Expropiazioak barra-barra

Zabor bilketaren sistemaren inposaketak, orain dela aste batzu udalak burutu zuen prozesu informatzailean adierazi ez ziren ondorio batzuk ekar litzazke.

Egun gutxi geratzen dira udalak finkatutako egutegiaren arabera, gure kaleetatik zaborrontziak desagertu eta zaborra atez-ate jasoa izan dadin.

Udaleko zenbait langile etxe atarietan argazkiak ateratzen eta neurriak hartzen ari direla jakin dugu. Horregatik, pentsatzen dugu datozen egunetan etxe atarietan kuboak eusteko sistemak ezarriko dituztela.

Ez duju jakin ahal izan udala etxeetako administratzaile edota bizilagunei zuzendu ote zaien aipaturiko euskarri horiek jartzeko baimena eskatuz.

Jakinarazi nahi dugu etxeetako fatxadak norberarenak direla, eta beraz ez direla publikoak; horregatik udalak hauetan aktuazioren bat egin nahi balu etxeetako bizilagunen baimena beharko lukeela. Horrelako aktuazioetarako Propietate Horizontalaren legeek aurrikusitako prozedurak erabiliz.

Bizilagunen ezezkorik balego, udalak ez luke beste erremediorik izango euskarri hauek leku publikoetan kolokatzea baino (espaloiak, lorategiak, parkeak).
Beste aukera, sistema honek usurbildarren sektore handi batean sortu duen ezinegona ikusita, fatxaden edo zenbait txoko pribaturen espropiazio masibo bat egitea izango lirzateke.

Kontu hau ez dute jakinarazi udal agintariek azken asteetan egin dituzten bilera guztietan. Horregatik uste dugu, bizilagunen elkarteek bilerak egin behar lituzketela  udalaren asmoei buruz erabakiak hartzeko dagozkien fatxadei buruz. Ez dedila gertatu, bildu, eztabaidatu eta erabaki aurretik udalak euskarri horiek jartzea.

Laguntza behar baduzue eskura daukazue gure helbilde elektronikoa h1usurbil@h1usurbil.net  zuen dudak, zuen galderak azaltzeko. Ahal dugun neurrian erantzun eta lagunduko dizuegu.

Expropiaciones masivas

La imposición del sistema de recogida de basuras puede dar lugar a decisiones no expuestas en el proceso informativo del ayuntamiento llevado a cabo hace unas semanas.

Quedan pocos días para que según el calendario fijado por el gobierno municipal desaparezcan los contenedores de nuestras calles y se empiece a recoger las basuras de portal en portal.

Hace unos días nos informaron que trabajadores municipales estaban haciendo fotografías y tomando medidas en distintos portales del municipio. Suponemos que con la intención de que a lo largo de los próximos días se empiecen a colocar los sistemas de sujección de los cubos.

No hemos podido constatar que el ayuntamiento se haya dirigido a las diferentes comunidades de vecinos, a los administradores, para solicitarles autorización para la colocación de dichos soportes.

Queremos informar y recordar que las fachadas son propiedad privada, no son dominio público; por lo tanto, si el ayuntamiento quiere hacer cualquier actuación sobre ellas es necesario que las comunidades de vecinos se pronuncien al respecto, atentiendo a la legislación sobre propiedad horizontal en vigor, y autoricen, en su caso, la colocación de soportes en fachadas o lugares no públicos.

Ante posibles negativas de comunidades de vecinos a que se utilicen sus fachadas, el ayuntamiento estaría en la tesitura de colocar los soportes en lugares públicos (aceras, jardines, parques), o incluso, teniendo en cuenta la constestación que está teniendo este sistema de recogida de basuras en muchos sectores de la población, verse obligado a una expropiación masiva de fachadas o lugares privados.

Esta cuestión no ha sido informada en toda esa serie de reuniones realizadas hace unas semanas, por lo que, advertimos ante la inminencia de las medidas a tomar por el ayuntamiento, y aparentemente no comunicar éste de la ocupación de fachadas privadas, se vayan reuniendo las diferentes comunidades de vecinos para irse posicionando antes de que se encuentren ante hechos consumados.

Pueden utilizar nuestro correo electrónico h1usurbil@h1usurbil.net para mostrarnos sus dudas y preocupaciones, y poder así ayudarles, en la medida de nuestras posibilidades.

Iruzkinak