Munalurra; bai, baina erne egongo gara!

Urtarrilaren 20-an osoko udalbatzan Espainiako Gobernuari Munalurra berrurbanizatzeko dirulaguntza eskatzea onartu zen.

Udal korporazioak, ahobatez, Herri Inbertsioetarako Estatu Fondoa arautzen duen Errege Lege Dekretuan (RD-fondo-estatal-inversiones.pdf) baimentzen den moduan dirulaguntza eskatzea erabaki zuen.

Alkateak esana da dirulaguntza hau Munalurra berrurbanitzatzeko erabiliko dela, inplikatutako bizilagunen partehartzearekin. Oraingoz promesa hutsa dela azpimarratu nahi dugu, osoko bilkuran hori egiteko konpromisoa besterik ez baitzen hartzen; dirulaguntza eskatu eta Munalurran erabili.

Zentzu horretan eszeptikoak gara, zeren onartu zen momentuan ez zegoen bukatua entregatu behar zen dokumentazioa. Hain justu Errege Lege Dekretuak baldintza bezela eskatzen duen proiektuaren memoria esplikatiboa. Hau da, mamia zein zen jakin gabe bozkatu genuen. Hori ahala izan arren ez gara gu oztopo izango Munalurraren hobebeharrez pentsatutako proiektu batentzat.

Ez dugu ordea espektatibarik piztu nahi. Laguntza emateko baldintzak oso zorrotzak dira. Garrantzitsuenak aipatu nahi genituzke: Lehenengoa 2009-ko urtarrilaren 24-a baino lehen dokumentazioa entregatzea, hau da, aste honetako larunbata; bigarrena berehalako exekuziokoa izatea, abenduaren 31-a baino lehen bukatua egotea aktuazioa.

Duda asko dauzkagu alkateak eta bere udal goobernuak gai hau serio hartuko ote duten. Arrazoiak:

Ez da oso logikoa bezperara itxoitea horrelako erabaki garrantzitsu bat hartzeko. Gainera, dokumentazio guztia aurkeztu gabe.

2009-ko aurrekontuan aurrikusitako proiektu bat ez denez, eta bere garrantzia kontuan hartuta – aurrekontua, konplexutasuna – ez dugu uste alkatearen lehentasunetako bat denik. Ateratzen bada ongi eta bestela, ba, ez da ezer gertatzen!

Egiari zor, udal gobernuaren gestio gaitasuna ikusita beste zenbait gaietan, eta baita honetan ere (dokumentazioaren prestaketan atzerapena, proposamena berandu aurkeztea ….) ez dugu uste aurtengo abenduaren 31-rako bukatua egongo denik. Uste dugu bertako herritarren aurrean ondo geratzeko egin den iragarpen mediatiko bat baino ez dela.

Alkateak Munalurraren berrurbanizazio proiektua dekretuz enkargatu du. Arrazoia, aurreko proiektua, egina zegoena, ez omen zela balekoa. Baina itxura denez Usurbilgo Udalak Espainiako Gobernuaren aurrean presentagarria zuen bakarra zen.

Hau da okerrena. Udalak ez duela proiekturik, ezta ideiarik ere. Beti berandu iristen dira! Gobernatzen al dute? Zer gertaten da arazoak dituzten beste auzoekin (Santu-enea), ikastolaren handitzea, musika eskola, kirol instalazioak, bidegorriak, aurreikusitako zentro zibikoekin eta egin nahi ez dituztenak?

Kezkatzeko modukoa da herri honetan udal gobernuak duen gaitasun eza!!!

Munalurra; sí, pero estaremos vigilantes

En el pleno celebrado el 2009-01-20 se aprobó solicitar al Gobierno Español una subvención para reurbanizar Munalurra.

La corporación en pleno, por unanimidad, decidió solicitar la ayuda según se regula en el Real Decreto Ley sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (RD-fondo-estatal-inversiones.pdf)

Según promesas del alcalde esta ayuda será destinada a reurbanizar Munalurra, siempre contando con la participación de los vecinos afectados; y, subrayamos lo de “promesas” porque lo que se presentó al pleno extraordinario era asumir algo que no iba más allá, por el momento, de aceptar una voluntad de solicitar la ayuda y destinarla a Munalurra.

Nos mostramos tan excépticos porque en el momento de la aprobación no se encontraba terminada la documentación que hay que entregar con la solicitud, en concreto la memoria explicativa del proyecto que el Real Decreto Ley establece como requisito. Es decir, votamos sin conocer el contenido. Pero no por ello, vamos a zancadillear ninguna propuesta que esté pensada para mejorar Munalurra.

No queremos crear ninguna expectativa. Las condiciones para que se conceda la ayuda son rigurosas. Por reseñar las más relevantes: Primero que se entregue toda la documentación antes del 24 de enero de 2009, es decir, este sábado; tiene que ser de ejecución inmediata; tiene que finalizarse antes del 31 de diciembre 2009.

Tenemos muchas dudas de que el gobierno municipal, y en concreto el alcalde, se tome en serio esta cuestión. Razones:

No es lógico estar esperando hasta prácticamente la víspera para tomar una decisión plenaria y además sin presentar toda la documentación.

Al ser un proyecto que no debería estar en el presupuesto del ejercicio 2009, y teniendo en cuenta su relevancia – presupuesto, complejidad – se evidencia que no es una prioridad para el gobierno municipal. Si sale, bien, y sino, pues no pasa nada.

Con sinceridad. Visto la capacidad de gestión del actual gobierno, en otras cuestiones, y en este mismo tema: la tardanza en la preparación de la documentación, de su tramitacion ante el pleno, etc, nos parece realmente inconcebible que para el 31 de diciembre del 2009 pueda estar terminado. Todo esto puede quedar en un simple y cruel “quedar bien” con los vecinos.

El alcalde ha encargado el proyecto de urbanización de Munalurra por decreto. La razón es que a su entender el anterior proyecto de Munalurra no es el más adecuado, pero a la vez, era el único en condiciones que tenía el ayuntamiento como para presentarlo al gobierno español.

Esto es lo más grave. El ayuntamiento no tiene proyectos, no tiene ideas. Cuando “pasa el tren” no se está en la estación. ¿Qué pasa con el gobierno? Nadie piensa en los otros barrios con problemas (Santuenea), en la ampliación de la ikastola, en la escuela de música, en las instalaciones deportivas, en bide-gorris, en centros cívicos ya previstos y que se los quieren “cargar”.

Es muy preocupante, muy preocupante lo que está pasando en este pueblo.

Iruzkinak

  1. [...] La puesta en marcha del proyecto de urbanización fue aprobado en el Pleno del 20 de enero de 2009, al solicitar ayuda financiera al Estado español (Fondo estatal de inversión local). Leer también: (Munalurra; sí, pero estaremos vigilantes). [...]

    ErantzunEzabatu