Etxebizitza babestuak eta zozketa

Alkateak eta bere udal gobernuak ez daukate usurbildarron arazoak konponduko dituen etxebizitza politika errealistarik.

Argi eta garbi esaten dugu hau, gaiaren inguruan dugun ezagutzarengatik eta udal gobernuaren ibilbideak horrela adierazten duelako. Legealdiaren erdira iristear gauden honetan, alkateak berak zuzendutako etxebizitza politikak lozorroan dirau. Garatzen ari direnak, aurreko legealdian hasitako proiektuak dira.

Jarraian, udal etxebizitza politikak bizi duen geldialdia hiru ataletan azalduko dugu.   

a) Etxebizitza arazoarentzako soluzio falta.

Ezker abertzaleak etxebizitza babestuen eskasia gainditzeko Olarriondoko sektorea garatu nahi izan zuen bere garaian. 2003-ko kontuez ari gara, non Altuna alkate zela 256 babes ofizialeko etxebizitza eraikitzea planteatzen zen. Proposamen hura ezerezean geratu zen, ekonomikoki ez baitzen bideragarria. Zentzu horretan, Altunak berak gidatutako udal gobernuak, sektore hori garatzeko aukera, Diputaziora bidali behar zuen Arau Subsidiarioen proposamenetik kentzea erabaki zuen.

Aurrerago, EA-k gidatutako udal gobernuak akordio bat lortu zuen lurjabeekin Olarriondoko sektorea garatzeko: 120 etxebizitza babestu (VPO), 120 tasatu, 23 etxebizitza sozial eta 135 etxebizitza libre. Hauxe da egun, udal gobernuak exekutatzen ari den proiektua.

Udal gobernuaren geldialdiaren beste adibide bat, etxebizitzen irisgarritasuna lortzeko udalak duen ekimen falta da. Arazo hau Munalurra auzoan begibistakoa da. Lau eta bostgarren pisuetako irisgarritasun bertikal eza arazo larria izanik igogailurik ez dagoenean.

Aurreko legealdian, arazoari irtenbidea emateko lantalde bat osatu genuen, etxebizitzen administratzaileekin. Arazo honi eta beste batzuei buruz haurnasketak egin ziren.
Xabier Mikel Errekondo alkateak, prozesu partehartzaile hau alde batera utzi zuen kargua hartu bezain laster, eta arazoak hor diraute.

Azken hauteskundeetako gai garrantzitsuetako bat etxebizita hutsen arazoa izan zen. Ezker abertzalearen aburuz 353 omen zeuden. Legealdiaren ekuadorrera gatoz eta inork ez daki zenbat etxebizitza huts dauden. Ikerketarik ez dute eskatu, eta ez dute eskatuko, ez baitute konplexua den arazo honi soluzioa bilatzen hasteko inongo asmorik.

Beste alde batetik, legealdi honen haseran (2007-ko irailaren 27-ko  plenoa) udal gobernu berriak hartu zuen lehen erabakietako bat, Iartzako eremu urbanoaren egokitzapenaren tramitazioa geratzea izan zen; horren arabera, alde batetik, urbanizatu gabe dagoena urbanizatzeko pausoak ematen ziren, nahiz eta Arau Subsidiarioetan zona urbanoa dela esaten den; bestetik, 26 etxebizitza babestu (VPO), 26 tasatu eta 16 libre  eraikitzea bideratu nahi zen. Azken hauek, 8 urtez Usurbilen etxebizitza propioa egiteko ahaleginetan zebilen kolektibo batentzako ziren.

Bukatzeko, Ugartondoko kasua daukagu. Usurbilgo udalak inoiz egin duen operazio urbanistiko zailena. Urteetan exekutatzeke zegoen Atalluko zona Industriala eraikitzea bideratu behin betikoz, Ugartondoko tailerrak bertara lekuz aldatu, eta Ugartondoko eremua birkalifikatu 48 etxebizitza babestu (VPO), 48 tasatu  eta eraikin kolektiboetan 96 libre egitea baimenduz.

Aurrerago hobeto azalduko ditugu ezker abertzaleak proiektu hau saboteatzeko egin dituen ahalegin guztiak. Orain boterean daudela, eta ezin dutenez proiektua legalki kitatu, beren jarrera dena atzeratzearena da, proiektua gelditzearena, lurjabeek etsiko dutenaren esperantzarekin.

b) Olarriondo eta Ugartondoko tramitazioen paralisia.

