Hamaikabat 5. edukiontziaren alde

Hau da Hamaikabat alderdi gaztearen bozeramaileek prentsaurrekoan esandakoa:

Hamaikabat a favor del 5º contenedor

El siguiente texto recoge íntegramente lo expresado por los portavoces del joven partido Hamaikabat:

prentsaurrekoa-091015-3.jpg

(Xanet Arozena, Luismari Ormaetxea, Bixente Arrizabalaga eta Iñaki Arratibel)

San Marko mankomunitatea osatzen duten herrietan Hamaikabateko ordezkari garen aldetik, mankomunitate honen hondakin kudeaketaren inguruan azken egunotan sortu diren kritika, jarrera hartze eta iritzi trukaketen aurrean, gure iritzi ofiziala zuenganatzeko deitu zaituztegu.

Lehenik eta behin, argi utzi nahi dugu Hamaikabatek hondakinen kudeaketaren eredu jasangarri baten alde egiten dugula, nola ingurumen aldetik, hala errealismo ekonomikotik eta kudeaketatik ere.

Hau argituta, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren aurrerapen aldeko dokumentuak jasangarritasun abiaburu honi erantzuten diola uste dugu. Hondakinak jatorrian gutxitzearen alde egiten du, berrerabilpena eta birziklapena bultzatuz, bereziki organikoak diren hondakinekin konpostajearen bidez eta zehazki autokonpostajearen bidez. Hau erabakiorra da, batik bat landa inguruetan eta egitura horizontalagoa duten udalerrietan.

Gipuzkoako Hondakin Kontsortzioaren sorrera oinarrizko aurrera pausua da altan hondakinak kudeatzeko; Aurrerapen Aldeko Dokumentuak aurreikusten dituen azpìegitura-sarea lurraldean ezartzeko ezinbesteko erreminta.

Abiaburuen deklarazio hau eginik, San Marko zuzentzen dutenek duten jokabidea eta egiten ari diren adierazpenak kezka handia sortzen digutela adierazi nahi dugu; beste erakundeekiko lankidetza leiala bultzatu eta bilatu beharrean, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo eta lurraldeko gainerako mankomunitateekin, bere bideari ekin nahi diola dirudi, beste guztiak baztertuta, eta okerrenera, mankomunitatearen haustura bilatu, Gipuzkoako lurralde historikoko hondakinen kudeaketaren behin betiko eta jasangarria litzatekeen konponbidea boikotatzeko asmoarekin.

Zatiketa gertatzen ari denaren lehen adibidea Usurbilen dugu, “Atez ateko” zabor bilketa delakoa martxan jartzean eta azken aldian, Oiartzun eta Hernanik ere, zabor-bilketa sistema honen aldeko apustua azaldu duten honetan. Kontsortzioak jartzen dituen zenbait azpiegitura ez erabiltzeko mozioak onartuz, kontsortzioaren eraketari errekurtsoak tartekatuz eta Aurrerapen Aldeko dokumentuan altako kudeaketarako aurreikusiak ez dauden hainbat azpiegitura martxan jarri nahi dituztelarik, zerbitzuen eta baliabideen bikoizketa kontzienteki bilatuz. Horren adibide argia da Usurbilgo Udalak hondakinen kudeaketarako sozietate anonimo bat eratu nahi izatea. Gaur egun oraindik ez da formalki eratu enpresa hau, Hernani eta Oiartzungo udalerriak bertara batuko direnaren zain daudelako gure ustean.

Ez da zirtzilkeria hiru udalerriak sentsibilitate politiko berak gobernatzea eta ez da gutxiago, mankomunitatearen gobernuaren gaian, egoera honen azken arduraduna Donostiako alkatea izatea, Odon Elorza jauna, Ezker Batuarekin dituen gobernabilitate akordioak direla eta.

prentsaurrekoa-091015.jpg

Hiru udalerriek beraien hondakinen kudeaketa integralera jotzen dute bi euskarritan oinarrituz: bajako kudeaketa, alegia, atez ateko bilketa sistema bezala ezagutzen denaren bitartez eta altako kudeaketa, hau da, hondakin organikoen tratamendua bakoitzak bere azpiegiturekin egitea eta hainbat enpresekin akordioak izenpetzea gainerako hondakinak birziklatzeko.

