behartua izango delako. Guzti honek, zaborren kudeaketaren inguruan kontzientzia aldaketa bat erreztu beharrean zaildu egingo duelako, arbuiatze jarrerak sortu, eta azken urteetan emaniko hurratsetan atzerapausoak gertatuko direlako.

Egin nahi dena aldaketa handia da. Eta aldaketen aurrean normala da zalantak izatea, beldurrak, eztabaida…; baina, usurbildarroi ez digu kezkatzen aldaketei aurre egitea, kezkatzen gaituena da aldaketa horiek beharturik egin beharra, behartuaz, gu aldatzen ahalegintzea.

Ez dugu esperimenturik nahi.

Por qué no queremos la recogida puerta a puerta de las basuras

Eusko Alkartasuna es el único partido en Usurbil que se ha mostrado contrario con la denominada recogida puerta a puerta de las basuras.

Desde nuestro compromiso personal defendemos, apostamos y practicamos al máximo la reducción de los residuos que generamos y la reutilización y reciclaje de los mismos; y desde nuestra responsabilidad política lo queremos realizar en el marco del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, conjuntamente con el resto de ayuntamientos gipuzkoanos – no en solitario – y junto con otras instituciones, participando en el recientemente constituido Consorcio para la Gestión de Residuos de Gipuzkoa.

Con el sistema puerta a puerta se incide, sobre todo, en la recuperación de residuos orgánicos para su posterior compostaje. Nosotros aplaudimos que se aborde la recogida de desechos orgánicos; es más, está incluido dentro del, por algunos demagógicamente denostado, Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos (PIGRUG), y que casi nunca se menciona. Pero lo queremos hacer conjuntamente con el resto de municipios, no mediante experimentos financiados en gran medida por las arcas municipales. En otros municipios se están aplicando medidas de recogida de desechos orgánicos que a la larga consideramos que por su planteamiento – voluntariedad – serán generalizables y consolidables en el tiempo.

La concienciación de la ciudadanía, el compromiso personal y la voluntariedad o libertad de hacer un acto, son los elementos que soportan cualquier proyecto que pretenda obtener un cambio de manera de ser, pensar o hacer. Más si cabe si lo que se pretende es ser solidario con las generaciones futuras, con la sostenibilidad del planeta.

El técnico que está asesorando al equipo de gobierno municipal usurbildarra – Jordi Colomer – es muy explícito a la hora de explicar por qué fracasó el sistema puerta a puerta en el municipio Vilassar da Mar, del cual era técnico de medio ambiente: la “tensión” sobre la ciudadanía debe mantenerse en el tiempo.

Estamos absolutamente en contra de este control social basado en el control de algo tan sensible e íntimo como las basuras que generamos, de la utilización de medidas coercitivas como presentarse en el domicilio de uno para “explicarle” que en su cubo había algo que no debía haber; ¿piquetes?; de no dudar en aplicar multas que pueden ser de hasta 450 euros por negarse a entregar sus residuos al servicio de recogida del sistema puerta a puerta, y hasta los 30.000 euros si decides ser “objetor” y convertirte en reincidente.

Si a todo esto le sumamos el debate sobre cómo se garantizan los datos personales que se pueda encontrar en los residuos, o si los propios residuos son información personal a proteger; y le añadimos que nos suban las tasas un 50 %, ¡y ojo, que según ellos es poquito!, pues:

¡Es que te da ganas de mandarlo todo al carajo! ¿La basura?, en Lasarte-Oria o al cubo que más cerca quede de mi empresa, en bolsas pequeñitas, que no se note, ¡no vaya a ser que alguien me vea y me delate! Si a estas alturas del escrito alguien está pensando en comprarse una trituradora, es nuestra obligación advertirle que por ordenanza municipal está prohibido. Y supone una infracción grave.

