H1! izango da Alkarbideren marka definitiboa

  • Hamaikabatek politikagintza eta euskal gizartearen arteko tartea murriztu nahi du
  • Alderdiaren eraikuntzan euskal gizartea partaide izatea nahi du
  • Euskal politika berpentsatzeko eta abertzaletasunaren errebulsiboa izateko jaio da
Alkarbideko talde sustatzaileak alderdi berriaren izen definitiboa eta marka korporatiboa aurkeztu du gaur Gasteizen. Sorrera fase honetan, Hamaikabatek eta H1! markak akronimoak “egitasmo berri honen funtsa” biltzen dituztela azaldu du Martin Beramendi bozeramaileak. “Abertzaletasun historiko eta instituzionala babesten dugun pertsonek Alkarbide sortu genuen hasierako fase batean eta proiektu politiko berri honi atxikemdua adierazi zuten karpu publikoei babesa eskaintzeko”.

“Halere –jarraitzen du bozeramaileak- egunez egun egiten ari den egitasmo politiko berri honek bere jarduna zabaldu ezezik herri honetako gizonezko nahiz emakumezkoen gertuago ere egon nahi du”. “Landu nahi dugun politikaren zentzu zabalari erantzuten dio Hamaikabatek. Adierazi nahi dugu gure ahalegin guztia jarriko dugula makina bat ilusio, desio, ahots, proposamen eta erronka berri biltzen, batez ere pertsonei begira jarri nahi duen proiektu batean, Hamaikabat izenpean, alegia”.

Alderdi berriak bere egiten du abertzaletasunaren esperientzia instituzional oparoa, izan ere, bere lidergoan idatzi baitira euskal gizartearen historia modernoaren orri emankorrenak. Hamaikabatek nazio ideia gizabanakoaren zerbitzura dagoela aldarrikatzen du eta pentsamolde hori gizarteratu nahi du. Pertsona libreak aberri libre batean. “Erabateko nazioaren” ideian sinesten du H1!k, izaera hedakorra duen eta horizontalki zabaldu nahi duen nazioan. Guretzat, nazio eraikuntza prozesu historikoa da, egunez egun belaunaldi berrien ekarpenekin gradualki garatzen dena. “Euskal politika berpentsatzeko eta abertzaletasunaren pizgarri gisa jaio gara” azpimarratu du Beramendik.

Erakunde sistemari “bultzada demokratiko berri bat” eman nahi dio Hamaikabatek, Administrazio eta hiritarren arteko harreman arinago bat bilatuko duena, parte-hartze bideak zabalduz eta sistema barrutik aldatuz.

H1! modu garden eta demokratikoan antolatuko da. “Proposatzen dugun gizarte ereduaren isla den alderdia eratu nahi dugu, parte-hartzearen kulturari ekarpena egingo diona. Gure ustez politikagintzak behar duen bultzada demokratikoa eta parte-hartzailea emateko alderdiek ateak irekitzea beharrezkoa baita” dio Martin Beramendik.

Horrela, egitasmo berri honetan euskal gizartea partaide egin nahi du, baliabide tradizionalak erabiliz eta, batez ere, teknologi berriei helduz, batipat web gune berriari: hamaikabat.com. Orri honetan laster H1!k gobernantza eta gizarte alorreko ponentzien borradoreak zintzilikatuko ditu, alderdiko ideologia definituko dituztenak. Gizarteari erabat irekita egongo den azterketa eta eztabaida unea irekiko du ostean.

H1! será la marca definitiva de Alkarbide

  • Hamaikabat pretende reducir la brecha entre la política y la sociedad vasca
  • Desea hacer partícipe a la ciudadanía vasca en la construcción del partido
  • Nace para repensar la política vasca y ser revulsivo del nacionalismo
El grupo promotor de Alkarbide ha presentado hoy en Vitoria-Gasteiz la denominación definitiva y marca corporativa de la nueva formación política. En una fase de creación del partido, el portavoz, Martin Beramendi, ha explicado que H1!, acrónimo de Hamaikabat, reúne “la esencia de esta nueva iniciativa”. “Personas comprometidas con el nacionalismo institucional e histórico creamos Alkarbide en una primera fase y para dar cobertura a los cargos públicos adheridos a este nuevo proyecto político”. “Sin embargo, –continúa el portavoz- este proyecto político que se está haciendo día a día, pretende ensanchar su actividad y realizar una política cercana a los hombres y mujeres de este país.

Así pues, Hamaikabat responde a este sentido más amplio de la política que queremos trabajar. Queremos expresar que vamos a poner todo nuestro esfuerzo en aunar numerosas ilusiones, deseos, voces, propuestas y retos en un proyecto común que mira sobre todo a las personas y todo ello lo haremos bajo la denominación de Hamaikabat”.

La nueva formación hace suya la fecunda experiencia institucional del nacionalismo institucional, bajo cuyo liderazgo se han escrito las páginas más productivas de la historia moderna de la sociedad vasca. Hamaikabat busca la mejor integración y la mayor extensión de la idea nacional al servicio de las personas. Personas libres en una patria libre. H1! cree en la idea de la ‘nación plena’, una nación de carácter extensivo, que busca expandirse de manera horizontal, que cada día haya más vascos integrados, identificados, con una idea de nación como proceso histórico, que evoluciona de forma gradual con la contribución de las nuevas generaciones. “Nacemos para repensar la política vasca y ser un revulsivo del nacionalismo” apunta Beramendi.

Hamaikabat aboga por un ‘nuevo impulso democrático’ para nuestro sistema institucional, que incluyan el ensanchamiento de los cauces de participación y a la búsqueda de una más ágil interrelación entre la Administración y los administrados.

H1! se organizará de manera transparente y democrática. “Queremos un partido que sea reflejo del modelo social que proponemos, pero también que sea una primera aportación a la cultura de la participación, entendiendo que la apertura de puertas de los partidos es pieza clave del impulso democrático y participativo que, a nuestro juicio, necesita la política” ha explicado Martin Beramendi.

En este sentido, desea hacer partícipe la sociedad vasca de la creación de esta nueva iniciativa a través de medios tradicionales, si bien, otorga especial atención a las nuevas tecnologías y sobre todo al nuevo espacio web creado: hamaikabat.com. En dicha página H1! colgará en breve los borradores de las ponencias sobre gobernanza y de carácter social que serán las que definan el corpus ideológico del partido. A partir de entonces abrirá un periodo de análisis y debate totalmente abierto a la sociedad.

Igualmente, la web de Hamaikabat pretende crear un espacio bidireccional entre el partido, sus simpatizantes y la sociedad vasca en general.

Iruzkinak

  1. Hamaikakbat, es más bien el nombre de una sociedad gastronómica, una de esas de hombres primos del homo antecessor pero con mucha barriga. Jua jua! Me encanta!

    ErantzunEzabatu