Ugartondo eta Olarriondo. Egin nahi ez diren etxebizitzak (II)

Orain 6 hilabete salatzen genuen egoera berdinean jarraitzen dugu.

Udal agintariek ez digute adierazten aurrerapausorik eman direnik bi promozio hauen garapenean. Legealdi honek bere amaiera bidean jarria da eta zaila dakusagu garatzen ikusiko dugunik; zoritxarrez.

Etxebizitza babestuen zozketa gero eta zailago izango da. Babes juridikoa gero eta zalantzagarriagoa da; zoritxarrez.

Udal gobernuaren beste porrot bat; usurbildarren zorigaitzarako.

Erlazionaturiko beste berria:

http://www.h1usurbil.net/?p=392

Ugartondo y Olarriondo. Viviendas que no se quieren hacer (II)

Continuamos en la misma situación que denunciábamos hace 6 meses.

El gobierno municipal no nos informan sobre los avances en el desarrollo de estas dos promociones urbanísticas. Esta legislatura se encamina a su fin y es complicado que podamos ver algún avance significativo; por desgracia.

El sorteo de las viviendas protegidas cada día es más difícil. Por que la protección jurídica cada día es más dudosa; por desgracia.

Otro fracaso del gobierno municipal; para desgracia de los usurbildarras.

Otra noticia relacionada:

http://www.h1usurbil.net/?p=392

Iruzkinak