Alkate baten aitorpenak

Hamaikabat Alkatearekin biltzen da ingurugiro batzordea bildu baino ordu batzuk lehenago.

Hamaikabateko delegazio batek – Luismari Ormaetxea eta Salome Portu zinegotziek – alkatearekin biltzea lortu zuen urtarrilaren 22an,  Galdeketaren proposamenaren inguruan talde politikoek beren jarrera azaltzeko aukera izango zen Ingurugiro Batzordea ospatu baino 3 ordu lehenago.

Lehenik, aipatzekoa da, legealdi honetan ia 3 urte pasa behar izan direla Alkateak aintzat hartzeko Hamaikabatekin topaketa bat izatea. Legealdi honetan lehen aldiz elkartu gara. Ez dugu ahaztu behar ere, aurreko astelehenean, urtarrilak 18an, Alkateak gure zinegotzia den Luismari Ormaetxeari gizarte-talde batzuekin egiten ari zen bilera batetara sartzea debekatu ziola.


Izandako bileran, Alkateak dagoeneko jakinak ziren gauzak errepikatu zituen, Galdeketa prozeduraren inguruko zehaztapenak. Galdeketa ontzat emateko errespetatu beharko liratekeen zenbait baldintza planteatu genituen Hamaikabatetik.

Udaletxea neutraltasun posizio batean mantendu beharko litzatekeela azpimarratu genuen, aukera ezberdinen artean inongo hauturik egin gabe; gaur egungo legedia errespetatu beharko litzateela; pertsonen datuen babeserako beharrezko bermeak ziurtatu beharko litzakeela eta iruzur aukerak ekiditu eta; udalak duen informazio guztia edozeinen eskura jarri beharko litzakeela, atez-ateko sistemarekin lortutako emaitzak eta baita ere datu ekonomikoak, batez ere, udaletxeak atez-ateko sistema ezartzeko egin dituen gastuen inguruan.

Ondorengo elkarrizketan, Alkateak harrigarriak izan ziren hiru “aitorpen” egin zituen:


1) Atez-ateko sistemaren inguruan informatzea helburua duen web orrialdeak ez zuela informatzen, eta ez zela eraginkorra. Hau da, balio ez duen zerbitzu batengatik enpresa bati ordaintzen da. “Aitorpen” hau sendotuz, jakin dugu (Harman) enpresa, atez-atekoaren propaganda guztia kudeatzeko kontratatua izan zena, berriki kontratatua izan dela alkatearen eskutik, dekretu bidez, aste honetan bertan, web orria berritzeko, 18.000 eurotako kontratu batekin, Alkate batek bere kabuz erabili dezakeen kopuru handiena.

2) San Markos udal-mankomunitateak atez-atekoaren inguruko kanpainak (propaganda) bere aurrekontutik ordaintzen zituela onartu zuen, nahiz eta gehien batean usurbildarrei bideratuak egon.

3) Sutsuki defenditu zuen Pikaolako garbigunean sortutako gastuak (bilketa, hondakinak erretiratzea, soldatak…)  ez zirela atez-ateko sistemarenak. Hori horrela bada, Zubietan gastatutako guztia ere ez litzateke atez-atekoa, ezta ere konpostaje  plantarentzat aurreikusten den guztia, agian autokonpostajea bera ere kanpoan geratuko litzateke; ¡Atez-atekoa bilketari bakarrik lotzen omen zaio!

Azken hau oso larria da. Propaganda egiteko, birziklatze kiloak gehitzeko, dena da atez-ate!; baina gastuak kontuan hartzeko garaian, hau da, gastatu diren euroak kalkulatzeko garaian, kamioietan eta bilketa zerbitzuko langileak bakarrik hartzen dira kontutan. Horrela bai, horrela kontuak ateratzen dira! Horrela esan daiteke atez-ateko sistema merkeagoa dela!

Horrelako manipulazioa aitortu izana, arrazoia genuenaren behin betiko froga da, hau da, atez-ateko sistemaren ezarpenaren kostea, esaten zaiguna baino askoz handiagoa dela, eta dudarik gabe, 5. edukiontzi batetan oinarritutako sistemarena baino handiagoa.

Confesiones de un alcalde

Hamaikabat mantiene un encuentro con el Alcalde horas antes de reunirse la comisión de medio ambiente.

