Argilunak autokonpostaketan

Herritarren ahalegina udal gobernuak nola manipulatzen duen.

Autokonpostaketaren eredua guztiz baliagarria iruditzen zaigu: Herritarren kontzientziazio maila erakusten duelako; udalak biltzen duen hondakin kopurua gutxitzen duelako eta ondorioz merkeago ateratzen zaigulako horien kudeaketa eta; guztiz konpatiblea delako 5 edukiontzien bilketa sistemarekin. Beraz, zorionak herrian konpostatzen duzuen guztiontzat.

Beste gauza bat da egiten den konpostaketaren emaitzak nolakoak diren eta udal gobernuak nolako manipulaketa egiten duen horretaz.

Zinegotzi guztiei Atezateko sistema aurkeztu zitzaienean, proiektuaren txostena alderdi politiko guztiei banatuz, adierazi zitzaien 100 familiek konpostatzen zutela etxean atezate sistema hasi aurretik. Geroztik, komunikabide ezberdinetan azaldu izan da kopuru hori, kontzientziazio kanpainaren ondorioz, 400 familietara igo zela. Orain arte, dena ondo.

Arazoak hasten dira autokonpostaketaren emaitzak eskatzen hasten garenean eta publiko egiten direnean. Lehenik eta behin esan oso informazio gutxi zabaldu dela honen inguruan.

Publiko egin den azken informazioa 2009ko irailekoa da. Hurrengo taulan agertzen dena:

gaikako-bilketa-kiloak-orokorra.png

Ikusten den moduan lau hilabeteko datuak dira. Autokonpostaketan hilero 760 kilo bildu ziren 2008an; 100 familien artean. Aldiz 2009an, 400 familien artean gutxinez, 53.098 kilo lau hilabetetan, hau da, 13.274 kilo hilero.

Hau ez da posible. Hemen tranpa dago. 100 familien artean 760 kilo biltzen baziren, 400 familien artean 3.040 kilo hilero bilduko lirateke.

Zer esplikazio du honek? Behartu gabe, hasierako 100 famili haiek, gure ustez kontzientziatuenak, ez zituztela konpostagailuak erabiltzen?, itxurakerirako zituztela? Orain, derrepente batian lau aldiz hondakin gehiago botatzen dituztela konpostatzera? Eta nork neurtu du, nork pisatu du hori, baieztapen horiek egiteko?

Iñork ez. Zeren neurketa horiek estimazio interesatu batzuk dira. Urtean 1.000 tona hondakin desagertzea Usurbildik min egiten du atezatezaleei. Beren gustoko esplikaziorik ez du eta alternatiba desagertzen omen den hori autokonpostatzen dela esatea da, beste aitzakien artean.

Publiko egin dituzten datuen arabera urtean 160 tonatik gora autokonpostatuko lirateke, ez da ez gaurdiko ahuntzaren eztula datu hori, desagertu den zaborraren puska eder bat justifikatuko luke.

Antzeko beste berriak:

Atez atekoaren porrota baieztatzen dituzten datuak (II)
Atez atekoaren porrota baieztatzen dituzten datuak (I)

Claroscuros en el autocompostaje

Cómo manipula el gobierno municipal el esfuerzo de las familias.

El autocompostaje nos parece una opción totalmente válida: porque expresa el nivel de concienciación de los ciudadanos; porque disminuye la cantidad de residuos que tiene que recoger el ayuntamiento, y consecuentemente, nos sale más barato su recogida y gestión y; porque es totalmente compatible con el sistema de recogida mediante 5 contenedores. Por tanto, felicidades a todos/as que compostáis en Usurbil.

Otra cuestión diferente son los resultados que se obtienen y la manipulación que al respecto realiza el gobierno municipal.

Cuando se presentó a todos los concejales el sistema PaP, se repartió un informe del proyecto a todos los partidos políticos, se afirmó que en Usurbil había 100 familias que autocompostaban antes de implantar el PaP. Posteriormente, según información aparecida en los medios de comunicación, tras la campaña de concienciación, esta cifra se elevó a 400 familias. Hasta ahora, todo correcto.

Los problemas comienzan cuando empezamos a pedir resultados sobre el autocompostaje y cuando se hacen públicos. Hay que advertir que se ha hecho pública muy poca información al respecto.

La última información que se ha hecho pública es de septiembre de 2009. La que se muestra en la siguiente tabla:

gaikako-bilketa-kiloak-orokorra.png

Como se observa son datos de cuatro meses. Mediante autocompostaje se trataron 760 kilos mensuales en 2008; entre 100 familias. En 2009, en cambio, al menos entre 400 familias, 53.098 kilos a lo largo de 4 meses, es decir, 13.274 kilos mensuales.

Esto no es posible. Aquí hay trampa. Si entre 100 familias se recogían 760 kilos, entre 400 familias se deberían recoger 3.040 kilos al mes.

¿Qué explicación tiene esto?Que aquellas iniciales 100 familias, sin ninguna obligación, a nuestro entender las más concienciadas, ¿que no utilizaban los autocompostadores?¿que las tenían para aparentar?,que ahora, derrepente, ¿depositan 4 veces más residuos en los autocompostadores? ¿Y quién lo ha medido, quién lo ha pesado, para realizar tales afirmaciones?

