Aurrekontuekiko udal arduragabekeria (I)

Udal dirusarrerak %20an gutxituko dira.

Orain dela egun batzuk behin betiko onartu ditu udalak 2009ko aurrekontuak. Eusko Alkartasunaren aurkako botoarekin. Beste arrazoi ugarien artean ez zituelako krisi egoeraren ondorioak egoki neurtzen.

Azkenik, zoritxarrez, denborak arrazoia ematen digu.

Ondorengo idatzian baieztatzen den bezela udalak aurreikusi dituen baino 700.000 euro inguru gutxiago (%20 gutxiago) jasoko ditu Foru Aldunditik. Auskalo zer gertatuko den beste diru iturriekin!

dirusarreren-aurreikuspena-2009.pdf

Alkate jauna. Nora begira zaude?

Presupuestos municipales irresponsables (I)

Los ingresos económicos del Ayuntamiento se reducirán en un 20%.

Hace unos días el Ayuntamiento aprobó definitivamente los presupuestos municipales del 2009. Con el voto contrario de Eusko Alkartasuna. Entre otras muchas razones porque no calibraba bien las consecuencias de la crisis económica.

Al final, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.

Como se confirma en el siguiente escrito el Ayuntamiento recibirá de la Diputación Foral 700.000 euros menos (un 20% menos) de lo previsto. ¡A saber que ocurrirá con el resto de ingresos!

prevision-ingresos-2009.pdf

Señor Alcalde. ¿A dónde está mirando?

Iruzkinak