Aurrekontua espres! (II)

Udal gobernuaren prepotentziak ez du mugarik.

2009ko udal aurrekontuak birritan aurkeztu dira ogasun batzordean bere hasierako onarpenerako: Otsailaren 9an eta otsailaren 16an.

Bi egunetan ez ziren onartuak izan alkatea oposizioko beste taldekoen boto bakar bat ere lortzeko gai izan ez zelako.

Gizon honena zaila da ulertzekoa. Gai da aurrekontua birritan aurkezteko oposizioarekin inolako elkarrizketa ahaleginik egin gabe; gehiengo osoa izango balu ere! Alkate jauna, elkarrizketa gehiago, onartuak izateko eran aurkeztu behar dira gauzak, berme pixka batekin.

Martxoaren 2rako berriro deitu digute ogasun batzordera, hirugarrenez, aurrekontuak onartzeko asmoarekin. Oraingoan oposizioko beste talderen batekin hitzegina izango ote dute! Gurekin ez dute ahaleginik ere egin. Atez ateko zabor bilketa sistemaren aurka egotea gaindiezinezkoa da.

Eta akordioak ez daude merke:

Aralar kezkati dago zeren 1.200.000 eurotako kredito bat eskatzeak balditzatuko du udalaren hurrengo urteetako zorpetze maila, eta honek ezinezkoa bihurtuko luke herriak dituen beste premiei erantzutea, besteak beste, kiroldegiko zabaltzea edota ikastolarena.

PNV-EAJ ren baldintzak gaindiezinak dira, nabarmenenak: Potxoenea eraikinaren eraberritzea eta udala gehiago ez zorpetzea.
PSE-EE-PSOE aldiz ez dago ados preso urrutiratuen senideei diruz laguntzearekin.

Ogasun batzorderako banatu diguten dokumentuetan ez da antzematen aldaketarik, beraz batenbat nabarmenki amore eman du. Eta horrela izan ez bada, berriro ere udal gobernu taldeak kale egingo du eta udal aurrekontuak zintzilik geratuko dira; eta jada martxoan gaude.

Gauzak gehiago tentsatzeko udal gobernuak herrian zehar udal aldizkaria banatzen du urteko inbertsio nagusiak zeintzuk izango diren azalduz, aurrekontuak negoziatzeko inolako zirrikiturik utzi gabe.

Eta diote legealdirako plan estrategikoa osatzen ari direla. Barregurea ematen du. Legealdiaren erdian gaude, plana idatzi gabe eta ezer berririk egiteko dirurik gabe.

¡Presupuesto expres! (II)

La prepotencia del equipo de gobierno municipal no tiene límites.

Los presupuestos municipales del 2009 se han presentado para su aprobación inicial en la comisión informativa de hacienda en dos ocasiones: el 9 de febrero y el 16 de febrero.

En ambas ocasiones no fueron aprobados porque el alcalde no consiguió el voto favorable de ningún representante de la oposición.

Es difícil de entender lo de este hombre. Se atreve a presentar en dos ocasiones los presupuestos sin hacer ningún esfuerzo de diálogo con la oposición; ni que tuviera la mayoría absoluta. Señor alcalde, hay que dialogar más, hay que llevar las cuestiones a las comisiones con ciertas garantías de que vayan a aprobarse.

Nos acaban de convocar a una nueva comisión de hacienda para el 2 de marzo incluyendo, por tercera vez, la aprobación de los presupuestos. Esperemos que hayan llegado a algún acuerdo previo con algún otro grupo de la oposición dado que a nosotros no se han dirigido. El estar en contra de la recogida de basuras puerta a puerta debe ser condición insuperable.

Y los acuerdos no están fáciles:

Aralar mostraba su preocupación porque pedir un crédito de 1.200.000 euros este año condicionará la capacidad de endeudamiento para los próximos años e imposibilitaría dar respuesta a equipamientos necesarios como la ampliación del polideportivo o de la ikastola.
Las condiciones del PNV-EAJ parecen insalvables, las más reseñables su oposición a la remodelación del edificio Potxonea y a que el ayuntamiento se endeude más.
El PSE-EE-PSOE por su parte no está de acuerdo con destinar partidas a los familiares de los presos.

En la documentación repartida para la comisión de hacienda ninguna de estas cuestiones ha variado, por lo que alguien ha debido ceder importantemente.Y si no es así, el equipo de gobierno volverá a estrellarse y los presupuestos municipales quedarán pendientes de aprobación; y estamos en marzo.

Para tensionar más la situación el equipo de gobierno reparte por el municipio una revista donde se indican las inversiones futuras más importantes dejando sin ningún margen de maniobra en la negociación presupuestaria.

Y dicen que están redactando un plan estratégico para la legislatura. Da gracia. Estamos a la mitad de legislatura, sin plan redactado y sin dinero para hacer nada nuevo.

Iruzkinak