Galdeketaren emaitzek Atez Atekoaren porrota islatzen dute

Usurbilen hondakinen bilketaren inguruan eginiko Herri Galdeketaren emaitzen balorazioa.

gráfica.png

Eskerrik asko usurbildarrok.

Galdeketan parte hartu duten milaka usurbildarrei gure eskerrak ematen dizkiegu. Baikorrenak ere espero ez zuen partehartze maila, herri padroiaren %70, ia 3.500 boto, hauteskunde historiaren bigarrena partehartzeari dagokionez. Arrakasta.

Galdeketa beharrezkoa zen.

Arrakasta honek frogatzen du Galdeketa beharrezkoa zela. Beharrezkoa zen orain urte bete Atez Atekoa inposatu aurretik eskatzen genuenean, ANV eta Aralarrek - publikoki - kontsultaren beharra ezeztatzen zutenean. Hemeroteka aztertu, irakurri udal aktak. Parte hartze handia da usurbildarrek arrazoia eman diguten datua. Atez Atekoaren bidez hondakinak biltzea herritarrei galdetu beharreko zerbait zen, sistema hori martxan jarri aurretik. Ez zen egin, eta usurbildarrek arrazoia eman digute. Denborak bakoitza bere lekuan jartzen du.

Azkenaldian eman diren adierezpenengatik badirudi Galdeketa alkatea eta babesten duten alderdien borondatez izan dela. Guztiz faltsua. Horiek aurka izanik gauzatu ahal izan da, jarri dituzten zailtasun, atzerapen eta manipulazioak gaindituz gauzatu ahal izan da. Hamaikabatek eta Herri Plataformak, urte oso honetan egindako ekimenez, gauzatu ahal izan dute azken asteburu honetan aukeran zeuden hondakin bilketa sistemen artean aukera egitea.

Emaitza duina eta oso ona.

Kontutan izanik ze baldintzetan garatu den kanpaina:

a) Nahita eginiko eta sistematikoa izan den benetako informazioa herriari ematearen ukazioa (oraindik ez zaizkigu aurkeztu hondakinen bilketa emaitzak eta Atez Ateko sistemaren koste ekonomikoak);

b) 5 edukiontzien alde apustua egiten genuenon eta Atez Atekoaren alde apustua egiten zutenen arteko despropozioa bitartekoei dagokionez; azken hauek izan dituzte: udal baliabide ekonomikoak, materialak eta langileria - udalaren neutraltasun promesa ez beteaz -, San Marcos mankomunitateko bitartekoak - komunikabide arduradunaren dedikazioa eta lehendakariordearena -, alkatearen dedikazioa, ia erabatekoa azken asteotan...;

c) Aurretik inkesta bat egina zegoen, Galdeketaren "benetako" emaitzekin bat ez dena etorri; bere helburu bakarra zen, hasiera batean Galdeketa bera ordezkatzea, eta ondoren, herritarrak baldintzatzea errealitatearekin zerikusirik ez zuten emaitzak plazaratuz;

d) Atez atekoaren alde alderdi guztiek bat egitea Hamaikabat ezik. ANV, PSE-PSOE, Aralar eta EAJ-PNV Atez atekoaren alde.

Baldintza hauetan, 5 edukiontzien aldeko aukerak lortu dituen emaitzak, ez bakarrik duinak, baizik oso onak izan direla esaten dugu. Boto kontaketan Atez Atekoaren aldekoak zirenen urduritasuna eta tentsioa ikustea besterik ez zegoen. Beste ezaugarri bat 5 edukiontzien aldeko aukerak lortu dituen emaitzak harrigarriak eta arrakastatsuak izan direla esateko.

Herri haustura

Izan diren emaitzak; %56 Atez atekoaen alde, %44 aurka, nabarmenki azaltzen dute Usurbilen dagoen herri haustura. Tentsioarekin, amorruarekin hainbatetan, atez atekoa bizi dela argi erakutsi dute emaitza hauek. Herrian sumatzen izan dena azkenean estatistika bihurtu da.