Salbuespen bat dago ordea, ez baitute definitzen nola tratatu behar den konpostatu edo berrerabili edo birzikla ezin daitekeen hori. Beraien zenbakien arabera hondakinen %20 sartuko litzateke honetan eta gure ustez, hondakin hauei helmuga bakarra gelditzen zaie: kokapen ezezaguneko beste hondakindegi bat.

Hernanik eta Oiartzunek beraien burua Usurbilgo ispiluan islatu nahi dute. Isla nahita distortsionatua ematen duen ispilu batean. Usurbilgo udaletik eman nahi den irudiaren aurrean, Atez atekoaren ezarpena bere lorpenetan arrakastatsua izan dela dioen publizitate kanpaina bortitz batekin, hala nola ekimenaren sozializazioan eta parte-hartzean; guk jasotzen dugun errealitatea zeharo ezberdina da.

Hondakinen bilketaren inguruan oso kezkagarria da 2008ko epe berean –apiriletik uztailera- jasotzen ziren zaborrak baino %36 gutxiago jasotzen dela ikusteak. Zenbaki absolututan hilero 85 tona gutxiago lirateke.

Sistemaren kudeaketaren arduradunek ez diote arrazoizko esplikaziorik ematen desagerpen honi. Kontsumoko ohiturak ez dira hainbeste aldatu eta krisiak bere kabuz ez du jaitsiera hori justifikatzen.

Gai ekonomikoa gure herrietako agintariek ia aipatu ere egiten ez duten zerbait da. Usurbilgo esperientziatik abiatuta, ondorio hauek atera ditzakegu:

- Atez ateko sistemaren hasieran egin beharreko gastu eta inbertsioak 160€/biztanleko dira.
- Funtzionamendu gastuak urteko 112€/biztanleko dira eta diru-sarrerak aldiz nekez iritsiko dira 80€/biztanleko izatera, alegia, 32€/biztanleko defizita urtero.
- Hondakin organikoei irtenbidea emateko beharrezkoa den konpostadora martxan jartzeko 1.000.000€ko aurrekontua dago. 160€/biztanleko, argi eta garbi ez da nahikoa izango, beraz, nahi eta nahi ez Oiartzungo eta Hernaniko udalerriek ekarpena egin beharko dute gauzatzeko.

Oiartzun, Hernani eta Usurbilek San Markoren zuzendaritzaren oniritziarekin emandako pausuen aurrean kritiko agertzera bultzatzen gaituen hirugarren elementua, hondakinen kudeaketarako eredu berria erabakitzerakoan parte-hartzea eta sozializazio baketsuarena da.

Parte-hartze prozesua, Usurbilen, arduradun politikoek aurrez erabakitako ereduaren aurkezpenetara eta bertaratutakoen artean jasotzeko ordutegiak, zabor tipo bakoitza biltzeko maiztasuna eta zintzilikailuen kokapenaz eztabaidatzera mugatu da, beste gai ttipi batzuen artean.

Zapalkuntza moduan ikusten zuten bizilagun talde batek plataforma bat eratu zuen eta 800 sinadura inguru lortu zituzten, boto eskubidea duten herritar erroldatuen %15 baino gehiago, legeak eskatzen duen bezala eta kontsulta herrikoi bat eskatu zuten, zeinaren bitartez Atez ateko sistemaren ezarpena gelditzea eskatzen zen eta bere ordez 5. edukiontzia bezala ezagutzen dena ezartzea.