Queremos que se recicle el 100% de lo que se puede reciclar. Queremos que se nos diga claramente en qué vertedero va a ser depositado ese 20% de residuos que ellos mismos reconocen es no reciclable, ¡a ver si además de incineradora y plantas de compostaje varias, vamos a tener también un vertedero! Usurbil da para todo.

No nos olvidemos  de la planta de compostaje de Arratzain – y otra supuestamente prevista en Urbil – que se están desarrollando con mucho oscurantismo, sin informar sobre su desarrollo, ¿cómo se va a resolver los enormes problemas de accesibilidad – de la de Arratzain – ¿, ¿su coste?. Que se nos aclare si es cierto que municipios como Lasarte-Oria y Oiartzun van a trasladar sus residuos a Usurbil, etc.

No estaría de más que se aclarase el destino del compost producido y que no tenga salida comercial, no vaya a ocurrir como con los plásticos negros utilizados en nuestras huertas, que por su mala calidad, en vez de ser reciclados, eran vertidos en el vertedero de San Marcos.

Muchas de las viviendas situadas en edificios de 4 y 5 plantas en Usurbil carecen de ascensor y por su antigüedad están habitadas por personas mayores, por personas con problemas de movilidad.

La obligatoriedad de sacar los residuos domésticos en días y horarios prefijados obliga en la práctica a tener que bajar y subir de los domicilios exclusivamente para eso, sin poder compatibilizar ese esfuerzo con otra serie de recados o actividades fuera del domicilio. Esto es extensible al resto de los ciudadanos que hasta ahora nos podíamos organizar con libertad porque los contenedores estaban siempre disponibles. A partir de ahora, si por lo que sea, no puedes sacar tu cubo en los momentos establecidos, deberás mantenerlo en tu domicilio o llevarlo – en un vehiculo – a un “centro de emergencia” para depositarlo. El único centro de emergencia por el momento conocido se situará en Zubieta.

Nos preocupa la salubridad en nuestras calles y portales. Uno de los puntos a decidir en las comunidades de vecinos será dónde situar o colgar los cubos de basura. ¿Dentro de los portales?, ¿en la vía pública?, ¿permisos del ayuntamiento por ocupación de vía pública?

Es evidente que ocurrirán derrames y vertidos, intencionados y no intencionados; los servicios de limpieza municipales, además de llevar sopladoras, ¿llevarán cubo y fregona?, ¿serán los propios vecinos los que se tengan que encargar de la limpieza?, ¿incluso de la vía pública? De olores, bichos, etc; ni hablamos.

No apoyamos este sistema porque va a ser más caro. En la última modificación del presupuesto municipal ya se incorporaron partidas por valor de 356.000 euros. Sólo para poner en marcha el sistema; todo ello con fondos propios.

Solamente en la campaña propagandística que se está efectuando para la promoción del sistema se gastarán, según nuestras estimaciones, entre 60.000 y 80.000 euros.

A todo esto habrá que ir sumándole los gastos de gestión, de funcionamiento del camión de recogida y los gastos de no se sabe bien cuántos funcionarios más. Porque de lo que sí estamos seguros es que van a ser funcionarios. Ya cuando se renovó el contrato a la actual empresa que recoge las basuras, el Interventor Municipal – Xabier Olano – redactó un informe “técnico” sugiriendo que no se contratase ninguna empresa y que se prestase el servicio con medios propios y funcionarios. Pero tal vez ha cambiado de parecer, por aquello de que quien gobierna es diferente.

En definitiva, estamos en contra porque va a ser un sistema más incómodo, sucio, caro y sobre todo porque es impuesto. Todo esto en vez de favorecer un cambio de conciencia sobre la gestión de residuos va a favorecer un rechazo visceral y retroceso en los avances dados en los últimos años.

Lo que se pretende realizar es un gran cambio. Y ante los cambios es normal que haya dudas, miedos, debate…; pero, a los usurbildarras no nos preocupa enfrentarnos a los cambios, lo que nos preocupa es que pretendan cambiarnos, que nos obliguen a cambiar.

No queremos experimentos.

Iruzkinak