Lokal komertzialak etxebizitzetan bihurtzeko

Azken udal plenoan merkataritzako lokalak egoitzazko erabilerara aldatzeko udal ordenantza onartu zen, hasierazko izaerarekin.

Hurrengo dokumentuan ordenantza osoa dago:
ordenanza local vivienda - etxebizitza lokal ordenantza.pdf

Ordenantza 30 egunez jendeaurrean egongo da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean herritar interesatuek alegazioak aurkez ditzaten.

Alegazioak aurkezten ez badira epealdia igaro ondoren onartutzat joko da.

Convertir locales comerciales en viviendas

En el último Pleno municipal se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora para la modificación de uso terciario a residencial en locales comerciales.

En el siguiente documento está toda la ordenanza:
ordenanza local vivienda - etxebizitza lokal ordenantza.pdf

La ordenanza estará en exposición pública durante 30 días tras su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, plazo en el cual los interesados podrán interponer alegaciones.

Si en dicho plazo no se presentan alegaciones la ordenanza se considerará aprobada.

Iruzkinak

  1. Me parece un parche la medida, pero hoy en día pocas alternativas quedan...

    ErantzunEzabatu