Olarriondo eta Ugartondoko operazio urbanistikoak saboteatzea ezker abertzalearen lanildoaren oinarri izan da. Jar ditzagun adibide batzuk:

Ugartondoko eremuaren tramitazio prozesuan, honen aurkako alegazioa bat justifikatzeko, umekeri hauxe erabili zuten: tramitazioa gainbegiratzera larunbat batean udaletxera etortzea; ondotxo dakitenean azken 15 urteetan urbanismo departamentua itxia dagoela larunbatetan. Ez daukatenean beste argumenturik edozein heldulekuk balio die beren ezezkoa justifikatzeko, nahiz heldulekua ridikuloa izan. Alegazioa aurkeztu zuten, bai, dokumentu horiek aztertzeko “ezintasunean” sortutako indefensioan oinarrituz, Espainiako Konstituzioak bermatzen dituen oinarrizko eskubideak bete ez zirela argudiatuz. Alegazio hau, 2004-ko urriaren 5-ean aurkeztu zen, eta zegokion erantzuna eman zitzaion jarraian izendatzen dugun idatzian.  (alegacion-de-la-izquierda-abertzale-contra-las-viviendas-de-ugartondo.pdf).

Baina ez zen hortan geratu Ugartondo saboteatzeko saiakera. Usurbilgo ezker abertzaleak kontentzioso administratibo helegite bat aurkeztu zuen, eta berau Euskadiko Justizi Auzitegi Nagusira iritsi zen, Diputazioak Ugartondoko proiektuari eman zion onarpena baliogabetzeko asmoarekin. Hemen daukazue Usurbilgo Udalak Auzitegi Nagusiaren aurrean bere burua defenditzeko aurkeztu zuen testua. (sentencia-tspv-ugartondo-en-contra-de-la-izquierda-abertzale.pdf)

Ondoren udal hauteskundeak iritsi ziren, eta baita udal gobernu aldaketa. Gobernu berriak, Olarriondo eta Ugartondoko proiektuak juridikoki baliogabetzea ezinezkoa zela ikusita tramitazioa mantsotzeko taktika hautatu zuen. Eraikitzeko eskubideak dituzten enpresekin komunikazioa zailduz eta udalak berak promotore bezala duen erantzukizunari muzin eginez. Ez dezagun ahaztu Udala dela promotorea eta tramiotazioa bultzatzeko obligazioa duela.

Izan ere, tramitazioan ezinbestekoak diren zenbait proiektu udalak idatzi eta onartu behar ditu. Ikus dezagun hauen egoera:

Olarriondon, Plan Partziala 2006-ko azaroaren 21-an onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak behin betikoz; 20 hilabete beranduago, alkatearen dekretuz onartu ziren 2008-ko uztailaren 30-ean Birpartzelaketa Proiektua eta Urbanizatzeko Jarduketa Programa; atzerapen justifikaezina; azkenik, 2008-ko abenduaren 30-ean, Tokiko Gobernu Batzarrak behin betikoz Urbanizazio Proiektua onartu zuen.

Ugartondoren kasuan, atzerapena oraindik eta justifikaezinagoa da. Udalak berak idatzitako Barne Erreformako Plan Berezia, 2008-ko abuztuaren 7-an onartu zen, baldintzekin. Egun,  egin beharreko zuzenketak ez dira Plan Berezian islatu eta beraz Plan Berezi hau ez da Gipuzkoako Boletín Ofizialean argitaratu. Birpartzelazio Proiektua, Urbanizatzeko Jarduketa Programa eta Urbanizazio Proiektua ez dira oraindik udal plenoan aztertu eta beraz berauen onarpena hilabete batzutan atzeratuko da. Atzerapen honek Ugartondon dauden enpresetan kalte larriak sortu ditu.
.
Bukatzeko, kontu garrantzitsu bat: Babes Ofizialeko Etxebizitzen kalifikazio lortzeko ezinbesteko baldintza, beste askoren artean, ingurua urbanizatua egotea da. Ugartondoko eremua urbanizatuta egonik ere, ezingo litzateke kalifikazio hau lortu. Eremu horrek duen berezko ezaugarriengatik alboko eremua ere urbanizatu behar bait litzateke, hain zuzen Pikaola bezala ezagutzen den eremua.

