Gipuzkoako Foru Aldundiko 2010eko aurrekontuen erdia baino gehiagoHamaikabatek kudeatuko du

Gizarte Politikako eta Berrikuntzako Departamentuek %4ko eta %12ko igoera izan dituzte, Kiroletakoak zerbait gora egin du eta Ogasunekoa, aldiz, %6a behera.

Hamaikabateko eta EAJko batzarkideen aldeko botoekin eta PSEren abstentzioarekin onartu dira gaur Donostian Batzar Nagusietan burutu den osoko bilkuran Gipuzkoako Foru Aldundiak 2010erako prestatu dituen aurrekontuak.

Onarpena hauen aurrekaria izan da H1!, EAJ eta PSEren arteko akordioa, hau da, euskal instituzio gehienetan egonkortasuna bermatzen duena.

Horrela, erakunde foralak 904 milioi euro baino zerbait gehiago izango ditu, horien artean krisi ekonomikoari aurre egiteko 100 milioi euroko partida azpimarratu delarik.  “Gipuzkoako ekonomia berpizte aldera eta pertsonen beharretara erantzun ahal izateko burutu da aurrekontua” defendatu du Ogasun eta Finantzako foru diputatu Pello Gonzalezek.

Zentzu honetan, Hamaikabatek zuzentzen dituen Departamentuak gastuen %52,5a suposatzen dute. Maite Etxanizek gidatzen duen sailak %38,5a eramaten du, Diputazioaren gizarte politikaren aldeko apustua islatzen duena. Berrikuntzako Departamentuak ere igotzen du aurrekontua, krisiari aurre egiteko planaren heren bat pilatzen baitu Jose Ramon Guridiren sailak. Iñaki Galdosek zuzentzen duen Kiroletako eta kanpo ekintzako Departamentuak puntu bateko igoera izan du, krisiaren aurkako planean sartu diren hiru milioiei esker eta, azkenik, Pello Gonzalezen Ogasun eta Finantzako Departamentua %6a jaitsi da.

Beraz, Hamaikabatek kudeatzen dituen Departamentuetako zenbakiak igotzen dira krisiak sortu dituen ondorioak leuntzeko eta gizarteak behar duen orotariko babesa bermatzeko.

Hamaikabat gestionará más de la mitad del presupuesto del 2010 de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Los Departamentos de Política Social e Innovación se incrementan en un 4% y en 12%, mientras que Deportes sube ligeramente y Hacienda baja un 6%

Con los votos favorables de los junteros de Hamaikabat y PNV y la abstención del PSE, los presupuestos para el 2010 presentados por la Diputación Foral de Gipuzkoa han sido aprobados por el pleno de las Juntas Generales celebrado hoy en Donostia.

La aprobación de los presupuestos viene precedido por el acuerdo entre H1!, PNV y PSE que garantiza la estabilidad en la mayoría de las instituciones vascas.

De esta manera, el ente foral contará con algo más de 904 millones, entre los que destaca los 100 millones destinados a paliar la crisis económica. El Diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello Gonzalez, ha defendido que “la elaboración de las cuentas obedece a incentivar la economía guipuzcoana y a atender a las necesidades de las personas”.

En este sentido, los departamentos de Hamaikabat consumen el 52,5% de los gastos. Así, la cartera que dirige Maite Etxaniz alcanza el 38,5 % de todo el gasto, lo cual da idea de la apuesta de la Diputación por las políticas sociales. Otro Departamento que se incrementa notablemente es el de Innovación. Su titular, José Ramón Guridi, ve consignado un tercio de la partida del plan anticrisis. Por su parte, el Departamento de Deportes y Acción Exterior que comanda Iñaki Galdos incrementa en casi un punto, gracias a los tres millones que recibe del plan anticrisis y Hacienda y Finanzas, de Pello Gonzalez, ve reducido su presupuesto en más de seis puntos.

En definitiva, los departamentos que gestiona Hamaikabat ven incrementados sus cuentas con el objetivo de contribuir a paliar los efectos de la crisis y para garantizar todo tipo de cobertura social.

Iruzkinak