Zahar egoitza: gezurrak eta egiak

Herritarren artean zabaldu diren zurrumurru ugarien aurrean argibide batzuk.

Gezurra da udaletxean izena eman behar denik zahar egoitzan lanpostua lortzeko.

Gezurra da egoitza datorren urteko urtarrilean eraikitzen hasiko direla.

Egia da Sagrada Familiako monjak konbentua hustu dutela eta dispertsatu dituztela.

Egia da fundazio pribatu batek konbentua erosi duela zahar egoitza bat eta etxebizitzak eraiki asmoz.

Egia da alkatea fundazio pribatuaren alde negoziatzen ari dela.

Residencia de ancianos/as: mentiras y certezas

Ante los numerosos rumores que se han difundido algunas aclaraciones.

Es mentira que se tenga que dar el nombre en el ayuntamiento para trabajar en la residencia.

Es mentira que la residencia se vaya a empezar a construir el próximo enero.

Es verdad que las monjas de la Sagrada Familia han abandonado el convento y han sido dispersadas.

Es verdad que una fundación privada ha comprado el convento y está interesada en construir una residencia y viviendas.

Es verdad que el alcalde está negociando a favor de una fundación privada.

Iruzkinak