Eremu hau, gaur egun Udalak biltegi bezala erabiltzen duena eta San Juan Sua egiteko tokia biltzen dituen eremua da. Pikaola garatuz Babes Ofizialeko Exebizitzen inguru guztia urbanizatua geratuko litzateke.

Pikaolan aurrikusita dauden 45 etxebizitzak ez egiteak azaltzen digu udal gobernuak ez duela Ugartondoko etxebizitza babestuen proiektua aurrera eraman nahi. Pikaolako etxebizitzen %60-aren jabea udala baita, portzentaia nahikoa etxebizitzak eraiki eta ingurua urbanizatzeko. Horrela, Ugartondoko etxebizitzek VPO kalifikazioa lortzea ahalbidetuko litzateke. Ormaetxea jaunak gidaturiko aurreko udal gobernuak, “Xehetasun Azterlana” maialara arte behar ziren proiektuak onartu zituen. Azterlan honen onarpenaren ondoren aurkeztu eta onartu daitezke eraikitze baimenak.

Pikaolaren proiektua kajoi batean sartu izan ez balitz, etxebizitzak ia bukatuta egongo ziren. Antzeko tramitazioa segi dute kaxkoko etxebizitza berriak, bukatzear daude ikus daitekenez.

Ezker abertzaleak ez ditu Olarriondoko eta Ugartondoko etxebizitzak nahi, eta ekintzek hala erakusten dute.

c) Etxebizitza babestuen zozketak

Aurreko alkateak hartu zuen azken erabaki garrantzitsuetako bat (2007-ko Ekainak 7)  etxebizitza babestuen zozketetarako zuzenduak edo osatuak behar zuten eskakizunen zerrenda  ontzat ematea izan zen, horrela 10 eguneko epean dokumentazio guztia entregatu ez zutenek denbora izan zezaten.

Epe horren ondoren, behin akatsak zuzenduta, zerrendari haserako onespena eta ondoren erabatekoa eman behar zitzaion. Onespen honen ondoren zozketa egin zedin.

10 eguneko epe horretan ordea, alkate berriak kargua hartu zuen. Zozketei buruz hartu zuen lehenengo erabakia ordurarte zozketa prozesuan parte hartu zuten langileetaz libratzea izan zen. Horrela 420 pertsonen eskakizuna  jaso eta aztertu zituzten pertsonen kontratuak ez zituen berritu.

Kontratatutako administraria bota egin zuen, eta eskaerak aztertzeko kontratatutako talde juridikoari kontratua eten zion. Aldi berean, udalarentzat lana egiten zuten arkitektoek ere ez zuten lanean jarraitu.

Bestalde, ezker abertzaleak Ugartondoko proiektuari jarritako errekurtsoari defentsa aurkezteko kontratatutako talde juridikoarekin ere berdin gertatu zen. Defentsa horren faktura batzuk orain dela gutxirarte ez dituzte kobratu. Hitz gutxitan, alkateak zozketari buruz eta babestutako etxebizitzei buruz jakintza zuen langileri guztiarekin eten zuen harremana.

Hamar eguneko epea igaro ostean alkateak eskaera guztiak, banan bana, berriz aztertzea eskatu zuen, eta 7 hilabete beranduago, 2008-ko urtarrilaren 11-ean behin-behineko zerrenda onartu zuen; honek esan nahi du udal zerbitzuek laneguneko hiruzpalau eskaera aztertu zituztela  7 hilabeteko epe horretan. Jakinda eskaera gehienek ez zutela inongo oztoporik onartuak izateko, motelaldi hau udal gobernuak gai honetan duen desinteresaren adibide da. Hemen duzue interesatuei alkateak bidali zien eskutitza 2008-ko urtarrilan (alkatearen-eskutitza-zozketa-2008-01-09.pdf).

4 hilabete geroago, 2008ko apirilaren 29an, osoko udalbatzak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu zuen.

9 hilabete geroago, 2009ko urtarrilaren amaieran ez dakigu zozketa egingo den ala ez, ez baitute ezer esaten.

