Udal aurrekontuak 2009ko apirilean ez

Alkate-ordearentzat, Juanjo Olaizola jauna, udal aurrekontuen onarpena txantxetako aukera da. 2009ko apirilean ez direla onartuko dio.

2008ko Irailaen 30eko udal batzarrean alkateari galdetu zitzaion ea 2009ko aurrekontuen onarpen prozesua zertan zen eta noiz aurkeztuko zuen aurrekontu zirriborro bat.

Alkatearen erantzuna izan zen: “Haserako proposamena bukatzear dago. Partehartze prozesu bat ireki nahi dugu, nahiz eta honek epeekiko atzerapen bat ekarri dezakeen”.

Bi hilabete beranduago, aurrekontuari buruz ezer jakin gabe epe guzti horretan, azaroaren 25eko plenoan berriro galdetu genion alkateari era beretsuan, eta alkatearen erantzuna berdina: “Lehen zirriborroa amaitzear dago”.

Abenduaren 1-ean, hazienda batzorde informatzailean, Eusko Alkartasunak berriro galdetu zuen 2009ko aurrekontuaren egoeraz. Alkatearen erantzuna: “baino, ez al zarete nekatzen galdera berdinak egiteaz?, esan genizuen prestatzen ari garela!; eta alkate-ordeak jarraitu zuen, era ironikoan: “egon zaitezte lasai, apirilean ez da izango”.

Udal aurrekontuen onarpena, urtean zehar udal batzarrak hartzen duen erabakirik garrantzitsuena da. Udal gobernuarentzat txantxak egiteko aitzakia.

No tendremos presupuestos municipales en abril de 2009

Para el teniente alcalde, el señor Juanjo Olaizola, la aprobación de los presupuestos municipales es una oportunidad para hacer chistes. Afirma que no se aprobarán en abril del 2009.

El 30 de septiembre del 2008, en sesión plenaria se preguntó al alcalde en qué situación se encontraba el proceso de aprobación de los presupuestos del 2009 y cuándo presentaría un borrador de presupuestos.

La respuestas del alcalde fue: “La propuesta inicial está a punto de terminarse. Queremos abrir un proceso participativo, aunque ello conlleve un retraso en los plazos de aprobación”.

Dos meses después, sin tener ningún conocimiento en todo este periodo de la situación del presupuesto, en el pleno del 25 de noviembre le volvimos a preguntar al alcalde en similares términos; y la respuesta del alcalde fue similar: “El borrador inicial está a punto de terminarse”.

El 1 de diciembre, en la comisión informativa de hacienda, Eusko Alkartasuna volvió a preguntar sobre la situación del presupuesto del 2009. La respuesta del alcalde: “pero, ¿no os cansáis de preguntar siempre lo mismo?, ¡Os dijimos que los estamos preparando!; y el teniente alcalde continuó, en tono irónico: “no os pongáis nerviosos, no será en abril”.

La aprobación de los presupuestos municipales es la decisión más importante que toma la corporación a lo largo del año. Para el actual gobierno municipal, una oportunidad para hacer chistes.

Iruzkinak