Ingurumenaren osasuna kezkatzen gaitu, baina baita gizarte osasuna. Gau elektoralean, Usurbilgo kaleetan, multak!, multak!, multak! esaten zutenek ulertzen ez dutena. Udal gobernuak, alkatea buru, arazo sozial bat du mahai gainean, erantzun behar diona: zaborra biltzeko sistema batek ez dezala degradatu, gehiago oraindik, usurbildarren arteko elkarbizitza. Alkatearen ekimen arduratsu eta benetazkoarekin bere ondoan izango gaitu elkarrekin pake soziala kudeatzen.

Erantzun maltzurraren helburua porrot egin du.

Atez atekoaren aldekoak ziren alderdi politikoek jakinaren gainean onartu zituzten Galdeketan erabilitako galderak hiru erantzun izatea; horietako bat, helburu jakin batekin, Atez atekoaren aurka zeudenen botoa zatitzea: lau edukiontzien aukera.

Estrategia hau gohitik behera porrot egin du. Bozka eman duten 3.500 pertsonetik 26-k bakarrik aukeratu dute 4 edukiontzi nahi dituztela. Hamaikabat eta Herri Plataformak eginiko informazio kanpainak manipulazio saiakera hau agerian jarri du. 5 edukiontzien alde bozka egin dutenek bazekiten zer ari ziren bozkatzen, jakinik 4 edukiontziena ilegala zela.

Atezatekoak ezin du aurrera egin herritarrak aurka dituela.

Atezatekoaren bilketa sistemaren proiektoa aurkeztu zenean ohartarazi zen sistema honek arrakasta izango zuela, soilik, herritarren esfortsu handiarekin eta sistemarekiko konpromiso handiarekin.

Frogatu da Atezatekoak herritarren erresistentzia haundia duela. Botoa eman dutenen % 44a aurka izanik, goizago edo beranduago, sistemak porrot egingo du. Hau onartzen ez dutenek ez dute onartzen Atezatekoaren "jakintsuek" lau haizetara esaten dutena.

Sistemaren inposaketaren aurretik egin zen ustezko "prozesu partehartzeailearen" gezurra azalarazi dute emaitza hauek. Sistemaren ezarpenerako lortu omen zen kontsentsua ez zen benetakoa. Inposatu diguten urte osoko "partehartzeak" gizartearen ezadostasuna areagotu du.

Alkateari eskatzen zaio Usurbilen zentratu dadila.

Emaitzak ikusirik alkateari eskatzen diogu Usurbilek dituen arazoetan, ez direla gutxi, bere ahaleginak jarri ditzala, eta utzi dezala Atezatekoaren "jakintsu made in Euskal Herria" izan nahiari. Utzi diezaiola han eta hemen txarlak emateari Atezatearen onurak zabalduz, utzi diezaiola Usurbilen zehar bisita turistikoak antolatzeari, ez dezala erabili udal lan taldea "hondakinen ruta turistikoa" garbi garbi mantentzeko, ez dezala erabili udaltzaingoa berak egin beharko lukeen lanak egiteko, hau da herritarrak konbentzitzen.

5 edukiontzien ezarpenari ez diogu uko egiten.

Onartzen dugu Galdeketan Atezatekoaren aukerak irabazi duela. Era berean argi geratu zaigu herritarrek ulertu dutela 5 edukiontziena alternatiba erreala dela Atezatekoarekin erkatzen badugu.

5 edukiontziena; sistema merkeago eta ekonomikoki jasangarriagoa da, bere ordutegi malguarekin erosoagoa, herri garbiago eta txukunago bat lortzen da, autokonpostajearekin konpatiblea, askatasunean arduratsuak eta kontzientziatuak diren pertsonetan oinarritua dago, Atezatekoarekin berdindu daitezkeen "benetazko" birziklatze tasak lortu daitezke eta Usurbilek ez luke zabortegi bat beharko bere lurretan beste Gipuzkoako herriekin batera arituko ginatekelako.

Lortu dugun emaitzak, 5. edukiontzien aldeko apustuan finkatzen gaitu. Horren alde lanean jarraituko dugu.

La Consulta muestra el fracaso del PaP

Valoración de los resultados de la Consulta Popular en Usurbil sobre la recogida de residuos.

Gracias usurbildarras.

Queremos dar las gracias a los miles de usurbildarras que han participado en la Consulta. Una participación impensable ni para los más optimistas, más de 70% del padrón municipal, casi 3.500 votos, la segunda participación más elevada de la Historia. Un éxito.

