Autokonpostaketari izen ona kentzen

Emaitzekin gezurretan ari zaizkigu.

2010ko otsailaren 7ko idatzian (Argilunak autokonpostaketan) honela genion:
“Autokonpostaketaren eredua guztiz baliagarria iruditzen zaigu: Herritarren kontzientziazio maila erakusten duelako; udalak biltzen duen hondakin kopurua gutxitzen duelako eta ondorioz merkeago ateratzen zaigulako horien kudeaketa eta; guztiz konpatiblea delako 5 edukiontzien bilketa sistemarekin. Beraz, zorionak herrian konpostatzen duzuen guztiontzat.”

Udal gobernuak egiten duen datuen manipulazioak, autokonpostaketa suspertu beharrean aurkako emaitza lortzen du. Hona hemen udaletxeak berak publikatutako datuak:
Ekainaren 15ean udaleko web orrialdean ondorengo titularrarekin topatu ginen: “Euskal Herriko herri autokonpostatzaileena”  Testu hartatik ondorengo esaldiak azpimarratzen ditugu:

“Atez atekoa hasi  aurretik, Usurbilgo udalak eginiko kanpainari esker 400 familia izan dira autokonpostatzen hasi direnak. Hori dela eta udalak famili hauen hondakinen tasan %40ko hobaria aplikatzen die. Herritar bakoitzeko sortzen den organikoaren estimazioa eguneko 330gr. da, hau da, 120,45 kg./herritar/urte.”

“...beraz, aurreko urteko (2008) apirilean 760 kilo autokonpostatu zirela esan liteke, aurtengo epe berean (2009 apirila) 13.000 kilo autokonpostatu diren bitartean...”

2008 urtean, Usurbilgo zinegotzi guztiei Atez ateko sistema aurkeztu zitzaigunean, proiektuaren txosten bat banatu zen alderdi politiko guztiei. Bertan esaten zen, Usurbilen autokonpostatzen zutenak 100 familia zirela.

2009ko irailean udalak atez ateko sistemaren datuak publikatu zituen, apirila, maiatza, ekaina eta uztailekoak zehazki  (Argilunak autokonpostaketan) . Datu hauen arabera, 2008ko lauhileko horretan 3.040 kilo organiko autokonpostatu ziren, 2009an berriz 53.098 kilo.

Autokonpostaketaren bitartez hilero 760 kilo tratatu ziren 2008an; 100 familien artean. 2009an, aldiz, gutxienez 400 familien artean, 53.098 kilo, lau hilabetetan zehar, hau da hilero 13.274 kilo.

Luismari Ormaetxea gure zinegotziak ETBko Kalaka saioan egin zuen informazioa ezkutatzearen salaketaren ondoren, 2009 urte guztiko bilketa datuak publikatu dira.

Ezusteko berriak. 2009ko apirilean 28.793 kilo autokonpostatu zirela diote orain; 2009ko apirila eta uztailaren arteko epean berriz 118.488 kilo.

Datuak ez datoz bat!  Zerekin geratzen gara?

400 autokonpostatzaile, apirilean, zenbat jasotzen du?: 3.040 kilo?, 13.274 kilo?, 28.793 kilo?
2009ko apirila eta uztailaren artean, zenbat jaso zen?: 53.098 kilo ala 118.488 kilo?

Usurbilgo udalak autokonpostatzeari buruz publikatzen dituen kopuruak estimazioak izatetik asmakizun hutsak izatera pasa dira. Bilketa sistematik desagertu diren ehundaka tona ezkutatu eta justifikatu asmoz egindako asmakizunak.

400 autokonpostatzailetan urteko 36 tona autokonpostatzen direla publikoki esatetik, urtean 360 tona autokonpostatzen direla esatera pasa dira; 10 aldiz gehiago!!!

2009ko apirila eta abendu bitartean, hilero 30 tona autokonpostatu zirela diote. Publikatu diren datuetan ikusi daitekeen bezela kopurua egonkortu egin da:  Datos oficiales municipios 2009

Guzti hau, atez atekoaren iruzurraren punta besterik ez da.

Desprestigian el autocompostaje

Nos mienten con los resultados.

En el escrito del 7 de febrero de 2010 (Claroscuros en el autocompostaje) decíamos:

"El autocompostaje nos parece una opción totalmente válida: porque expresa el nivel de concienciación de los ciudadanos; porque disminuye la cantidad de residuos que tiene que recoger el ayuntamiento, y consecuentemente, nos sale más barato su recogida y gestión y; porque es totalmente compatible con el sistema de recogida mediante 5 contenedores. Por tanto, felicidades a todos/as que compostáis en Usurbil."

