Aurrekontua espres!

Lau hilabeteko atzerapenarekin udal aurrekontuaren lehen zirriborroa aurkeztu dute.

Azkenean. Eskatu eta eskatu ondoren aurkeztu digute Udal Aurrekontua.

Bera mamitzen udal gobernuak hilabeteak behar izan ditu eta emaitza zenbaki gorrietan aurkezten digute. Bera gauzatzeko 1.200.000 euroko mailegua eskatu behar!

Asmo ugari bertan, baina inbertsio horiek justifikatzen dituzten proiektu edo aurreproiekturik aurkeztu gabe.  Zorra justifikatzen duen azterketa ekonomiko-finantzarioa aurkeztu gabe.

Eta orain dena da presa. Udal talde politikook aste bete eskax dugu dokumentazioa aztertzeko eta aurrekontuaren inguruan gure iritzia eta proposamenak aurkezteko. Otsailaren 4rako aurkeztu behar ditugu.

Idatzi honen amaieran Udal Aurrekontuaren zirriborroaren kopia duzu, zuk ere, herritar, aztertu dezazun eta zure ideak, proposamenak edo iritziak guri helerazteko.

borrador-presupuesto-2009-aurrekontu-zirriborroa.pdf

¡Presupuesto expres!

Se ha presentado el primer borrador del presupuesto municipal con un retraso de 4 meses.

Por fin. Después de tanto insistir ya nos han presentado el Presupuesto Municipal.

En su configuración el gobierno municipal ha tardado meses y nos lo presentan en números rojos. Para poder ejecutarlo, ¡se tiene que pedir un préstamos de 1.200.000 euros!

Muchas intenciones, pero sin presentar proyectos o anteproyectos que justifiquen las inversiones. Sin presentar el correspondiente estudio económico-financiero que justifique la deuda.

Y ahora, todo son prisas. El resto de los grupos políticos del ayuntamiento disponemos de una semana escasa para estudiar la documentación y para presentar nuestras opiniones y propuestas al respecto. Tenemos que presentarlo para el 4 de febrero.

Al final de este escrito tienes una copia del borrador del Presupuesto Municipal, para que, tú también, vecino de Usurbil, lo estudies y nos envíes tus ideas, propuestas u opiniones.

borrador-presupuesto-2009-aurrekontu-zirriborroa.pdf

Iruzkinak