Etxebizitza, arazoa Usurbilen? (III)

Ondorengo elkarrizketa Noaua!! aldizkariak Luismari Ormaetxea, Salome Portu eta Josune Urquia zinegotziei eginikoa da.

ugartondo-11.jpg

Olarriondo eta Ugartondoko etxebizitza babestuen zozketarako zerrendak EA alkatetzan zen garaian bideratu ziren. Egungo udal gobernu taldeak dioenez, “zerrendak goizegi ireki ziren”. Zer duzue esateko?

Adierazpen horri buruz hiru xehetasun bereiztu behar ditugu.

Lehena: orduan etxebizitza sozialen beharra izugarria zen. 700 herritarrek adierazi zuten etxe baten beharra zutela, beraz, larritasun horren aurrean ordungo udal gobernua beharturik zegoen arin ibiltzera behar sozial horri erantzuteko.

Bigarrena: prozesuaren legaltasuna. Aurreko alkateak, Luismari Ormaetxeak, zozketa gauzatu ahal izateko haserako onarpenerako zerrenda prestatua utzi zuen. Egun alkate den Errekondo jaunak zerrenda horren onarpena atzeratu zuen, eta azkenik onartu. Nahiz eta hauteskunde kanpainan zerrenda-osatze prozesua legez kontrakoa zela lau haizetara zabaldu.

Hirugarrena: ordungo udal gobernua oso arin zebilen Olarriondo eta Ugartondoko etxebizitza babestuen garapenean, nahiz eta ezker abertzaleak oso kritika zorrotzak zuzendu eta epaitegietara eraman Ugartondoko garapena. Epaitegiek udalari eman diote arrazoi, ezker abertzalearen kaltetan.

Urte guzti hauetan agintari berriek ezer gutxi egin dutelako oso urrun daudela dirudite ordungo erabakiak, baina guztiak une egokian egin ziren.

Promotoreen zailtasun ekonomikoak ere aipatu dira. Horregatik eten omen dira Udala eta promotoreen arteko negoziazioak. Etxebizitzen premia handia da, ordea. Krisi egoera honen aurrean, hasieran definitu zen etxebizitza-proiektua berrikusi beharko litzateke?

Kontua da zergatik utzi den 2009-rarte, proiektua eraikitzen hasi gabe usteltzen. Zergatik ez dira negoziazioak izan gobernu berria osatu eta hurrengo 9 hilabetetan? Zergatik udala ez da mugitzen hasi, Ugartondoko auziaren aurrean, aurreko legealdiko gobernuaren alde epaitegiak sententzia eman arte? Zer egin du Errekondo jaunak alkatetza hartu eta hurrengo 15 hilabetetan, krisia gordintasun osoan ageri zenean?

Elkarrizketa hau sinatzen dugunon lan-martxa jarraitu balitz, krisia azaldu aurretik hitzarmen guztiak itxita izango genituen, konpromezu guztiak lotuta eta inguru guzti hori eraikitzen.

Arazoa ez da promotoreek – udala barne – etxeak egin nahi ez dituztela, baizik eta horretarako finantzazioa lortu ezean dabiltzala; eta gauzak bere momentuan egin balira, finantzazioa izango zuten eta etxeak eraikitzen ariko ziren.

Etxebizitza-proiektua berrikusi? Egitekotan etxebizitza kopurua igoaz izan beharko luke, errentagarritasun gehiago emanez lurrari. Bide hori – edo beste aldaketa asmo bat – irekiko balitz, tramitazio administratiboak bakarrik oso luze joko luke eta hainbat herritarrek etxe bat izateko esperantza izpiak – epe laburrean – desagertu.

puntapax-1.JPG

Alternatiba bezala, Udala eta Eusko Jaurlaritzaren arteko elkarlana planteatu da, agente urbanizatzaile baten figura aipatu da. Egoki iruditzen zaizue formula hau? Zuek bestelako alternatibarik ikusten duzue? Zehazterik bai?

