Udalak miloi bat euro itzuli behar

Krisi ekonomiko latzak bere eragina izaten ari da administrazio publikoan. Azken aurreikuspenen arabera administrazio publikoek zergetan %25 gutxiago jasoko dute aurten. Egoera honek ankaz-gora jartzen ditu udal askoren asmoak. Horien artean Usurbilgoak.

Hala eta guztiz ere, badirudi gure udal agintariak beste alde batera begiratuaz jarraitzen dutela, krisi egoerak beraiei eragingo ez balie bezela.

Zergetan biltzen ari denaren tendentzia jarraitzen badu Gipuzkoako udalek Foru Aldunditik espero zuten %75-a jasoko dute. Horrek esan nahi du Foru Aldundiak Usurbili aurreratu dion miloi euro batetik gora itzuli beharko direla.

Udal gobernuak aurrekontuaren aldaketa bat aurkeztu du baina egiten dituen aldaketak ez die arazo honi errotik heltzen. Diru kopuru oso horren itzulera ez du planteatzen. Instituzio ezberdinen artean akordiorik ez bada lortzen eta zorra hau hurrengo urteetan ordaintzeko erak bilatzen Usurbilgo udala zenbaki "gorritan" geratuko da, eta hurrengo urteak hipotekatuak.

Azterketa ekonomiko-finantzario berri bat behar beharrezkoa da. Inbertsioen lehentasunak berrikusi eta diru xahuketa erabat gelditu

El ayuntamiento tendrá que devolver un millón de euros

La profunda crisis económica está teniendo sus efectos en la administración pública. Según las últimas estimaciones, las administraciones públicas recaudarán un 25% menos este año. Esta situación pone patas arriba los proyectos de muchos ayuntamientos. Entre ellos los de Usurbil.

Aún así, parece que nuestros gobernantes municipales siguen mirando hacia otro lado, como si la crisis no fuera con ellos.

Si continúa la tendencia en cuanto a la recaudación, los municipios gipuzkoanos recibirán de la Diputación Foral un 75% de lo previsto. Eso significa que Usurbil tendrá que devolver más de un millón de euros adelantados por la Diputación.

El equipo de gobierno ha presentado una modificación del presupuesto pero no acomete el problema de raíz. No plantea un escenario de devolución de toda esa cantidad. A menos que haya un acuerdo interinstitucional planteando fórmulas que permitan la devolución de la deuda durante los años siguientes el ayuntamiento de Usurbil quedará en "números rojos", y los años venideros hipotecados.

Es necesario un nuevo estudio económico-financiero. Un replanteamiento de las inversiones y frenar el despilfarro.

Iruzkinak

  1. Y, eso en que lugar situa el tema del PAP. cuanto nos esta costando este novedosoy revolucionario sistema de recoger la basura?

    ErantzunEzabatu