La manipulación de los datos que se está realizando desde el equipo de gobierno municipal no hace más que desincentivar el autocompostaje. Y argumentamos esta afirmación con datos publicados por el propio ayuntamiento:

El 15 de junio, en la página web del ayuntamiento nos topábamos con este titular: "El pueblo más autocompostador de Euskal Herria". Del texto entresacamos estos fragmentos:

"Antes del comienzo del puerta a puerta, gracias a la campaña realizada por el ayuntamiento de Usurbil 400 familias han comenzado a autocompostar. Por este hecho el ayuntamiento bonifica en la tasa de basura con un 40% a estas familias. La estimación de la orgánica producida por cada habitante se estima que es de 330 gr. al dia, es decir, 120,45 kg. habitante/año."

 "... por lo que se puede afirmar que en abril del pasado año (2008) se autocompostaron en Usurbil 760 kilos, mientras que en el mismo periodo pero durante este año (abril 2009) se han autocompostado 13.000 kilos..."

Cuando se presentó a todos los concejales el sistema PaP (2008), se repartió un informe del proyecto a todos los partidos políticos, en dicho informe se afirmaba que en Usurbil había 100 familias que autocompostaban.

En septiembre del 2009 el ayuntamiento publicó los datos del PaP correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio (Claroscuros en el autocompostaje) . Según esos datos, en ese cuatrimestre del 2008, se compostaron 3.040 kilos de orgánica, mientras que en 2009, 53.098 kilos.

Mediante autocompostaje se trataron 760 kilos mensuales en 2008; entre 100 familias. En 2009, en cambio, al menos entre 400 familias, 53.098 kilos a lo largo de 4 meses. 13.274 kilos mensuales.

Tras la denuncia de oscurantismo informativo realizado en el programa de ETB, Kalaka, por parte de nuestro concejal Luismari Ormaetxea, se acaban de publicar los datos de recogida de todo el año 2009.

Nuevas sorpresas. Ahora nos dicen que en abril de 2009 se autocompostaron 28.793 kilos; que en el periodo entre abril y julio de 2009 se autocompostaron 118.488 kilos.

¡Cuanta incongruencia! ¿En qué quedamos?

400 autocompostadores, un abril, ¿cuánto recibe?: ¿3.040 kilos?; ¿13.274 kilos?; ¿28.793 kilos?.

Entre abril y julio de 2009, ¿cuánto se recogió?: ¿53.098 kilos ó 118.488 kilos?

Las cifras que publica el ayuntamiento de Usurbil respecto al autocompostaje han pasado de ser estimaciones a ser puras invenciones. Invenciones para justificar, maquillar la desaparición de cientos de toneladas del sistema de recogida.

Se ha pasado de afirmar públicamente que con alrededor de 400 autocompostadores se autocompostan 36 toneladas/año, a afirmar que se autocompostan 360 toneladas/año; 10 veces más!!!

Afirman que en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2009 se autocompostaron 30 toneladas/mes. La cifra está estabilizada como se puede comprobar en las cifras hechas públicas: Datos oficiales municipios 2009

Y esto no es más que la punta del iceberg del fraude del PaP.

Iruzkinak

 1. Antes del PAP no habia 100 autocompostadoras sino 67.
  http://www.usurbil.net/atezate/euskal-herriko-herri-konpostatzaileena/?langswitch_lang=es

  ErantzunEzabatu
 2. Está claro que las cifras sobre el autocompostaje no tienen ninguna base real; a lo más se sabe que son 400 las familias que actualmente tienen las autocompostadoras. Éstas no tienen la capacidad de un metro cúbico, y lo que se introduce en ellas dura hasta 6 meses para que lo que se introdujo al principio pueda ser utilizado como compostaje. Yo me pregunto, ¿como se llega a pesar los kilos de materia orgánica que se meten en las compostadoras? Estoy convencido de que ni las propias familias lo concoen, porque no pesan los residuos. ¿Y cómo lo pueden concoer los "malabaristas" del PaP si no se pesan los residuos depositados en cada una de las 400 autocompostadoras, ni cada día, ni cada semana, ni cada mes? Cualquiera de los datos que nos han dado sobre los kilos de autocompostaje, además de contradictorios, NO PUEDEN SER REALES. Consecuentemente, de los datos del PaP deben desaparecer los kilos atribuídos al autocomjpostaje, por no ser ni objetivos ni ciertos.
  Además, quiero recordar a los "gurús" del PaP, que el autocompostaje familiar es totalmente independiente del sistema de recogida de las basuras por el PaP, ya que, precisamente, el autocompostaje NO SE RECOGE, y puede seguir siendo igualmente utilizado con el sistema de los 5 contenedores.

  ErantzunEzabatu
 3. y en el resto de los pueblos2010(e)ko maiatzaren 25(a) (23:38)

  Si miramos en el resto de los municipios la cantidad compostada es exactamente igual todos los meses de 31 dias y los de 30 tambien son parejos. ¡Qué casualidad! Y en Enero y Febrero de 2009 en Usurbil se autocompostó exactamente la misma cifra y después...

  ErantzunEzabatu