La Consulta era necesaria.

Un éxito que demuestra que la Consulta era necesaria. Lo era hace más de un año cuando lo pedíamos antes de la imposición del PaP, cuando ANV y Aralar consideraban - públicamente - que no era necesario una Consulta. Consúltese la hemeroteca, consúltense las actas  municipales. La elevada participación es el dato de que los usurbildarras nos han dado la razón. La recogida de residuos mediante el PaP era una cuestión que debió ser consultada con la ciudadanía antes de ponerlo en marcha. No se hizo, y los usurbildarras nos han dado la razón. El tiempo pone a cada uno en su sitio.

Por mucho que en las declaraciones de estos días parece que la Consulta ha sido gracias a la voluntad del alcalde y de los partidos que lo apoyan, nada más lejos de la realidad; a pesar de ellos se ha llevado a cabo, a pesar de sus impedimentos, retrasos y manipulaciones se ha llevado a cabo. Hamaikabat y la Plataforma Ciudadana, con su constancia a lo largo de este año, han hecho posible que este fin de semana pasado hayamos tenido la posibilidad de posicionarnos ante los sistemas de recogida de residuos en liza.

Resultados dignos y muy buenos.

Considerando las condiciones en el que se ha desarrollado la campaña; a saber:

a) Negación consciente y sistemática de información veraz a la ciudadanía (no se nos ha facilitado todavía los datos de recogida de residuos y los costes económicos del sistema PaP);

b) Confrontación desigual de medios entre los que apostábamos por los 5 contenedores y los favorables al PaP (recursos económicos, materiales y personales del ayuntamiento, incumpliendo la promesa de neutralidad de la institución; recursos a su vez de la mancomunidad de San Marcos, dedicación del responsable de comunicación y del vicepresidente; dedicación casi en exclusiva del alcalde a la causa...);

c) Existencia prevía de una encuesta que para nada coincide con los resultados "de verdad" de la Consulta; una encuesta cuyo único fin ha sido, primeramente pretender sustituir a la propia Consulta y después mediatizar a la ciudadanía mostrando unos resultados que para nada han tenido que ver con la realidad;

d) La unión de todos los partidos políticos excepto Hamaikabat, es decir, ANV, PSE-PSOE, Aralar y EAJ-PNV, a favor del puerta a puerta.

Con estos condicionantes afirmamos que los resultados obtenidos a favor del 5º contenedor, más allá de dignos, han sido muy buenos. No había más que presenciar la tensión y nerviosismo de los pro-PaP en el momento del recuento. Otro indicio de que el resultado obtenido por la opción de los 5 contenedores ha sido sorprendente y exitosa.

Fractura social

Los resultados que se han dado; 56% a favor del PaP, 44% en contra, evidencia la fractura social que existe en Usurbil. La tensión, crispación en muchas ocasiones, con la que se vive el PaP ha quedado reflejado en esos resultados. Lo que se "respira" en el pueblo se ha convertido en estadística.

Nos preocupa la salud ambiental, pero también la salud social. Cosa que los que coreaban en las calles de Usurbil en la noche electoral: ¡multas!, ¡multas!, ¡multas!, no entienden. El equipo de gobierno municipal, con el alcalde al frente tiene un problema social importante que debe atender: que un sistema de recogida de residuos no acabe degradando, más aún, la convivencia entre los usurbildarras. Con una actuación responsable y sincera por parte del alcalde nos tendrá a su lado para gestionar conjuntamente la paz social.

El objeto de la respuesta trampa ha fracasado.

Los partidos políticos partidarios del PaP aceptaron conscientemente que la pregunta utilizada en la Consulta tuviera tres respuestas, una de ellas, claramente dirigida a dividir el voto contrario al PaP: la opción de los 4 contenedores.

Esta estrategia ha fracasado rotundamente. Sólo 26 personas de casi 3.500 han elegido esta opción. La intensa campaña informativa que hemos desarrollado Hamaikabat y la Plataforma Ciudadana ha desenmascarado este intento de manipulación. Los que han votado por los 5 contenedores lo han hecho sabiendo exactamente lo que estaban votando, sabiendo que la opción de los 4 contenedores era ilegal.