Krisi egoera erakunde publikoetara ere iritsi da. Udalak finantzazio aukerak agortu ditu zabor bilketa sistema berria dela-eta. Jaurlaritzak bere aurrekontuak, historian zehar lehen aldiz, murriztu beharko ditu datorren urtean.

Aukera hau porrotaren ardura politikoa beste batzuen gain uzteko asmoa besterik ez da. Alkateak, maiatzeko bere agerraldian beste aukera batzuk ere aipatu zituen: “krisia gainditu arte itxaron”, “sustatzaileak berain artean ados jarri daitezela”. Guztiak, udala erantzukizunetik libre uzten dute. Denek dute errua Udalak izan ezik. Hau ez da serioa.

Alternatiba garbia da: sustatzaileekin eseri, finantza erakundeekin eseri eta Udalak bere lehentasunen erdian etxebizitza gaia jartzea. Dedikazioa eta bitarteko ekonomikoak jarriaz, beste kontu batzuk albo batera utzita; eta denok ulertzen duzue zertaz ari garen.

Argindarraren arazoa aipatu zuen alkateak kiroldegian egin zuen batzar irekian. Zuen agintaldian, arazo honen berri ba al zenuten?

Gai hau aitzakia hutsa da. Argindarra etxeak amaitzerakoan eman beharreko zerbitzua da, eta hori etxeak egiten hasi eta urte batzuetara izaten da, “giltzak ematean”.  Nahiko denbora beraz gai hau konpontzeko. Benetan irrifarra eragiten digu aitzaki hau erabiltzea, beste behin ere, beste batzuei errua botatzeko.

Ezker abertzalearen agintaldian, Altuna jaunaren agintaldian, prestatu eta onartu ziren Arau Subsidiarioen akats larri bat izan zen. Gure arduraren zatia onartu behar dugu zeren garai hartan ez ginen horretaz ohartu, baina onartu behar dugu sorpresa desatsegina hartu genuela honen berri izan genuenean. Konponbideak bilatzen aritu ginen gure agintaldiaren amaieran baina arazo korapilatsuagoak bagenituen.

Larriago iruditzen zaigu Ugartondoko birpartzelazio proiektua eta urbanizaketa proiektua guztiz garatuak ez egotea; lan hauek udalaren ardurak baitira.

Ugartondoko babes ofizialeko etxebizitzak era horretan kalifikatuak izan daitezen bere inguru guztia urbanizatua behar dute. Horrek esan nahi du orain atez ateko sistemaren bilketa gune bezela antolatua dagoen lur eremua – Pikaola – urbanizatu behar dela. Pikaolan etxebizitzak aurreikusita daude. Tramitazio administratibo guztiak eginak utzi genituen. “Xehetasun Azterlana” arte behar ziren proiektuak onartu ziren. Azterlan honen onarpenaren ondoren aurkeztu eta onartu daitezke eraikitze baimenak.

Zergaitik ez dira etxe horiek egiten lurraren jabetza udalarena baldin bada %60an?
Pikaolaren proiektua kajoi batean sartu izan ez balitz, etxebizitzak ia bukatuta egongo ziren. Antzeko tramitazioa segi dute kaxkoko etxebizitza berriek, bukatzear daude ikus daitekenez.

Ezker abertzaleak ez ditu Olarriondoko eta Ugartondoko etxebizitzak nahi, eta ekintzek hala erakusten dute.

artzabal-kartela-1.JPG

Bere garaian, formula hau planteatu zuen EAren udal gobernuak. Lehen zozketa batean, aukeratuen (edo etxebizitza egokitu zaienen) zerrenda osatuko litzateke. Bigarren zozketa batean, etxebizitzak lehen zozketan aukeratutakoen artean banatuko lirateke. Denbora irabazteko egin zela ulertu zuten askok. Formula hori egokitzat jotzen duzue oraindik?

Gaur egun osatzen dugun korporazioaren zinegotzi guztiek ontzat ematen dugu formula hori. Inork ez du beste formularik planteatu. 2008ko apirilaren 29an, osoko udalbatzak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu zuen.
14 hilabete geroago, ez dakigu zozketa egingo den ala ez.

