Atez Ateko eta kirola

Alkateak, dekretuz, kirol elkarte bat diruz lagundu du Atez Atekoaren alde aritzeko.

Hurrengo dokumentuan agerian jartzen denez Usurbilgo eskubaloi taldea diruz, 3000 euro, lagunduko du alkateak Atez Ateko hondakin bilketa sistemaren alde publizitatea egiteagatik.

Dirulaguntza dekretua eskubaloia.pdf

Erabiliko den aurrekontu partida 2008ko urtekoa da, Hirigintza eta Ingurugiro departamendukoa, “Atez ateko zabor bilketa, kamioia, tresneria, kanpainak” izenekoa. Partida hau inbertsioetarako bideratua dago eta ez dirulaguntzak emateko.

Erabaki hau diskrezionala izan da, eta dakigun heinean ez da zabalduko beste kirol elkarteei.

Erabaki honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke hilabeteko epean.

Puerta a Puerta y deporte

El alcalde, mediante decreto, ha subvencionado un equipo deportivo por promocionar el Puerta a Puerta.

Como se puede comprobar en el documento adjunto (en euskera), el alcalde ha subvencionado con 3000 euros al club de balonmano a cambio de que éste publicite el sistema de recogida de residuos.

Dirulaguntza dekretua eskubaloia.pdf

La partida presupuestaria con la que se va a pagar es del año 2008; la denominada “recogida de basuras puerta a puerta, camión, maquinaria, campañas”, del departamento de Urbanismo y Medio Ambiente. Partida destinada a inversiones y no a subvenciones.

Esta decisión ha sido descrecional, y en la medida de lo que conocemos no se va a extender a otros clubes deportivos.

Para interponer un recurso ante esta decisión hay un plazo de un mes.

Iruzkinak

  1. Arrigaria eta lotsagarria. ¿ Horrelako sistema hon batek zertarako behardu propaganda?, va iñork ez duelako nahi.
    Hernanin ere osasuna zaintzeko atez atekoa ezarri nahi homendute eta, badirudi alkatesa horaindik ez dela konturatu Zikuñagak zenbat kutxatzen duen,¿honen itsiera ere eskatuko ote du bertako hiritarren osasuna hobetu eta zaintzeko?

    ErantzunEzabatu