El PaP no puede prosperar con la ciudadanía en contra.

Cuando se presentó el proyecto del sistema de recogida Puerta a Puerta ya se advirtió que este sistema sólo tendría éxito si había un gran esfuerzo ciudadano y un gran compromiso con el sistema.

Se ha demostrado que el PaP tiene una gran resistencia social. Con un 44% de los votantes en contra es evidente que el sistema PaP fracasará más pronto que tarde. El que no acepte esto no asume lo que los propios "gurús" del PaP pregonan.

Estos resultados indican también la falsedad del supuesto "proceso participativo" realizado previamente a la imposición del sistema. El supuesto consenso para la implantación del sistema PaP no era real. Todo un año de "participación" impuesta ha acrecentado el disenso en la sociedad.

Se pide al alcalde que se centre en Usurbil.

Visto los resultados solicitamos al señor alcalde que se centre en los problemas de Usurbil, que son muchos, y no pretenda ser un "gurú" del PaP "made in Euskal Herria". Que deje de pasearse por ahí dando charlas y pregonando las supuestas bondades del PaP, que deje de organizar visitas turísticas por Usurbil, que no utilice a la brigada municipal para tener impecablemente limpia la ruta turística, que no líe a la guardia municipal en tareas que las tendría que resolver él mismo por convencimiento.

No renunciamos a la implantación de los 5 contenedores.

Reconocemos que en la Consulta ha vencido la opción del PaP. De la misma manera reconocemos que la ciudadanía ha comprendido que los 5 contenedores es una alternativa real al PaP. Un sistema más barato y económicamente sostenible, más cómodo por su horario flexible, que permite un municipio más limpio y estético, que es compatible con el autocompostaje, que está basado en personas libremente responsables y concienciadas, que permite obtener tasas de reciclaje "reales" equiparables al PaP y sin la necesidad de una vertedero en Usurbil porque iríamos de la mano del resto de municipios gipuzkoanos.

El resultado que hemos obtenido nos reafirma en nuestra opción por los 5 contenedores. Seguiremos trabajando por ello.

Iruzkinak

 1. Sin entrar a valorar lo que decis, que en ningun momento es mi intencion, si me gustaria aclara que como usurbildarra que la noche del recuento se encontraba en el pueblo no es verdad que en ningun momento se coreaba MULTAK! MULTAK!. Lo unico que escuche gritar fue "atez ate dudipe!" y un irrintzi como bien os lo podra confirmar la representante de H1 alli presente.
  Para posibles correcciones antes de seguir metiendo la pata. Por cierto, el dia de reflexion no se puede hacer campaña verdad? Lo digo porque el señor Ibarra pidio el voto en una entrevista en la radio y hay por ahi unas fotos del señor Ormaetxea pegando el cartel de la mano...

  ErantzunEzabatu
 2. Por favor. El señor Ormaetxea y sus compañeras y compañeros han colocado cientos de carteles por todo el municipio. Carteles que han sido sistematicamente retirados, eliminados, tirados al suelo (que no reciclados), por los defensores del PaP. Los carteles editados por el ayuntamiento y colocados por el ayuntamiento se colocaban en numerosos lugares encima de la "mano" de los defensores de los 5 contenedores.
  El viernes y el sabado incluso(dia de votacion), el ayuntamiento estaba repartiendo una revista de "informacion" municipal donde las 3/4 partes era apologia del puerta a puerta.
  Por favor. Si insinuas que tienes algunas fotografias incriminatorias de alguna ilegalidad; por cierto, ¿de donde sacas que habia dia de reflexion? yo no lo he leido en ningun sitio; tal vez otros pueden llegar a hacer publicas otras, incluso videos, en la que se ve a acerrimos defensores del puerta a puerta depositando su basura en horas y lugares no apropiados, incluso en otros municipios.
  No comprendo este entusiasmo de los "vencedores". Si la propia concejal socialista en una entrevista afirmaba que el sistema no funciona con un 20-25% de la poblacion en contra. ¿Como va a funcionar con un 44% de la poblacion en contra? dicho de otra manera ¿con 1927 votos favorables, que de 4915 ciudadanos con derecho a voto, significa el 39,2% de apoyo explicito?