Eskari honek bide administratibo neketsua egin du, korporazioaren gehiengoak ezezkoa ematen ziolako gauzatzeari. Gertakari honek, herrian giroa tentsionatu eta sutu egin du eta ez da inondik ere, Oiartzun eta Hernanin zabaldu nahi den sozializazio baketsuarekin ezkontzen.

Gaur oraindik ez dago kontsulta egiteko hurbileko data ezarririk.

prentsaurrekoa-091015-2.jpg

Bukatze aldera ondorio hauek atera ditzakegu:

- Gure apustua elkartua, elkarlanerako prest, solidarioa eta lehenbailehen Aurrerapen Aldeko dokumentuaren aplikazioarekin bat egingo duen San Marko mankomunitate baten aldekoa da.

- Mankomunitatearen zuzendaritzak eta Usurbil, Hernani eta Oiartzungo udalek hartu dituzten erabakiak salatzen ditugu, denboran jasangarriak eta behar bezala kontrastatuak dauden ekimen berritzaileen ordez, ekonomikoki eta sozialki hipotekatuko baitituzte beraien herritarrak.

- Dei egiten diegu San Markoko mankomunitatea osatzen dugun herrietako bizilagunei eta bereziki arduradun politikoei, gure bizimodu ereduaren jasangarritasunaren eta horrek hondakin moduan dituen ondorioen inguruan, behar bezalako hausnarketa lasai eta inteligente bat egitera, are gehiago, egungo krisi ekonomikoa bizitzen ari garen honetan, eta sortzen diren hondakinen murrizketaren, berrerabilpenaren, birziklapenaren eta konpostajearen aldeko apustua egin dezaten.

- Atez atekoak herritarrei eragozpenak sortzen die, batez ere hondakinak egunetan etxe barruan mantentzen behartzen dituelako. Exeak gero eta txikiagoak dira, sukaldeak are gehiago. Atzerapausoa da. Adin nagusikoak, ohikoa da, irisgarritasun neurririk gabeko etxebizitzetan bizitzea; hauentzat Atez Atekoa egunero sufritzen duten arazoa da.

- Bajako kudeaketari dagokionean, jasotzeari, gure inguruko esperientziak ikusita, hondakin organikoa jatorrian banatzearen aldeko apustuan sakontzearen aldekoak gara, etxebizitzetan, eta 5. edukiontzia bezala ezagutzen ari den hori erabiltzean bere bilketarako. Bostgarren edukiontzian jasotako hondakinekin sortutako konposta ez du zertan atez ate bildutakoarekin egikiniko konpostarekin erkatuz kalitate kaxkarragoa izan behar; are gehiago, gure ustetan hobea izanen da zeren gaiarekiko konzientzia gehiago duten herritarrek parte hartzen dutelako.

Hamaikabat a favor del 5º contenedor

prentsaurrekoa-091015-3.jpg

(Xanet Arozena, Luismari Ormaetxea, Bixente Arrizabalaga eta Iñaki Arratibel)

El siguiente texto recoge íntegramente lo expresado por los portavoces del joven partido Hamaikabat:

Les hemos reunido para trasladarles, como representantes de Hamaikabat en los municipios pertenecientes a la mancomunidad de San Marcos, nuestra posición oficial ante el intercambio de posicionamientos, críticas y opiniones sobre la gestión de residuos urbanos en dicha mancomunidad durante los últimos días.

Primeramente, queremos resaltar que Hamaikabat apuesta por la sostenibilidad del modelo de gestión de residuos, tanto desde el punto de vista medioambiental, como del realismo económico y de gestión.

Dicho esto, consideramos que el documento de progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa responde a este principio de sostenibilidad. Incide en la importancia de la reducción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje de éstos, en especial de los residuos orgánicos mediante el compostaje, y concretamente en el autocompostaje, algo que consideramos de especial interés en los municipios más rurales y/o con una estructura urbana más horizontal.

La constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa es un paso fundamental para la gestión de residuos en alta; un instrumento fundamental para la instauración en el territorio de toda la red de infraestructuras previstas en el Documento de Progreso.

Tras esta declaración de principios vemos con suma preocupación las declaraciones y actuaciones que la dirección de la mancomunidad de san marcos está realizando; que lejos de una leal colaboración con otras instituciones como la Diputación Foral o el resto de mancomunidades del territorio parece pretender tomar su propio camino al margen de las demás, y en el peor de los casos provocar la ruptura de la mancomunidad con el fin de boicotear la resolución definitiva y sostenible de la gestión de residuos en el conjunto del territorio gipuzkoano.

Indicios de este posible desmenbramiento de la mancomunidad lo tenemos, inicialmente en Usurbil, con su gestión de recogida en baja mediante el denominado “Puerta a Puerta”, y más recientemente en la apuesta de los municipios de Hernani y Oiartzun por emprender la misma vía. Con aprobaciones de mociones negándose a utilizar algunas infraestructuras del Consorcio. Interponiendo recursos a la constitución del Consorcio y pretendiendo emprender unas infraestructuras de gestión en alta al margen de lo establecido en el documento de progreso; cayendo conscientemente en una duplicidad de recursos y servicios. Un claro ejemplo de ello es la aprobación por parte del ayuntamiento de Usurbil de la creación de una sociedad anónima para la gestión de los residuos. Empresa que a día de hoy no ha sido constituida formalmente, suponemos que en espera de la posibilidad de la incorporación de los municipios de Hernani y Oiartzun a la misma.

No es un tema baladí que los tres municipios están gobernadas por la misma sensibilidad política; y no lo es menos, que en el caso del gobierno de la mancomunidad, la responsabilidad última de esta situación es del alcalde de Donostia, el señor Odón Elorza, debido a sus acuerdos de gobernabilidad con Ezker Batua.

prentsaurrekoa-091015.jpg

Los tres municipios aspiran a una gestión integral de sus residuos, con un modelo basado en dos pilares: la gestión en baja, es decir, la recogida de los residuos mediante el denominado sistema Puerta a Puerta; y la gestión en alta, es decir, el tratamiento, mediante el compostaje de los residuos orgánicos con infraestructuras propias y los convenios con empresas varias para el reciclaje del resto de residuos.

Con una salvedad, la indefinición de cómo tratar aquellos residuos que no pueden ser ni compostados, ni reutilizados, ni reciclados. Según sus propios números, un 20% del total de los residuos, que a nuestro juicio e interpretación, sólo les queda un destino: un vertedero con ubicación desconocida.

Hernani y Oiartzun se quieren ver reflejados en el espejo de Usurbil. Un espejo que da una imagen conscientemente distorsionada. Ante la imagen que se quiere trasladar desde el ayuntamiento de Usurbil, con una intensa campaña publicitaria, de que el Puerta a Puerta y su proceso de implantación ha sido un ejemplo de éxito en los resultados, así como en la participación y socialización de la iniciativa, la realidad que percibimos es una bien distinta.

En cuanto a la recogida de los residuos nos preocupa seriamente que en Usurbil hayan dejado de recogerse un 36% de los residuos que se recogían en el mismo periodo – abril a julio – del año 2008. En cifras absolutas supone una media de 85 toneladas mensuales.

Desde los gestores del sistema no se da una explicación razonable a esta desaparición. Los hábitos de consumo no han variado tan sustancialmente y la crisis económica por sí sola no justifica este descenso.

La cuestión económica es una tema que los gobernantes de nuestros municipios apenas mencionan. Tomando como referencia la experiencia de Usurbil obtenemos las siguientes conclusiones:

- Los gastos e inversiones previos al inicio del sistema puerta a puerta suponen 160 euros / habitante.
- Los gastos de funcionamiento anual suponen 112 euros / habitante, mientras que la previsión de ingresos apenas llegan a los 80 euros / habitante; es decir un saldo negativo de 32 euros / habitante.
- Para las inversiones en la planta compostadora prevista para dar servicio al tratamiento de los residuos orgánicos está presupuestado 1.000.000 de euros, 167 euros / habitante, a todas luces insuficiente y que tendrá que ser complementado con las aportaciones de los municipios de Oiartzun y Hernani.

