Atez atekoa kostatzen zaiguna (III)

Usurbilgo udal gobernuak hainbat eta hainbat azpiegitura – konpostaje planta, konpostagailuak, garbiguneak – agintzen dizkigu.

Baino dirua nondik aterako den ez dago argi. Foru Aldunditik ez dirudi asko etorriko denik.
Atzo, San Marcos mankomunitateko aurrekontua onartzerakoan (ekainaren amaieran), udal gobernuak espero zituen dirulaguntzak, San Juan suako kea bezela, desegin ziren. Asmo horietarako aurreikusten ziren diru partidak nabarmenki aldatu bait ziren.

Nola ordainduko dira hainbat alditan promes egin dizkiguten azpiegitura horiek? Usurbildarrok ordainduko ditugu? Errealismoz jokatu du udal gobernuak?

Hona hemen hedadura haundiko egunkari batek diona:

presupuestos-san-marcos-2009.doc

Lo que nos cuesta el Puerta a Puerta (III)

El gobierno municipal de Usurbil nos promete cantidad de infraestructuras: plantas de compostaje, compostadoras, garbigunes.

Pero no está claro de dónde va a salir el dinero. No parece que desde la Diputación Foral se vaya a recibir mucho.

Ayer, en la aprobación del presupuesto de la mancomunidad de San Marcos (a finales de junio), las ayudas que esperaba el equipo de gobierno municipal, como humo de las hogueras de San Juan, se difuminaron. Las partidas económicas que preveían financiar dichas actuaciones fueron modificadas sustancialmente.

¿Cómo se financiarán esas infraestructuras tantas veces prometidas?¿los tendremos que financiar integramente los usurbildarras?¿ha estado actuando el equipo de gobierno con realismo?

A continuación la noticia que ha aparecido en un diario de enorme difusión:

presupuestos-san-marcos-2009.doc

Iruzkinak