  ErantzunEzabatu
 3. Para "usurbildik": ¿Cómo te se te ocurre decir que en "el día de reflexión no se puede hacer campaña", cuando todo el procedimeinto de la consulta ha sido ilegal: la consulta en 2 días; nombramiento a dedo por la secretaria del ayuntamiento de los presidentes de las mesas, algunos de los cuales ni tan siquiera tenían derecho a voto por residir fuera de Usurbil; falta de una "junta electoral o de garantías", -ante quien hubieses podido presentar tu queja; falta de publicación del procedimiento, etc.
  Incluso, en ese procedimiento ilegal, no se dice nada conreto sobre "el día de reflexión" ni sobre lo que se puede o no se puede hacer en ese día.

  Si eres tan puritano sobre la campaña, ¿por qué no has denunciado el acoso y derribo contra todos los carteles de la "mano" y de los de H1? Seguro que eso, para tí, es normal y está permitido. ¡Qué pena!

  ¡Ah! Lo de los gritos de "multak, multak, multak" es verdad, por mucho que lo quieras negar. Además del “atez ate dudipe!” y un irrintzi, hubo vertsos, cantos, y otras frases como "paralizaremos la incineradora ...".

  ErantzunEzabatu
 4. Galdeketaren emaitzak ikusita zerbait ondorioztatzen bada zera da herria bitan zatituta dagoela. Ia usurbildarren erdiak argi eta garbi utzi du duela urtebete inposatutako sistemaren aurka dagoela, nahiago duela 5. edukiontzia. Atez atekoak zatiketa berri bat sortu du herrian. Lehen ez zegoen zatiketa berri bat. Zer egingo du orain Xabier Mikelek berak sortutako arazo hau konpontzeko?.

  ErantzunEzabatu
 5. Usurbilgo biztanleen geingoak ez du babestu atez ateko bilketa eta horri, garaipena deitzen badiegu geure burua engainatzen ari gara.

  ErantzunEzabatu
 6. En Usurbil, PSE y PNV han vendido a sus votantes. En Urnieta se unen y van a tumbar la propuesta del alcalde de Izquierda Unida, con el apoyo de ANV, de colocar el sistema del puerta a puerta.

  http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Urnieta/debatira/recoge/basuras/puerta/puerta/elpepuespvas/20100304elpvas_6/Tes

  Ya me acordaré de vosotros en futuras elecciones. Vaya si me acordare.

  ErantzunEzabatu
 7. Alkatia herriko hainbat bazter miatzen aidek bertederua jartzeko asmuakin.

  ErantzunEzabatu
 8. También desde la Plataforma queremos hacer una valoración de lo que ha sido la Consulta Popular. Antes de nada, queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con la valoración que aquí se hace por parte de Hamaikabat, por lo que nos adherimos a ella y no vamos a repetirnos.

  Sin embargo, hay otros aspectos que sí queremos señalar:

  No cabe duda alguna de que las 400 viviendas que tienen el autocompostaje (800 votantes), siendo beneficiarios de una discriminación positiva a su favor por el descuento del 40 % de la tasa de basuras en relación a los demás vecinos, seguro que han votado a favor del PaP, aunque el autocompostaje no tiene nada que ver con la recogida de la basrua mediante el puerta a puerta. Si se descontase su participación, el resultado de la consulta hubiese sido exactamente al revés: el 56% hubiese sido a favor del los 5 contenedores.

  Creemos que el Ayuntamiento tiene que reflexionar sobre el sistema de recogida de basuras: ¿se podría llegar a otro sistema de recogida mixto? Los contenedores de vidrio han seguido en nuestras calles a pesar del Pap; ¿no se podrían reponer los contenedores para el papel y los envases, y seguir con el PaP sólo para lo orgánico y para la “porción resto”? Con ello, el tiempo de la recogida del Pap y sus costes se reducirían sensiblemente, respetando también así la recogida selectiva.

  Hasta ahora, en el barrio de Zubieta, no se había establecido el PaP, porque, al parecer, así lo decidieron unos vecinos en una reunión del año pasado, y el equipo de gobierno aceptó que se siguiese con los contenedores. Sin embargo, la consulta ha puesto de manifiesto que en Zubieta, la mayoría de los votantes han elegido el Pap: 134 votantes frente a los 95 que han votado por los 5 contenedores. ¿Se va respetar también ahora dicha decisión y se establecerá el Pap en Zubieta?