El tercer elemento que nos hace posicionarnos críticamente ante los pasos de los municipios de Oiartzun, Hernani y Usurbil, con el beneplácito de la Dirección de San Marcos es el mito del supuesto proceso participativo idílico y pacífica socialización del nuevo modelo de gestión de los residuos.

El proceso participativo se ha limitado en Usurbil a presentaciones del modelo previamente decidido por los responsables políticos, y a ejercicios de debate entre los asistentes sobre asuntos como: horarios de recogida, frecuencia de recogida de cada tipo de residuo y lugares de ubicación de los colgadores, entre otros temas menores.

Ante lo que consideraban un atropello, una plataforma ciudadana se ha movilizado para la recogida de cerca de 800 firmas, por encima del 15% del censo de ciudadanos con derecho a voto exigido por la ley, solicitando una consulta popular en la cual se pedía la suspensión de la implantación del puerta a puerta y su sustitución con la instalación del 5º contenedor.

Esta solicitud ha sufrido un tortuoso camino administrativo por la negativa política de la mayoría de la corporación a su realización. Situación que ha generado una silenciosa crispación y tensión latente, que para nada es equiparable a una pacifica socialización como la quieren transmitir tanto en Oiartzun como en Hernani.

A día de hoy no hay fecha aproximada para la celebración de la consulta.

prentsaurrekoa-091015-2.jpg

Para ir terminando y a modo de conclusiones:

- Apostamos por una mancomunidad de san marcos unida, colaboradora, solidaria e implicada en la implantación de lo establecido en el Documento de Progreso en el plazo más breve posible.

- Denunciamos las decisiones irresponsables de la dirección de la mancomunidad y de los gobiernos municipales de Usurbil, Hernani y Oiartzun; que lejos de aportar iniciativas novedosas, rigurosamente contrastadas y sostenibles en el tiempo, van a hipotecar económica y socialmente a los ciudadanos que pretender servir.

- Hacemos un llamamiento a los ciudadanos, y en especial a sus representantes políticos, de todos y cada uno de los municipios que formamos la mancomunidad de san marcos a una reflexión serena e inteligente sobre la sostenibilidad de nuestro modelo de vida y sus consecuencias en forma de residuos, más si cabe en los tiempos de crisis económica que vivimos; y que apuesten por impulsar la reducción de los residuos generados, su reutilización, su reciclaje y compostaje.

- El PaP genera molestias en los vecinos, sobre todo porque implica mantener los residuos en el propio domicilio durante días. Las viviendas son cada vez más pequeñas, las cocinas más reducidas. Su mantenimiento forzado en el domicilio es un paso atrás. Cuando las personas de mayor edad viven en viviendas con problemas de accesibilidad, que es lo usual, el PaP es un problema que se sufre todo los días.

- En lo que respecta a la gestión en baja, a la recogida, vistas las experiencias que se están dando en nuestro entorno, apostamos por profundizar en la separación en origen, en los domicilios, de los residuos orgánicos y su depósito en lo que se está denominado 5º contenedor. La calidad del compost generado con residuos obtenidos con el quinto contenedor no tiene porque ser inferior al recogido con el PaP; es más, consideramos que es mejor, simplemente porque es un método voluntario con participantes con alto nivel de concienciación.

Iruzkinak

 1. Lo mas curioso es, que Oiartzun se parece mucho a Zubieta, la mayoria con casas unifamiiares o bifamiliares. Lo que tenian que haber visto es el modelo de recogida de Zubieta por su similitud con Oiartzun en vez del casco de Usurbil.