Horrelako atzerapenak injustizi asko sortzen ditu: zerrenda osatu zenean baldintzak betetzen zituztenak agian orain ez dituzte beteko eta alderantziz; edo gerta liteke etxebizitzen giltzak entregatzean (errritmo honetan, 2012-2013?) onuradunek 2005-ko errentarekin lortu izana etxebizitza. 8 urteko diferentziarekin!

Zozketa haurteskundeetan erabiltzea leporatu ziguten orduan. Zozketa, irregularra, presazkoa eta ilegala proposatzea leporatu ziguten. Hori gezurra dela beraiek frogatu dute zozketa prozesuarekin jarraitu duten heinean. Zein erraza den batzuentzat beltzetik zurira igarotzea!

Tristea litzateke txanpon berarekin ordaindu behar izatea. Eta datozen hauteskunde autonomikoetan hori leporatu behar izatea alkateari. Edota hauteskunde europarretan, edo hurrengoetan,… Behintzat ez dedila hurrengo udal hauteskundeetan izan. 2011-ean dira eta!

Las viviendas de protección oficial y el sorteo

Lo decimos con esta rotundidad con el conocimiento de los hechos que sobre esta cuestión tenemos. Ahora, que nos encaminamos al ecuador de la legislatura, no vemos movimientos de entidad en positivo, el aletargamiento es la característica sustancial sobre la promoción urbanística – cuestión que  dirige personalmente el alcalde – y aquello que los ciudadanos pueden ver ejecutándose no es más que, por inercia, la culminación de proyectos de la anterior corporación.

A continuación vamos a relatar, en tres apartados, nuestra visión sobre la parálisis que sufre el ayuntamiento en cuestión de  vivienda.

a) Carencia de soluciones al problema de la vivienda.

La izquierda abertzale pretendía dar una solución a la cuestión de la vivienda protegida desarrollando el sector de Olarriondo. En sus planes, estamos hablando de comienzos del 2003, siendo el señor Altuna alcalde, se planteaba la construcción de 256 viviendas de VPO. Aquel propósito terminó en un estrepitoso fracaso; el planteamiento era económicamente inviable. Tanto es así, que el gobierno  municipal que dirigía  Altuna decidió suprimir ese sector a urbanizar de la propuesta de Normas Subsidiarias antes de enviarlo a la Diputación Foral.

Posteriormente, con el nuevo gobierno, se llegó a un acuerdo con los propietarios del suelo y arrancó en serio lo que ahora se está desarrollando en Olarriondo: 120 viviendas de VPO, 120 viviendas de protección tasadas, 23 viviendas sociales y 135 libres.

Otra línea de trabajo para abordar la carencia adecuada de vivienda es facilitar la accesibilidad a viviendas que tengan estos problemas. Un claro caso de esta situación es la que se vive con mayor intensidad en el núcleo urbano de Munalurra. La accesibilidad vertical – edificios de 4 y 5 plantas – es un problema grave. No hay ascensores.

En la anterior legislatura, con intención de resolver este problema, se creó un grupo de trabajo conformado con los administradores de los diferentes portales que reflexionaron sobre este y otros asuntos. El nuevo Alcalde, en un plis-plas, liquidó este proceso participativo y posteriormente todo está parado y los problemas creciendo.

Uno de los temas estrella de las elecciones municipales fue como abordar la existencia de viviendas vacías. Según la izquierda abertzale en nuestro municipio existían 353 viviendas vacías. Nos acercamos a mitad de legislatura y no se sabe con exactitud cuántas viviendas están vacias, no han encargado ningún estudio. Ni lo habrá, porque no tienen ninguna intención de abordar esta cuestión tan compleja.

Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno, con toda celeridad, en el Pleno del 25 de septiembre de 2007, fue suspender la tramitación que se estaba realizando para la adaptación de la zona urbana de Iartza; según la cual, por una parte se pretendía urbanizar esa zona que en absoluto está urbanizada, aún estando calificada en las Normas Subsidiarias como “urbana”; y por otra parte se pretendían edificar 26 viviendas de protección oficial, 26 viviendas de protección tasada, y 16 viviendas libres para un colectivo de vecinos usurbildarras que llevaban más de 8 años intentando construirse su propia vivienda en Usurbil.