  En cuanto al barrio de Santuenea, donde han sido más los vecinos que han votado a favor de los 5 contenedores en contra de los que han votado por el PaP, ¿va el equipo de gobierno a respetar dicha mayoría, tal como la respetó hace un año en Zubieta, y cambiar en Santuenea el PaP por los 5 contenedores? El no hacerlo supondría una clara discriminación y una penalización para con sus habitantes.

  De otra parte, siempre hemos considerado que el procedimiento para la realización de la Consulta tenía muchos e importantes aspectos que eran contrarios a la legalidad. Así lo dijimos ya en un escrito dirigido al ayuntamiento antes de su aprobación en Comisión y en el Pleno del 23 de Enero de 2.010. Y después de su aprobación, también presentamos, antes de los días de votación, un Recurso de Reposición ante Pleno del Ayuntamiento para que ajustase el procedimiento a la legalidad.

  Los puntos del procedimiento que consideramos no ajustados a Derecho son los siguientes: los 2 días de la votación, la elección a dedo por la secretaria de los presidentes de las mesas electorales, y la aceptación de voluntarios como vocales de esas mesas, dándose el caso de que varios president

  ErantzunEzabatu
 9. En zarauz empiezan a estar hasta el moño del alcalde de Usurbil. No en vano reciben las basuras de Usurbil en su vertedero.

  http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/03/11/opinion/colaboracion/sentido-y-sensibilidad

  ErantzunEzabatu
 10. Hola Julen.

  Para tu conocimiento. Que sepas que el tal Imanol Lasa, concejal de Zarautz, es destacado dirigente del PNV. SI, DEL PNV.

  Más le valdría que en vez de alzar el grito al cielo ahora ubiera puesto en su sitio a la organización del PNV de Usurbil en su momento.

  La mierda del puerta a puerta estaría resuelta si el PNV (y el PSOE) se hubieran sumado a Hamaikabat en contra del puerta a puerta y a favor de los contenedores.

  Lo que tenemos en Usurbil es una cuadrilla de políticos acojonados y en Gipuzkoa (el tal Lasa incluido) les da igual lo que pasa en Usurbil porque les parece Usurbil una mierda de pueblo sin importancia y como se va a hacer la incineradora "sí o sí", que más da que el PNV en Usurbil se quede sin concejales!!!

  El Lasa que quede bien ante su pueblo, ante Gipuzkoa, y sus jefecillos del PNV. Y Usurbil a la mierda!!!

  Políticos. Cuadrilla de hipócritas. Agghhhh!

  ErantzunEzabatu
 11. Interesante articulo!!!!!!!!

  http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/03/11/opinion/colaboracion/sentido-y-sensibilidad

  ErantzunEzabatu
 12. El sistema PaP empieza a desmoronarse en la comarca. El ayuntamiento de Urnieta decide, con los votos de PSE y PNV, la implantación del 5º contenedor y rechaza la imposición del Puerta a Puerta.

  http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/03/25/sociedad/euskadi/urnieta-rechaza-el-puerta-a-puerta-y-apuesta-por-implantar-este-ano-el-quinto-contenedor

  ErantzunEzabatu
 13. Pero, Izaguirre no fue alcalde con el apoyo del PSE?. No me habia dado cuenta de que, gracias al apoyo de Izaguirre en las Juntas Generales de Gipuzkoa la socialista Rafaela Romero pudo ser PRESIDENTA y en contrapartido, el PSE de Urnieta le daba su apoyo para ser alcalde. Espero por el bien de Gipuzkoa, que Odon siga los pasos del PSE de Urnieta.