Horrelako atzerapenak injustizi asko sortzen ditu: zerrenda osatu zenean baldintzak betetzen zituztenak agian orain ez dituzte beteko eta alderantziz; edo gerta liteke etxebizitzen giltzak entregatzean – auskalo noiz – onuradunek 2005-ko errentarekin lortu izana etxebizitza.

Zozketa hauteskundeetan erabiltzea leporatu ziguten orduan. Zozketa, irregularra, presazkoa eta ilegala proposatzea leporatu ziguten. Hori gezurra dela beraiek –Errekondoren udal gobernuak– frogatu dute zozketa prozesuarekin jarraitu duten heinean. Zein erraza den batzuentzat beltzetik zurira igarotzea!

Bi urte hauetan udal gobernuaren gestioa, zehazki, etxebizitza arloan, egokia izan dela uste duzue?

Erantzuna aski laburra da. Ez da gestiorik izan!

Olarriondo eta Ugartondo geldirik.

Azken hauteskundeetako gai garrantzitsuetako bat etxebizita hutsen arazoa izan zen. Ezker abertzalearen aburuz 353 omen zeuden. Herri osoa pintadez josi zuten zenbaki horrekin. Orain 100 eta 150 bitarteko kopurua izango ote den entzuten da. Etxebizitza hutsak bete ote dira? Konplexua den arazo honi soluzioa bilatzen hasteko inongo asmorik ez dute. Eta kitto!

Munalurrako kalea eraberritzen, baina Zapaterok miloi bat euro oparitu dielako eta etxe horiek dituzten irisgarritasun arazoari – igogailuak – konponbidea planteatu gabe.

Zubietan ezer ez, Kalezarren ezer ez, Aginagan ezer ez, Txokoalden ezer ez, Kaxkoan ezer berririk ez.

Aurreko legealditik eginak jaso dituzten Txaramuntoko etxebizitza sozialak zozketatu dituzte, baina begira non gauden!, legealdiaren bigarren zatian! Bi urteko atzerapena, beraz, pisu hauek eraikiak zeudenetik entregatzerako.

Berriro diogu. Ezker abertzaleak ez du etxe berririk egin nahi Usurbilen, ez zaie politikoki interesatzen.

La vivienda, ¿Problema en Usurbil? (III)

La siguiente entrevista es la realizada por la revista Noaua!! a los concejales Luismari Ormaetxea, Salome Portu y Josune Urquia.

ugartondo-11.jpg

Las listas para el sorteo de las viviendas protegidas de Olarriondo y Ugartondo fueron encauzadas cuando EA estaba en la alcaldía. Según el actual equipo de gobierno municipal “las listas se pusieron en marcha precipitadamente”. ¿Qué tenéis que decir al respecto?

Ante tal manifestación tenemos que diferenciar tres cuestiones.

Primera: En aquel entonces la necesidad de vivienda social era muy importante. 700 vecinos manifestaron que necesitaban una vivienda, por tanto, ante esa urgencia, el equipo de gobierno municipal de aquel momento estuvo obligado a actuar con rapidez para responder a esa necesidad social.

Segunda: Legalidad del proceso. El anterior alcalde, Luismari Ormaetxea, para poder realizar el sorteo, dejó preparada la lista para su aprobación inicial. El actual alcalde, el señor Errekondo, retrasó la aprobación de dicha lista, y al final lo aprobó. A pesar de que en campaña electoral no hacía más que decir que el proceso de confección de listas era ilegal.

Tercera: El anterior equipo de gobierno municipal trabajaba ágil y diligentemente en el desarrollo de las viviendas protegidas de Olarriondo y Ugartondo, a pesar de que la izquierda abertzale dirigía contundentes críticas y llevó a los tribunales el desarrollo de Ugartondo. Los tribunales han dado la razón al ayuntamiento, en contra de las tesis de la izquierda abertzale.