Por último, por acabar de reseñar lo más relevante, tenemos el caso de Ugartondo. La operación urbanística más compleja que jamás haya abordado el ayuntamiento de Usúrbil: Terminar de construir la zona industrial “pesadilla” de Atallu, trasladar allí los talleres ubicados en Ugartondo y recalificar Ugartondo pasando a permitirse 48 viviendas de VPO, 48 de régimen tasado y 96 libres en edificios colectivos.

Como más adelante detallaremos la izquierda abertzale ha intentado permanentemente sabotear estas viviendas impidiendo su construcción. Ahora que está en el poder y no pudiendo legalmente “cargarse” el proyecto su actitud es la de retrasarlo todo, paralizarlo, esperando que los propietarios de los terrenos echen la toalla.

b) Parálisis en la tramitación urbanística de Olarriondo y Ugartondo.

Sabotear el desarrollo urbanístico de Olarriondo y Ugartondo ha sido una constante en la actitud de la izquierda abertzale. Pongamos algunos ejemplos:

Ante la tramitación de Ugartondo, para justificar una alegación contra el mismo, llegaron a utilizar una triquiñuela infantil, como es venir un sábado a estudiar la documentación del proyecto con un notario; cuando saben perfectamente que desde hace más de 15 años, los sábados, el departamento de urbanismo está cerrado. Cuando no tienen dónde agarrar cualquier cosa vale aunque sea ridículo. Y para más inri basarse en indefensión por no poder acceder a información pública apelando a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. Esta alegación, presentada el 5 de octubre del 2004 fue contestada pertinentemente como se puede leer en el siguiente escrito (alegacion-de-la-izquierda-abertzale-contra-las-viviendas-de-ugartondo.pdf).

No quedó ahí el intentó de sabotear Ugartondo. La izquierda abertzale de Usúrbil llegó a presentar un recurso contencioso administrativo, que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para intentar invalidar el acuerdo de la Diputación Foral aprobando el proyecto de Ugartondo. He aquí el escrito que presentó el ayuntamiento de Usurbil para defenderse ante el Tribunal. ( sentencia-tspv-ugartondo-en-contra-de-la-izquierda-abertzale.pdf )

Y llegaron las elecciones municipales, y el cambio de gobierno. Como el nuevo gobierno se encontró con que jurídicamente le era prácticamente imposible anular las promociones de Olarriondo y Ugartondo, la táctica que pasó a utilizar es la de frenar los trámites, dificultar la comunicación con las empresas propietarias de los derechos de edificación y despreocuparse de su obligación de ser el promotor de las viviendas.  No nos olvidemos que es el ayuntamiento el promotor de las viviendas, es su responsabilidad “tirar del carro”. Los diferentes proyectos los tiene que redactar y aprobar el ayuntamiento. Veamos en qué situación se encuentran:

En Olarriondo, el Plan Parcial fue aprobado definitivamente por la Diputación Foral el 21 de noviembre del 2006; 20 meses después, el 30 de julio del 2008, por decreto de alcaldía fueron aprobados el Proyecto de Reparcelación y el Plan de Actuación Urbanizadora, retraso injustificable; y, el 30 de diciembre del 2008, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización.

En el caso de Ugartondo, el retraso está siendo más injustificable. El Plan Especial de Reforma Interior redactado por el propio ayuntamiento fue aprobado, con condiciones, el 7 de agosto de 2008, a día de hoy las correciones no se han redactado y este Plan Especial no se ha publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. El Proyecto de Reparcelación, el Plan de Actuación Urbanizadora y el Proyecto de Urbanización están pendientes de debate y su aprobación se demorará durante meses. Esta situación está creando graves perjuicios a las pequeñas empresas ubicadas en el lugar.

Por último reseñar un elemento importante. Las Viviendas de Protección Oficial, para conseguir tal calificación, es obligatorio, entre otras muchas condiciones, que todo su entorno esté urbanizado. Aunque se urbanizase el área de Ugartondo, por su peculiar configuración, no podría por si solo conseguir que las pretendidas VPO fueran calificadas como tales. ¿Por qué?. Porque para ello debería urbanizarse un área adyacente, colindante, denominado Pikaola – actualmente utilizado por el ayuntamiento como almacen de material y que en Sanjuanes se utiliza para hacer  la hoguera – y que permitiría que todo el entorno de las VPO estuviese urbanizado.