  ErantzunEzabatu
 14. Este es el comentario de estos dias.
  http://www.diariovasco.com/v/20100326/comarca/ante-visita-vecinos-zubieta-20100326.html

  ErantzunEzabatu
 15. LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL "ATEZ ATE"-(PaP)2010(e)ko martxoaren 27(a) (14:29)

  Ya ni en los distintos períodicos digitales podemos colgar libre y tranquilamente nuestra opinión; o bien porque te lo censura el períodico, o bien la gente favorable al (PaP) o “Atez ate” que cada vez toleran menos las opiniones discrepantes con su sistema que es él unico intolerante; por ello me dispongo a expresar mí opinión en este foro. Eskarrikasko.Desde él pleno del ayuntamiento de Hernani, en el que la gente que “gobierna” a sus anchas a todo él pueblo y no sólo a su gente, decidió por imperativo categórico que el referéndum reivindicado de un modo justo y cívico por 6.045 hernaniarras aunque a la señora alcaldesa le pese lo que le pese, no se celebrará porque no le/les da la gana que se celebre; que el pueblo de Hernani recuerde que hay por ahí un grupo llamado Ezker Batua que no es tampoco inocente en absoluto en este grave asunto y que puede empezar a afectar de un modo desagradable a miles de hernaniarras cómo nadie lo remedie, y que ya lo llevan padeciendo desde hace ocho meses miles de usurbildarras. Ayuntamiento y pueblo que no es únicamente de esta cuadrilla que nos pretende imponer sí o sí a la fuerza la porquería del “Atez ate” o (PaP): atentado contra la ecología, el medio ambiente, pero sobre todo contra la salud pública, la inteligencia y la privacidad de miles de hernaniarras y usurbildarras. Y lo que se está notando en estos últimos días es la poca sensibilidad que puede llegar a haber con los afectados en una situación cómo esta, no ya respecto a gente, pueblos o ciudades que les queda lejos la problemática, sino incluso la indiferencia, incomprensión y la insensibilidad que se da y pueden mostrar los medios de comunicación, instituciones y/o partidos políticos cómo se ha podido ver en estos ocho últimos meses con el caso de Usúrbil, que cómo es un pueblo de sólo 6.000 habitantes, ¿a quién le importaba Usúrbil y las cosecuencias que puedan estar sufriendo y pagando miles de usurbildarras, todos los comerciantes y hosteleros usurbildarras que quisieran manifestarse libremente y sin amenazas respecto al asunto pero no pueden porque pueden perder clientela por ejemplo?. Concretamente en Hernani se está notando cómo poco a poco los mandamases se van quitando la careta del buen royo ecologista, van dejando a un lado la hipócrita y demagógica amabilidad verde para pasar a empezar a poner verde a todo el personal con acciones abiertamente provocadoras, intimidatorias, coercitivas y amenazantes hacia toda la población hernaniarra indefensa y desarmada ante el poder que tanto le gusta siempre diseñar en base a su concepto tan particular y genuino de “demokrazia”: Demokrazia toda para nosotros, cero para todos los demás. Pero los indicios que más empiezan a preocupar son aquellos en los que empiezan a afectar ya no de un modo colectivo, sino a nivel individual y me explico. Ante el miedo y el temor que ya estamos padeciendo miles de hernaniarras ante algo que aún es sólo una amenaza pero a partir del 9 de mayo va a ser de facto una situación real y de

  ErantzunEzabatu
 16. A buenas horas mangas verdes.2010(e)ko martxoaren 29(a) (16:09)

  No solo los PNV-istas andan tarde y despistados. Arriola, el presunto posible candidato a Diputado General en las proximas elecciones a la Diputacion por el PSOE, nos viene ahora diciendo que el PaP es "insalubre":

  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=327877

  ¿Donde estaba Arriola, presidente del PSOE en Guipuzcoa, para decirle al PSOE de Usurbil que apoyase el quinto contenedor?

  PNV y PSOE nos han amargado la vida en Usurbil!

  ErantzunEzabatu
 17. Yo soy de las que creían que iba a ganar la opción de los 5 contenedores.
  Hace un mes cuando lei esta valoración, todavía con el disgusto en el cuerpo, me pareció un escrito farragoso, con un título sin relación con el contenido. No respondía a mis ansias de desahogo.
  Hoy, cuando lo he vuelto a leer, posiblemente después de asumir el disgusto, me he encontrado con una valoración medida, reflexionada, clara, que visualiza muy bien como fueron aquellos días y cómo fueron los días posteriores.
  Y termina con una llamada a la esperanza: se seguirá trabajando por el sistema de contenedores.
  Ánimo Hamaikabat, sois gente seria.

  ErantzunEzabatu