Ingurumena, larrialdian?

Udal gobernu taldeak, behin eta berriz, bere ustezko kezka azaltzen du ingurumenarekiko eta Usurbildarren osasunarekiko.

Horrela adierazten du prentsaren aurrean azaltzen den bakoitzean. Baina ekintzek ez datoz bat hitzekin.

Hor dugu Sariako zingiraren berreskuratze proiektua. 2008. urteko aurrekontuetan jasoa izan zen asmo hori, 900.000 euro, eta ez da ezertan aurreratu, ezta egingo ere legealdia bukatu bitartean.

Gipuzkoako bidegorri sarea aurrera doa, ehundaka kilometro. Baina Usurbilgo bidegorri barne-sarea udal gobernuaren ajendatik kanpo dago, eta inguruko herriekin bidegorri horien lotura ez da ezagutzen. Dirulaguntza izugarriak beste herrietara bideratuak izaten ari dira Usurbilen proiektuak prestatzen ez direlako.

Udal gobernuaren “Andatza” aldizkariaren arabera airearen kalitatea kezkatzekoa da. Egia zera da: eusko jaurlaritzaren dirulaguntza lerro garrantzitsuei heltzeko aukera izanik ez dela egiten ari. Adibide moduan ondorengo dirulaguntzak (airearen kalitatearen inguruan, Agenda 21, etabar).

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-orokorra/es/contenidos/ayuda_subvencion/1164/es_5397/es_18710.html
Concesión de subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.pdf

Udal gobernuari exijitu diezaiekegun gutxienekoa, eta “beren” teknikoei, Usurbilen alde bitartekoak eskuratzen lan egin dezatela da. Baina horretarako LAN egin behar da.

El medio ambiente, ¿en situación preocupante?

El equipo de gobierno municipal muestra reiteradamente su aparente preocupación por el medio ambiente y la salud de los usurbildarras.

Así lo expresa en las comunicaciones a través de la prensa. Pero los hechos no son coincidentes con las palabras.

Ahí tenemos el proyecto de recuperación del humedal de Saria. Proyecto recogido en los presupuestos del año 2008 con una partida de 900.000 euros pero que no se ha avanzado en nada, ni lo hará en lo que queda de legislatura.

La red de bidegorris de Gipuzkoa avanza, centenares de kilómetros. Sin embargo la red interna de bidegorris de Usurbil está ausente de la agenda del gobierno municipal y su conexión con los bidegorris de los municipios del entorno se desconoce. Una gran cantidad de subvenciones se están dirigiendo a otros municipios ante la falta de proyectos en Usurbil.

La calidad del aire preocupa al equipo de gobierno según escriben en su revista “Andatza”. Lo cierto es que teniendo la oportunidad de acceder a importantes subvenciones del gobierno vasco, como se puede comprobar en el enlace siguiente (para la calidad del aire, para la Agenda 21, etc) no se han solicitado estas subvenciones.

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-orokorra/es/contenidos/ayuda_subvencion/1164/es_5397/es_18710.html
Concesión de subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.pdf

Lo mínimo que tenemos que exigir al equipo de gobierno municipal y a “sus” técnicos/as es que se esfuercen en traer recursos a Usurbil. Pero para eso hay que TRABAJAR.

Iruzkinak

  1. A raiz de la contaminación de Luzuriaga denunciada en Noaua, el Ayuntamiento se comprometio a realizar un estudio sobre dicho impacto.No se enque se ha quedado la gestion de dicha contaminacion en el que estubo una furgoneta midiendo la m isma. El Ayuntamiento tiene la obligacion de informarmos sobre dichos riesgos de contaminacion. Espero que alguien se los pida , ya que parece, no tiene ninguna intencion de publicarlos.

    ErantzunEzabatu