  ErantzunEzabatu
 2. Por fin un partido político en Usurbil que da la cara y habla con claridad, responsabilidad y sentido común sobre el modelo de recogida de basuras que quiere para este pueblo.

  Si se tiene la idea de crear una "Mancomunidad Atez Ate" integrada, en principio, por Usurbil, Hernani y Oiartzun sería interesante que aclararan desde ya dónde tienen la intención de ubicar el vertedero para la fracción rechazo.

  También sería interesante saber si los promotores del PaP en Hernani y en Oiartzun tienen la intención de seguir los mismos pasos que en Usurbil, es decir, primero imponer el PaP y luego plantear la realización de un referendum "trampa" (digo plantear porque en Usurbil está claro que no se va a hacer).

  ErantzunEzabatu
 3. Lo que no entiendo es, com todavia no se ha hecho esa mancomunidad ATEZ ATE, teniendo, segun ellos la inmensa mayoria de su parte. Ya dentro de San Marcos estarian; Lasarte, Usurbil, Pasajes, Oiartzun, Hernani, Urnieta y, estamos hablando de municipios importantes. Por mi de acuerdo, el que se quiera ir que se vaya pero dejando en paz a los demas y cumpliendo con las obligaciones adquiridas en su dia con el Consorcio.

  ErantzunEzabatu
 4. Begira zer dato interesgarrik kontenedorekin Tianan.
  http://www.tiana.cat/Municipi/El_medi_ambient.htm

  ErantzunEzabatu
 5. El conceljal usurbildarra Luismari Ormaetxea junto con otros concejales de Hernani y Oiartzun se posiciona en contra del PaP y a favor del 5º contenedor.
  Ver el siguiente video:

  http://www.youtube.com/watch?v=Yhle2-gSDT4

  ErantzunEzabatu
 6. Lasarte Oria bizirik no se quiere pronunciar sobre la ubicacion de la planta de compostaje. Hoy en dia nadie nadie duda de, que el compostaje es el mejor tratamiento para la materia organica pero los problemas vienen cuando se decide su ubicacion. Todos estamos a favor de compostar pero, siempre muy lejos de nuestas viviendas,¿por que sera?.
  Desde un primer momento la alcaldesa de lasarte sabia que no iba a apostar por el PAP pero dijo que si para quedar bien con IU, al igual que la asistencia a la manifestacion. Me acuerdo del slogan que iba detras de ella ¨alcaldesa no quieras para los demas lo que no quieras para ti¨. Pues justo eso es lo que ha hecho Xabier Mikel, alcalde de Usurbil quiere la planta de compostaje lejos de donde el vive y eso que, en su pueblo y justo en frente del ambulatorio y el polideportivo tiene una campa maravillosa y ademas en el centro del pueblo,¿no habia que tratar las basuras lo mas cerca posible de donde se originan?. Ya estabien de no ser coherente, Lasarte Bizirik deberia de decir a los vecinos de la futura planta de compostaje que, tranquilos , la planta no contamina, es necesaria y su ubicacion muy buena o, decir que tal ubicacion no es la mas correcta y proponer otra al ayuntamiento de lasarte. Pedir a Lasarte bizirik QUE SE MOJE IDIGA QUE LE PARECE TAL UBICACION.

  ErantzunEzabatu
 7. Respecto a Michelin, que tambien diga si contamina o no y cuanto y, si esta es mayor que una incineradora que pidan su cierre y ademas estando en la mitad del pueblo y no a mas de 2 kilometros como parece que exige aquella famosa ley el RAMINP. Si no es mucho pedir, leerosla y luego analizais cuantas instalaciones que figuran en los anexos deberia estar, como minimo a 2 kilometros. No querenmos ni dioxinas ni furanos pero de ninguna instalacion ya que todas son iguales y perjudican seriamente la salud y producen cancer.
  http://www.diariovasco.com/20091025/comarca/lasarte-oria-bizirik-sigue-20091025.html