La no construcción de las 45 viviendas previstas en Pikaola es un claro ejemplo de que el actual equipo de gobierno municipal no quiere hacer las viviendas. El propietario de Pikaola es en un 60% el ayuntamiento de Usúrbil; porcentaje suficiente para construir por si solo esas viviendas y urbanizar todo el entorno permitiendo así que las VPO de Ugartondo puedan calificarse como tales. El anterior equipo de gobierno, presidido por el señor Ormaetxea, desarrolló todos los proyectos necesarios hasta el nivel del “Estudio de Detalle”. Punto a partir del cual se pueden presentar, y aprobar en su caso, los permisos de construcción.

Si el proyecto de Pikaola no se hubiera metido en un cajón, en estos momentos estaríamos contemplando viviendas a punto de ser terminadas; como las que podemos contemplar en la casco urbano, que han seguido la misma tramitación.

La izquierda abertzale no quiere las viviendas de Olarriondo y Ugartondo, y los hechos lo están demostrando.

c) Sorteo de las viviendas de protección oficial.

Una de las últimas decisiones relevantes – 7 de junio de 2007 – que tomó el anterior Alcalde fue la aprobación del listado de aquellas peticiones solicitando una vivienda de protección oficial que tenían que ser subsanadas o completadas, dando para ello a los interesados un plazo de 10 días.

En principio, después de esos diez días, y una vez subsanados los errores, se debería aprobar primero inicialmente y después definitivamente los listados y proceder al sorteo.

En ese intervalo de diez días un nuevo alcalde tomó posesión de su cargo. Respecto al tema del sorteo el actual alcalde lo primero que hizo fue deshacerse de todas las personas que gestionaron el proceso de recogida de las 420 solicitudes y su análisis. De esta manera despidió a la administrativa contratada – la que más conocimiento del tema tenía  , y rescindió el contrato con el equipo jurídico que había analizado las solicitudes. De la misma manera los arquitectos contratados dejaron de prestar sus servicios, así como el bufete de abogados que había defendido al ayuntamiento en aquellas causas judiciales contra Ugartondo que había presentado la izquierda abertzale. Algunas facturas no las han podido cobrar hasta hace unas semanas. Es decir, el alcalde se deshizo de todo el conocimiento que existía sobre el tema del sorteo y las viviendas de protección.

Después de agotarse los diez días el alcalde ordenó volver a revisar una a una todas las solicitudes y 7 meses después, el 11 de enero de 2008, aprobó la lista provisional de solicitudes admitidas y rechazadas; esto quiere decir que los servicios municipales que se han encargado del tema han analizado una media de 3 ó 4 solicitudes por cada día laboral. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las solicitudes no tenían ningún problema para su aprobación, esta lentitud, es un claro indicador del desinterés por este tema. He aquí la carta que envió a los interesados en enero de 2008 ( alkatearen-eskutitza-zozketa-2008-01-09.pdf )

4 meses después, el 29 de abril de 2008, el Pleno aprobó la lista definita de admitidos y rechazados.

9 meses después, a finales de enero de 2009, no sabemos todavía qué va a ser del sorteo, ni siquiera si se va a realizar.

Semejante retraso genera situaciones de injusticia: aquellos que en la fecha de inscripción cumplían con las condiciones tal vez ahora no las cumplan, y a la inversa; o se den situaciones tan paradójicas como que cuando se entreguen las llaves – al ritmo que vamos: ¿2012, 2013? – los afortunados lo hayan conseguido con la declaración de la renta o ingresos del 2005, ¡8 años de diferencia!

Se nos acusó de utilizar la cuestión del sorteo electoralmente. Se nos acusó que el sorteo era irregular, precipitado, incluso ilegal. Cosa que ha quedado desmentido, dado que el actual equipo de gobierno ha seguido con el mismo proceso de sorteo. ¡qué fácil es para algunos pasar del negro al blanco!

Sería triste que tuviesemos que pagarles con la misma moneda, y tenerle que echar en cara al actual alcalde si utiliza esta cuestión en las próximas elecciones autonómicas de marzo, o las siguientes al parlamento europeo, o las siguientes, o las siguientes. En todo caso que no sea en las próximas elecciones municipales, ¡en el 2011!

