Herriari informazioa ukatzen zaio

Alkateak hitz eman zuen udala neutraltasun jarrera izango zuela Herri Galdeketaren aurrean eta herritarrei informazio guztia emango ziela, baino...

Hitzak haizeak eraman ditu. Konpromezu hauek Herri Galdeketa noiz egin finkatu zen Plenoan (2010-01-26) azaldu zituen. 3 aste pasa ondoren gure zinegotziek, jabeturik udal neutraltasuna amets bat zela eta herritarrei ez zitzaiela informazio objetiborik aurkezten, alkateari bi informazio mota eskatuen zioten: Atez atekoak suposatu duen kostoa ezagutzeko informazioa, fakturen bidez; eta, bilketa selektiboaren emaitzak, 2009an jaso diren kiloak jakin nahirik.

Alkateak informazioa emango ziela agindu zien.

Herri Kontsulta 10 egun barru izango da eta oraindik ez dugu informazioarik jaso. Horrelako egoeran oso zaila da herritarrei Atez ateko bilketa sistema egokiena ez dela frogatzea eta edukiontzietan oinarrituriko bilketa sistemarekin antzekoak edo hobeak diren emaitzak lortu daitezkeela, Vilassar de Mar herrian gertatu den bezela.

Se niega información al pueblo

El alcalde se comprometió a mantener al ayuntamiento neutral ante la Consulta Popular y dar toda la información necesaria, pero...

Las palabras se las ha llevado el viento. Estos compromisos los hizo públicos en el pleno municipal en el que se aprobó la fecha de la Consulta (26-01-2010). Han transcurrido 3 semanas y nuestros concejales, una vez convencidos de que la neutralidad municipal era un sueño y que la información que se trasladaba a la ciudadanía no era objetiva, pidieron al alcalde dos tipos de información: Información para conocer el coste real del sistema PaP, a través de las facturas; y, los resultados de la recogida selectiva, con intención de conocer los kilos recogidos a lo largo del 2009.

El alcalde les prometió que les aportaría dicha información.

La Consulta Popular se realizará dentro de 10 días y todavía no hemos recibido la información. En esta situación es muy difícil probar a los ciudadanos que el sistema PaP no es la mejor y que con el sistema de contenedores se pueden obtener iguales o mejores resultados, tal como ha sucedido en el municipio de Vilassar de Mar.

Iruzkinak

  1. ZUBIETARRA nauzue, naiz eta DONOSTIAKO udal barrutian eta mugetan bizi naizen. Pasa den astean, Noaua aldizkariarekin batera, galdeketaren BOZKAK jaso nituen.

    Jakin nahiko nuke, guk, ZUBIETAR izateaz gain, donostiako zentsoan agertzen garenez, nola jokatu behar dugun. Bozka eskubiderik badugu? Ze zentso edo errolda erabiliko da bozketa hauetan¿? Usurbilgoa? Donostiakoa? Mixtoren bat?

    Eskertuko nuke, nire zalantza ahalik eta azkarren argitzea

    ErantzunEzabatu