Las decisiones de aquel entonces parecen muy lejanas porque los actuales gobernantes apenas están realizando algo en los años posteriores, pero todas las decisiones de aquel equipo de gobierno fueron tomadas en el momento oportuno.

También se han mencionado las dificultades económicas de los promotores. Debido a ello se han debido romper las negociaciones entre el Ayuntamiento y los promotores. A pesar de ello, las necesidades de vivienda es grande. Ante esta situación de crisis, ¿se tendría que revisar el proyecto de viviendas inicial?

La cuestión está en porqué se ha dejado pudrir el proyecto inicial hasta el 2009. ¿Por qué no ha habido negociaciones desde la constitución del nuevo gobierno municipal y en los siguientes 9 meses?¿Por qué el ayuntamiento no ha empezado a moverse hasta que el juzgado no ha emitido sentencia – favorable a las tesis del anterior gobierno – en el contencioso de Ugartondo?¿Qué ha hecho el señor Errekondo desde que accedió a la alcaldía y en los siguientes 15 meses, cuando ya la crisis aparecía con toda su crudeza?

Si se hubiera seguido con el ritmo de trabajo de los que firmamos está entrevista, todos los convenios hubieran estado firmados, todos los compromisos cerrados y todos esos ámbitos en construcción.

El problema no está en que los promotores – el ayuntamiento incluido – no quieran construir esas viviendas, sino que no consiguen obtener financiación para ello; y si las cosas se hubieran hecho bien en su momento, hubieran tenido esa financiación y las viviendas construyéndose.

¿Revisar el proyecto? De hacerse sería aumentando el número de viviendas, incrementando la rentanbilidad del suelo. Esa vía – o cualquier otra fórmula – implicaría iniciar una tramitación administrativa muy larga en el tiempo, que haría desaparecer cualquier esperanza – a corto plazo – de disponer de una vivienda para los usurbildarras.

 puntapax-1.JPG

Como alternativa se ha mencionado la figura del agente urbanizador, la de una colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco. ¿Os parece adecuada esta fórmula? ¿Veis alguna otra fórmula? ¿Podríais concretarlo?

La situación de crisis también ha llegado a las instituciones. El Ayuntamiento ha agotado las vías de financiación debido a los compromisos económicos del nuevo sistema de recogida de residuos. El Gobierno Vasco, por primera vez en su historia, va a tener que reducir sus presupuestos el próximo año.

La propuesta que se nos plantea no es más que un intento de trasladar a otros la responsabilidad política del fracaso. El alcalde, en la comparecencia pública realizada en mayo, también propuso otras alternativas: “esperar a que pase la crisis”, “que los promotores se pongan de acuerdo”. Todas, dejan al Ayuntamiento fuera de toda responsabilidad. Todos tienen la culpa menos el ayuntamiento. Esto no es serio.

La alternativa es clara: sentarse con los promotores, sentarse con las entidades financieras y que el ayuntamiento coloque en el centro de sus preocupaciones la cuestión de la vivienda. Poniendo dedicación y medios económicos en ello, dejando a un lado otras cuestiones; y todos estáis entendiendo de qué estamos hablando.

En aquellas asamblea pública realizada en el polideportivo el alcalde mencionó el problema del suministro eléctrico. ¿En vuestro mandato, erais conocedores de este problema?

Esta cuestión es un absoluta excusa. El suministro eléctrico es un servicio que se presta una vez se hayan construido las viviendas, y suele ser unos años después de iniciarse las obras de construcción, en la “entrega de llaves”. Suficiente tiempo por tanto para resolver la cuestión. De verdad que nos entra la risa que se utilice esta excusa. Una vez más, para echar la culpa a otros.

Fue un grave error de las normas subsidiarias que se prepararon y aprobaron en el mandato con mayoría absoluta de la izquierda abertzale, en el mandato del señor Altuna, 1999-2003. Tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad porque en aquellos años no nos percatamos de ese error, pero si que reconocemos que fue una muy desagradable sorpresa cuando supimos que no se habían tenido en cuenta los servicios de suministro eléctrico. Era finales de nuestra legislatura, trabajamos en cómo resolverlo, pero también teniamos otros problemas más complicados.