Iruzkinak

 1. NO TENEIS VERGÜENZA DE DECIR SEMEJANTES MENTIRAS. VOSOTROS HABEIS VENDIDO LA MOTO ANTES DE CONSEGUIR NADA Y ESA Y CHAPUZAS PARECIDAS SON LA HERENCIA QUE DEJAIS DESPUÉS DE 4 AÑOS DE ALCALDÍA ROBADA. POR FAVOR.

  ErantzunEzabatu
 2. Barkatu baino ez duk egia esaten ari haizena.
  Aurreko korporazioak lana nahiko aurreratua utzi zuen. Gertatzen dena da ezker abertzaleak nahiago duela babes ofizialeko etxebizitzak ez egitea besteek hasitako proiektuak direnean.
  Eta nola esaten duzun gezur asko esaten direla idatzi honetan, gazteleraz esango dizut uler dezazun: ¡¡¡como afirmas que en ese escrito se dicen tantas mentiras, te reto a que las expliques una por una, de lo contrario el mentiroso serás tú!!!!

  ErantzunEzabatu
 3. Al que habla de chapuzas y mentiras decirle que si no tienes más argumentos para rebatir las noticias documentadas que se ofrecen en este blog mejor si te estas calladito porque poco o flaco favor haces a los que supuestamente defiendes. A la gente de EA de Usurbil agradecerles y animarles a continuar con la labor informativa que están realizando con este blog ya que de lo contrario no habría manera de conocer de una manera objetiva lo que se cuece en este ayuntamiento. Zorionak eta jarraitu horrela.

  ErantzunEzabatu
 4. Pues expongo mis mentiras:

  -Con tal de engañar a la gente en un ambiente pre-electoral, llegasteis a anunciar el sorteo sin que hubiese proyecto alguno. Sorteasteis la opcion de poder acceder al sorteo definitivo; todo un engaño y encima una ilegalidad en toda regla.

  -Cuando EA fue desbancado del ayuntamiento aun no existia ningún anteproyecto, ni mucho menos proyectos basicos ni nada que se le pareciera. Y vosotrois ya con los paneles bien grandes, que se vean, tipo MarinaDor.

  -Cuando EA fue desbancado del ayuntamiento, aun no existia ningún proyecto de Ibedrola que contemlara la creación de otro centro transformador o subestación eléctrica.

  -Cuando EA fue desbancado del ayuntamiento, aún estaba pendientes recursos sobre ciertas expropiaciones.

  Sigo? O es que aquí la verdad es que EA nunca tuvo el proyecto tan avanzado como dijo? Quien miente aquí? Ahora no querais darle la vuelta a la tortilla.

  ErantzunEzabatu
 5. cUANDO HABLAS DE RECURSOS DE QUE RECURSOS ESTAS HABLANDO?
  PORQUE SE PODRÍA HABLAR DE MUCHOS.
  POR EJEMPLO DEL QUE PUSO UHL (IZQUIERDA ABERTZALE)AL PROYECTO DE UGARTONDO?
  y EN EL QUE LOS TRIBUNALES DIERON LA RAZÓN AL AYUNTAMIENTO?
  UN PROYECTO QUE LA IZQUIERDA ABERTZALE QUISO PARAR PORQUE NO LO HABÍAN PLANTEADO ELLOS?
  DE ESE RECURSO ESTAS HABLANDO?
  LO QUE MUCHOS USURBILDARRAS PERCIBIMOS ES QUE LOS DE EA AL MENOS INTENTARON HACER COSAS. AUNQUE PODÍAN HABER HECHO MÁS.
  PERO LO QUE CUALQUIER CIEGO VE ES QUE ESTOS PROYECTOS DE LOS QUE SE HABLA EN ESTA DISCUSIÓN HA SIDO "PARADOS" POR VOLUNTAD POLÍTICA!!!!

  ErantzunEzabatu
 6. 1. Actualmente los que tienen la responsabilidad de dar respuesta a los problemas y necesidades de los usurbildarras son Xabier Mikel Errekondo y su equipo de gobierno.

  2. Si el alcalde y su equipo no están haciendo nada en el tema de vivienda y andan entretenidos en otras cosas y la calle pide que se hagan más VPOs y que se fomente el alquiler de pisos vacíos y no se hace nada, no creo que sea por culpa de EA o de ningún otro partido que esté en la oposición.