  ErantzunEzabatu
 8. El ayuntamiento de Barcelona ha empezado a implantar hoy el sistema del 5º contenedor. A los contenedores existentes añaden el marrón para recoger la orgánica y un contenedor gris para la fracción resto. Aquí os dejo un par de noticias:

  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=159664

  http://www.elpais.com/articulo/espana/Barcelona/cambiara/todos/contenedores/basuras/partir/noviembre/elpepuesp/20091019elpepunac_16/Tes

  ErantzunEzabatu
 9. TOTALMENTE DE ACUERDO CON ORMAETXEA.

  http://www.youtube.com/watch?v=Yhle2-gSDT4

  ErantzunEzabatu
 10. Guztiz interesgarriak Usurbildarrak beko linkan egiten dituen adierazpenak eta galderak. Denbora baduzue irakurri itzazue patsadaz goitik hasi ta beraino. Oso gomendagarria.

  http://argia.com/erredakzio-mahaia/gorka-bereziartua/2009/12/01/zer-da-gehiago-zazpi-ala-hiru/

  ErantzunEzabatu
 11. Birziklatu nahi dutenek 5. kontenedorearekin nahikoa dute. Berdin berdin bereiztuko eta birziklatuko ditu zaborrak. Ze alde dago orduan atez atekoarekin?. Ba zabor frakzioak nahi dituenean aterako dituela etxetik kontenedorera eta etxean gorde beharrik ez duela izango tokatzen zaion egunerarte. Kaleak garbiago egongo direla, zabor poltsak ez bait dira egongo orain dauden moduan. Birziklatzen dutenentzat, behinik behin, 5. kontenedorea da aukera hoberena, erosoena, garbiena eta merkeena.

  ErantzunEzabatu
 12. Ah eta birziklatzen ez dutenek berdin zaie ze sistema izan. Berdin berdin jardungo dute, hezitzen eta kontzientziatzen ez diren arte. Probatua dago kontrolekin eta isunekin ez dela ezer aurreratzen, kaleak zerri eginda amaitzen direla.

  Atez atekoaren ereduak, kontrol, jazarpen eta isunen ereduak, ez du heziketa eta kontzientzientziaziorako balio, makilpean bakarrik hezitzekoak garela sinisten ez badugu behinik behin. Bainan honek ez du ematen oso ezkertiarra eta aurrerakoia denik, pasatako denborak gogora arazten gaituen eredua baizik.

  ErantzunEzabatu
 13. Disculpad, pero Tiana fue uno de los primeros municipios catalanes donde se implantó el PAP y en la actualidad sigué funcionando. Así que no confundais a los blogueros, dando como buenos resultados del 5º contenedor los de este pueblo que funciona con el PAP.
  Un saludo

  ErantzunEzabatu
 14. Si uno analiza el modelo de recogida selectiva puerta a puerta de Tiana comprobará que hay algunas diferencias respecto al puerta a puerta que hay en Usurbil. Para empezar en Tiana lo que se recoge puerta a puerta sólo es la fracción orgánica y la fracción rechazo. El resto de fracciones (vidrio, envases, papel y cartón) se recoge mediante contenedores. Aquí no. El modelo de Tiana está más cerca del quinto contenedor que del modelo puerta a puerta impuesto en Usurbil.

  ErantzunEzabatu
 15. El fracaso del PaP en Vilassar2009(e)ko abenduaren 9(a) (01:49)

  Es el título de una noticia que se publicó en DV hace un par de semanas. Dice lo siguiente:

  Por medio de este escrito voy a remitir lo que un amigo de Vilassar me ha transmitido sobre su experiencia con el puerta a puerta:

  «La recogida Porta a Porta ha sido una experiencia nefasta en Vilassar, que se puso hace seis años y nos volvió locos a todos los habitantes del pueblo.