Nos parece más grave que no estén aprobados los proyectos de reparcelación y de urbanización de Ugartondo; pués es responsabilidad del ayuntamiento.

Para que las viviendas de protección oficial de Ugartondo sean calificadas como tales, es obligatorio que todo su entorno esté urbanizado. Esto implica que la zona que en estos momentos el ayuntamiento ha acondicionado como lugar de recogida del sistema puerta a puerta – Pikaola – tiene que estar urbanizado. En Pikaola está previsto, según normas subsidiarias, la construcción de viviendas. Nosotros dejamos terminados todos los trámites administrativos. Se aprobaron todos los proyectos necesarios hasta el “estudio de detalle”. Después de esta aprobación se pueden otorgar las licencias de construcción. ¿Por qué no se construyen esas viviendas siendo el ayuntamiento el propietario del 60% del suelo? Si el proyecto de Pikaola no se hubiera metido en un cajón, las viviendas estarían casi terminadas. Parecida tramitación han seguido las últimas viviendas construidas en el casco urbano; están siendo finalizadas como se puede observar.

La izquierda abertzale no quiere que se construyan las viviendas de Olarriondo y Ugartondo, a los hechos nos remitimos.

artzabal-kartela-1.JPG

En su momento, el gobierno de EA planteó esta fórmula. En un primer sorteo se formaría una primera lista de aquellos a los que se les habría adjudicado una vivienda. En un segundo sorteo, las viviendas se repartirían entre los que hubiesen formado la primera lista. Muchos entendieron que se hizo para ganar tiempo. ¿Consideráis todavía adecuada esa fórmula?

Todos los concejales que ahora mismo forman la corporación la consideran adecuada. Nadie ha planteado ninguna otra fórmula. El 29 de abril de 2008, el Pleno municipal aprobó la lista definitiva de aceptados y rechazados. 14 meses después, no sabemos si se realizará el sorteo.

Semejantes retrasos generan numerosas injusticias: cuando se creo la lista aquellos que cumplían los requisitos tal vez ahora no los cumplan, y viceversa; y puede ocurrir que a la entrega de las llaves – a saber cuando – los beneficiarios lo hayan conseguido con los datos de la renta del 2005.

Se nos acusó de haber utilizado el sorteo en periodo electoral. Se nos acusó de proponer un sorteo irregular, precipitado e ilegal. Han sido ellos – el gobierno del señor Errekondo – los que han demostrado que todo ello era falso, en la medida que han continuado con el procedimiento del sorteo. ¡qué fácil es para algunos pasar del negro al blanco!

¿Consideráis adecuada la gestión del gobierno municipal, concretamente en el ámbito de la vivienda, en los dos últimos años?

La respuesta es breve. ¡No ha existido gestión!

Olarriondo y Ugartondo paralizados.

Una de las cuestiones que marco las últimas elecciones municipales fue el tema de la viviendas vacías. Según la izquierda abertzale existían 353 viviendas vacías. Llenaron todo el pueblo con pintadas. En estos momentos se escucha que pueden ser entre 100 y 150. ¿se habrán ocupado esas viviendas? No tienen ninguna intención de abordar esta cuestión bien compleja. ¡Y ya está!

Se está rehabilitando la calle Munalurra, pero gracias a que Zapatero les ha regalado un millón de euros; y sin plantear ninguna solución a los problemas de accesibilidad – ascensores – que tienen esas viviendas.

En Zubieta, nada; en Kalezar, nada; en Aginaga, nada; en Txokoalde, nada; en el casco urbano, nada nuevo.

Han sorteado las viviendas sociales de Txaramunto que han recibido de la legislatura anterior; ¡pero démonos cuenta de dónde estamos!, ¡en la segunda parte de la legislatura! Un retraso de dos años para entregarlas desde que fueron construidas.

Repetimos. La izquierda abertzale no quiere en Usurbil viviendas nuevas, no les interesa políticamente.

Iruzkinak