  3. No te confundas. No se puede andar pidiendo responsabilidades a los que han sido desbancados. Esa responsabilidad la tienen los que legítimamente recuperaron la alcaldía "supuestamente robada".

  ErantzunEzabatu
 7. Empiezas bien tu exposición: “pues expongo mis mentiras.”

  Ya que afirmas que lo que dices es mentira no tendríamos por qué seguir ahondando en el debate, pero voy a darte más argumentos para confirmarte que lo que dices es realmente MENTIRA!

  Punto primero: el sorteo se anuncia sin “proyectos”, el procedimiento del sorteo fue un “engaño”, una “ilegalidad en toda regla”.
  Bien, acláranos cuáles son los proyectos que faltaban y qué repercusión tenían en el sorteo, acláranos qué ley no se ha cumplido, y sobre todo, aclárales también a los actuales gobernantes, porque ellos están siguiendo el mismo trámite, a su “ritmo”, que el iniciado por EA, y por tanto según tú están cumpliendo también una ilegalidad, están también engañando, tal vez, con mayor consciencia.

  Punto segundo: “no existía ningún…”. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿de qué anteproyecto, de qué proyecto básico nos estás hablando que impidiese la realización del sorteo tal como estaba planificado? A finales de la legislatura pasada existían convenios firmados con los propietarios, las normas subsidiarias que afectaban a los lugares donde irán las construcciones estaban aprobados definitivamente, todos los documentos urbanísticos necesarios y que se mencionan en el escrito al que estamos haciendo comentarios estaban a un nivel de desarrollo muy avanzado y no íban a impedir la realización del sorteo en una plazo razonable. E insisto, si lo que afirmas es cierto, ¿porque el gobierno de ANV ha seguido con el mismo trámite iniciado por EA y no paró desde el inicio de su gobierno el proceso del sorteo hasta esperar el supuesto momento oportuno?
  Tiene gracia lo de “MarinaDor”: Si siguen estando los paneles, ¿será por algo, no? Cuestiones mucho más relevantes que lo de unos carteles han sido “barridos” por los actuales gobernantes, ¿qué les costaba quitar unos carteles? Piensa un poco sobre ello.

  Punto tercero: La subestación eléctrica de Iberdrola. Esta cuestión te delata. “Usurbildarra”, aunque nunca nos darás a conocer tu verdadero nombre, el relacionar esta cuestión con Olarriondo y Ugartondo me hace pensar que eres; o un propietario de los terrenos, o un actual gobernante o alguien muy cercano, o algún funcionario municipal resentido.
  La necesidad de una mayor potencia eléctrica en Usurbil fue una de las mayores y más desagradables sorpresas con las que se encontró el gobierno de EA. Las normas subsidiarias de la izquierda abertzale, que es con las que trabajó el gobierno de EA, en ningún momento tuvo en consideración que el prever más zonas industriales, más viviendas tiene aparejada prever potencia eléctrica suplementaria. Y de la misma manera que a la izquierda abertzale se le “olvidó” poner alcantarillado a la zona industrial de Atallu, dejando verter las aguas de las industrias directamente a la ribera agrícola; pues también se le olvidó prever una ampliación de las infraestructuras eléctricas.
  Y si pretendes relacionar este tema con el sorteo, no hac

  ErantzunEzabatu
 8. POLITICA POLITICA Y POLITICA. LA CUESTION ES QUE EN USURBIL SE PROMETIERON CIERTAS COSAS Y QUE HA PASADO???????NADA. PIDES ALGUNA RESPUESTA AL AYUNTAMIENTO Y TE DICEN QUE ESTA EN PROCESO. HASTA CUANDO TENDREMOS QUE ESTAR LOS JOVENES DE USURBIL ESPERANDO A ESOS SANTOS PISOS?????ES UNA VERGÜENZA Y LO QUE MAS NOS DUELE ES QUE MIENTRAS ESTAIS PELEANDOOS PARA BUSCAR UN CULPABLE, NOSOTROS ESTAMOS AQUI, SIN NINGUNA RESPUESTA.SIN SABER SI COMPRAR OTRO PISO Y SIN SABER,Y REPITO,NADA!!!!!ES UNA VERGÜENZA!!!!!!!! SOLUCIONES YA!!!!QUEREMOS FECHAS!!! ESTAMOS INDIGNADOS.

  ErantzunEzabatu