Udal web-a noraezean

Udal gobernuak udal web-a sortzen ari zen enpresarekin zuen kontratoa eten du.

Ez da lehen aldia udal web orritaz aritzen garela. Orririk ez duen azken herrietakoa garela, akatsak josirik dagoela jada erabilgarri dagoena, etabar. Azken plenoan ere eztabaidagai izan zen web orri honen egoera eta akats kopurua.

Orri perfektoaren bila dabiltza eta bitartean, mundu guztiaren aurrean, akatsak zuzendu eta behin eta berriz aldaketak eginez. Eta errematerako, lana bukatu aurretik web orria osatzen ari zen enpresa bidali.

Orain beste enpresa batek lanarekin jarraitu beharko du - udalak baliabide propiorik ez baitu honetarako - eta honek atzerapauso handia suposatuko du: Eginiko lana aztertu, programazio informatikoa aztertu, bere ikutu estetikoa sartu nahi, ideia berriak, etabar, etabar.

Geniona, perfekzioaren bila eta txapuza bat eskuartean. Eskerrak alkatea informatikaria den!

La web del ayuntamiento, sin rumbo

El gobierno municipal ha rescindido el contrato que tenía con la empresa que estaba desarrollando la página web municipal.

No es la primera vez que hablamos de la página web del ayuntamiento: Que somos uno de los últimos municipios sin página web, que está llena de errores la que actualmente está disponible, etc. Incluso en el último pleno municipal fue objeto de debate el estado de la página web y sus defectos.

El gobierno municipal quiere la página web perfecta, y mientras tanto, a la vista de todo el mundo, corrigiendo errores e introduciendo modificaciones constantemente. Y para remate, rescinden el contrato a la empresa que estaba realizando el trabajo antes de su finalización.

Ahora, otra empresa se tendrá que ocupar de continuar con la labor - ya que el ayuntamiento no tiene medios propios para ello - y esto supondrá otro paso atrás: Tener que analizar el trabajo previo, analizar la programación informática, querer introducir su visión estética, nuevas ideas, etc, etc.

Lo que decíamos, buscando la perfección y con una chapuza entre manos. ¡Menos mal que el alcalde es informático!

Iruzkinak