Haurreskola zerbitzua kolokan

Haurreskola irailean normaltasunez hasiko den zalantzak ditugu.

Iazko kurtso geroztikUsurbilgo Udalak subrogaturik du haurreskola zerbitzua Udarregi ikastolari. Horrela da udal gobenuak zerbitzu hori hezkuntza sare publikoan ez integratzea erabaki ondoren.

Azken udal hezkuntza batzordean ez zen honi buruz ezer aipatu, baina itxura denez, arazoak daude haurreskolaren irakaslegoarekin. Hamar bat irakasle urte osoa iraungo duten baja ezberdin hartuko dituzte (amatasunagatik, ikasketengatik...) eta ez dirudi ordezkapenak ziurtaturik daudenik.

Udal gobernuak informatzeko garaian ez duenez iniziatiba hartzen, ahal dutenei eta nahi dutenei, blog hau erabili dezatela eskatzen diegu; informatu dezatela usurbildar guztiei ea datorren irailetik aurrera haurreskola normaltasunez arituko den.

La guardería en riesgo

Dudamos que en septiembre la guardería pueda abrirse con normalidad.

Desde el curso pasado el ayuntamiento de Usurbil tiene subrogado el servicio de guardería municipal en la ikastola Udarregi después de que el equipo de gobierno municipal decidiese no integrarla en la red pública de educación.

En la última comisión de educación celebrada hace unos días no se comentó nada sobre ello, pero por lo visto, para el próximo curso hay problemas con el profesorado. Unas diez profesoras van a tomar diferentes bajas que durarán todo el curso(por maternidad, por estudios...) y no parece claro que las sustituciones estén cubiertas.

Ya que desde el equipo de gobierno municipal no hay iniciativa a la hora de informar, solicitamos a aquellos que sí lo puedan y quieran hacerlo, utilicen este blog para contar a todo Usurbil si el servicio de guardería empezará con normalidad en septiembre.

Iruzkinak