  Hay que hacer un cursillo para llevarlo a cabo, y eso que Carmen se empeñó en hacerlo bien. Teníamos toda la cocina llena de listas por las paredes, para distribuir en los cinco contenedores que tienes que tener en casa, uno de basura en general, uno de orgánica, otro de papel y cartón, uno de vidrio y otro de plásticos y envases.

  El procedimiento es carísimo, tuvieron que poner inspectores que abrían las bolsas y sancionaban a los que no lo hacían bien. Han dejado arruinado el pueblo, por que los ingresos que se presumían por el reciclaje no se han producido y los costos y los imprevistos son elevadísimos. Además, todas las puertas de las casas estaban sucias y con la bolsa de cada día hasta que la recogían. Ya no hablo de los animales que se dedican a reventarlas. Te podría contar una novela, pero no os lo recomiendo.

  En Vilassar ya lo han quitado y ahora se recicla, pero en lugar de la recogida puerta a puerta han colocado contenedores para separar la basura. Es más operativo, aunque no deja de ser un coñazo.

  Yo fui a la manifestación que se hizo para que cambiaran el procedimiento, a la única que he ido en mi vida.

  El PSC, que era el partido que lo puso en marcha, perdió las siguientes elecciones porque estábamos hartos de la basura».

  http://www.diariovasco.com/20091113/comarca/fracaso-vilassar-20091113.html

  ErantzunEzabatu
 16. El fracaso del PaP en Usurbil2009(e)ko abenduaren 11(a) (18:55)

  Una manera entretenida de comprobar el fracaso del puerta a puerta en Usurbil entrando en esta dirección:

  http://www.usurbikcube.es.tl/

  ErantzunEzabatu
 17. Aquí el único que habla claro y coherentemente es Hamaikabat: Apuesta clara por el 5º contenedor.

  El alcalde y sus concejales, en zubieta no aplican el PaP. Acojonados con un referendum que no la quieren hacer.

  Aralar, blablabla, blablabla, dudas con el PaP, proponiendo sistemas de gasificación (más experimentales que el propio PaP), no contestan a la pregunta de dónde quieren el vertedero...

  El Psoe de Usurbil haciendo seguidismo al alcalde de Usurbil, y en Lasarte-Oria con una postura totalmente contraria.

  El PNV. ¿Alguien sabe que postura tiene el PNV en Usurbil?

  ErantzunEzabatu
 18. Bihar, abenduaren 17, goiza partea txukun txukun izango dugu herria. Donostiako zinegotziak datoz bisita egitera Usurbilera, atez atekoa nola egiten den ikustera.

  Mañana, 17 de diciembre, Usurbil estará limpio y reluciente. Para conocer cómo funciona el PaP van a visitarnos concejales del ayuntamiento de Donostia.

  ErantzunEzabatu
 19. Pues ya puestos en Usurbil, que visiten como funciona el PAP en Zubieta ahora que, se les esta pidiendo que la gestion de zubieta caiga en manos de Usurbil.

  ErantzunEzabatu
 20. Según el trabajador municipal "jon" en Lapatx no permiten depositar residuos orgánicos con más de un 5% de "impropios". Según él, los de Usurbil van con unos "impropios" del 3% gracias al puerta a puerta.

  Pues mira. Por un 2% de diferencia que nos pongan el 5º contenedor.

  ErantzunEzabatu
 21. Pero, ese 3% de impropios es gracias, a que los operarios como Jon quitan los demas. El mismo ha confesado que la organica viene con un monton de impropios. Pregunto a Jon, ¿si se llevaria a Lapatx tal y como lo dejan los vecinos de Usurbil lo admitirian o lo rechazarian?.

  ErantzunEzabatu
 22. La Diputación de Gipuzkoa apoya con 450.000 euros la implantación del 5º contenedor. Lo podéis leer en http://www.diariovasco.com/20100119/al-dia-local/2010-expansion-quinto-contenedor-20100119.html

  ErantzunEzabatu