Una delegación de Hamaikabat - los concejales Luismari Ormaetxea y Salome Portu - consiguió reunirse el 22 de enero con el alcalde, apenas 3 horas antes de celebrarse la comisión de medio ambiente en la que los grupos políticos se posicionaron respecto a la propuesta de Consulta.

Es reseñable que hayan tenido que pasar casi tres años de legislatura para que el alcalde haya considerado conveniente tener un encuentro con Hamaikabat, por primera vez. No hay que olvidar, tampoco, que el alcalde prohibió asistir a una reunión con grupos sociales a nuestro concejal Luismari Ormaetxea el pasado lunes 18 de enero.

A lo largo del encuentro el alcalde repitió lo que ya era público; aspectos concretos del procedimiento de Consulta. Desde Hamaikabat planteamos los condicionantes que habrían de respetarse para dar por válida esta Consulta.

Incidimos en que el ayuntamiento debía mantenerse en una posición de neutralidad, sin apostar por ninguna de las alternativas; en que debía respetarse escrupulosamente la legalidad vigente; que debía ser garantista con los datos de las personas y evitar posibilidad de fraude y; que se debía tener acceso a toda la información municipal, tanto en lo que concierne a los resultados obtenidos con el puerta a puerta como en lo que concierne a lo económico, en especial los gastos realizados por el ayuntamiento en el sistema puerta a puerta.

En el cruce de impresiones posterior el alcalde hizo tres "confesiones" sorprendentes:

1) Reconoció que la web destinada a informar sobre el PaP era inoperante y no informaba. Es decir, se está pagando a la empresa que gestiona la web un servicio que no sirve. Para reforzar más esta "confesión" tenemos conocimiento de que la misma empresa (Harman) que fue contratada para gestionar toda la propaganda del PaP, ha vuelto a ser contratada directamente por el alcalde, mediante decreto, esta misma semana para renovar la página web, con un contrato por valor de 18.000 euros, el máximo permitido a un alcalde.

2) Reconoció que la Mancomunidad de San Marcos, desde su presupuesto, pagaba campañas (de propaganda) sobre el PaP, campañas que primordialmente estaban dirigidas a los usurbildarras.

3) Reconoció, con vehemencia, que los gastos generados en el garbigune de Pikaola (almacenaje y retirada de residuos, salarios...) no son del sistema del PaP. Por la misma regla de tres tampoco es puerta a puerta todo lo gastado en Zubieta, todo lo que se prevé en la planta de compostaje, apurando, hasta el autocompostaje quedaría fuera; ¡como el PaP sólo se limita a la recogida!

Esto último es grave. Para la propaganda, para sumar kilos de reciclable, ¡todo es PaP!; pero a la hora de computar gastos, sumar euros gastados, sólo se cuentan lo que se gasta en los camiones y los trabajadores recogedores. ¡Así sí que salen las cuentas!, ¡normal que digan que el PaP es más barato!.

Confesar semejante manipulación es la prueba definitiva de que teníamos razón, que el costo derivado de la implantación del PaP es muchísimo mayor del que se nos decía; y por supuesto, mayor que un sistema basado en el 5º contenedor.

Iruzkinak

 1. Que salgan todos los numeros de una puñetera vez. La propaganda, los camiones, los cubos, las charlas, el garbi-txiki de Zubieta,todo lo que ha pagado San Marcos, las obras que realiza la brigada, la utilizacion de los vehiculos del ayuntamiento, todo todo todo, hasta el ultimo euro lo que esta costando el PAP y, como no, los resultados en kilos junto con los justificantes que dan cada vez que los camiones van a San Marcos, Arizmendi, Lapatx, y planta de Urnieta, tambien el vidrio, todo todo todo. El pueblo tiene que saber lo que se recicla y cuanto cuesta ese reciclaje.

  ErantzunEzabatu
 2. Y que no se olviden sumar las horas extras de los municipales trabajando como "secretas" vigilando el cumplimento del PAP.

  ErantzunEzabatu
 3. Xabier Mikel: "selekzioari ezetz esateak bi urteko inhabilitazioa zekarren"2010(e)ko urtarrilaren 28(a) (16:26)

  Antzeko perlak irakurri nahi dituenarentzat http://www.argia.com/argia-astekaria/2215/xabier-mikel-errekondo/osoa

  ErantzunEzabatu