Nadie. Porque esas medidas son puras estimaciones interesadas. La constancia de que de Usurbil desaparecen 1.000 toneladas anuales de residuos duele a los pro-PaP. No hay explicación creible y la alternativa es decir que esos residuos desaparecidos son los que se depositan en las autocompostadoras, entre otras excusas.

Según los datos que han hecho públicos se autocompostarían más de 160 toneladas, no es moco de pavo, justificaría una bonita cantidad de los residuos desaparecidos.

Noticias relacionadas:

PaP: Datos que confirman el fracaso (II)
PaP: Datos que confirman el fracaso (I)

Iruzkinak

 1. Es facilisimo, para unas cosas la regla del tre y, para otras la de cien. Mienten como bellacos los que dan los datos del PAP.Esta claro que con el PAP se recoge separadamente mas que antes pero, no el 80% ni mucho menos.

  ErantzunEzabatu
 2. Se ve la manipulacion de esos meses pero, y donde estan los datos de los meses siguientes o a caso no gha habido recogida de basura?

  ErantzunEzabatu
 3. A mi lo que me llama la atención de esta gráfica de la web del atez ate es que la tabla no incluye una fila de totales.

  Si hacemos cálculos en la columna de 2008 saldría 944175Kg, en la columna de 2009 604552Kg y en el de la variación -36%. ¿Por qué hay semejante diferencia entre lo recogido los meses de abril, mayo, junio y julio de un año para otro?. Será la crisis?. No puede ser para tanto.

  Si lo que falta (339623Kg) se añade a la fracción resto de 2009 nos da un total de 339623+106820=446443Kg, lo que daría una diferencia de -34% en lugar del espectacular -84%.

  Por otro lado, si se calcula la tasa de reciclado sale 53% (497732/944175)x100, muy lejos del 82% que van diciendo por ahí.

  Definitivamente con estos resultados, y siguiendo el razonamiento de los que están a favor del puerta a puerta, el atez ate también necesitaría de una incineradora o bien de otro San Marcos.

  ErantzunEzabatu
 4. Badirudi krisiak ez duela eragin zuzenik autokonpostatzen denaren estimazioak kalkulatzerako garaian. 2008an familia batek hilean 7,6Kg zabor organiko autokonpostatzen zituen. 2009an aldiz 33,18Kg. Beraz 4,36 aldiz gehiago. Krisi garaian zabor organiko gehiago sortzen al dugu ba?. Atez ateko emaitzek agerian uzten duten beste paradojetako bat.

  ErantzunEzabatu
 5. Emaitzek argi eta garbi erakutsi digute atez atekoak ez dituela betetzen hasierako usteak. Esaera zaharrak dioen moduan usteak ustel suertatu da (beste behin ere), begibistakoa bait da atez atekoak %53a soilik birziklatzen duela eta ez %82a.

  Beraz esan genezake %82ko atez atekoaren birziklatze tasa teoriko hori, espejismo bat besterik ez dela atezate zaleen begi itsuetan. Asmakizun hutsa. Marketing hutsa, atezatekoa atez ate saltzen ibiltzeko eta bide batez jendea manipulatzeko. Errepikatzearen poderioz, behin eta berriz, gezur haundi bat egia dela sinistera iritsi diren arte zorabioak jota. Bainan datuen analisi lasaiak demostratu duenez, errealitatea gustiz bestelakoa da.

  Numeroen manipulazioan doktoretza lortua duten honetan (dagoeneko asper asper eginda egongo ziren) orain ekuazioak asmatzera pasa dira. Jauzi kualitatibo garrantzitsua. Dirudienez Edukiontzia = Erraustegia omen da. Bainan Rafak ongi zioen moduan, atez atekoaren birziklatze tasa erreala (%53a) kontuan izaten badugu, atez atekoak ere erraustegia edo zabortegi zikin bat beharko du Usurbilen (Gipuzkoako zabortegi guztiak ixtera bait doaz). Eta honek Atez Ate =/= Osasuna ekuaziora garamatza.

  Erraustegia jada badakigu non joango den, zenbat kostako zaigun eta nork ordainduko duen. Bere eragin kaltegarriak ere bai. Eta atez atekoak Usurbilen beharko duen zabortegi zikinaz zer?. Nork ordainduko du hori eta zenbat kostako zaigu?. Eta Usurbildarron osasunean izango duen eraginaz zer?.

  ErantzunEzabatu
 6. Pues si la filosofía del puerta a puerta es la de obligar a que toda la gente recicle no entiendo por que no se han obligado a todas las viviendas unifamiliares o a las que puedan tener autocompostadora en su jardin a que autocomposten. ¿Por que el autocompostaje es voluntario en aquellas viviendas o casas que pueden autocompostar? Tampoco entiendo por que es válido el contenedor verde para recojer vidrio y no es válido el amarillo para recoger los envases o el azul para el papel cartón. Encima lo que se recoge con el iglu verde ha mejorado con el puerta a puerta. Me lo puede explicar alguién. Gracias.

  ErantzunEzabatu
 7. [...] En el escrito del 7 de febrero de 2010 (Claroscuros en el autocompostaje) decíamos: [...]

  ErantzunEzabatu