Hezkuntzaren garrantzia udal gobernuarentzat

Egin behar ez dena.

Aste honetan egin da azken udal Hezkuntza Batzorde Informatzailea.

Aurrekoa, orain dela zazpi hilabete eta erdi; 2009ko azaroaren 10ean.

Onartezina. Zubieta eta Aginagako eskola txikien iraupena zalantzan; haurreskolaren proiektu pedagojikoaren oinarriak ahazturik; ikastolaren etorkizuna eztabaidan; herritar talde bat eskola publikoaren alde firma biltzen; musika eskola erabateko prekarietatean...

Hainbeste gorabehera eta udal politikariek elkarren artean hezkuntzaren inguruan gogoeta foro naturala hilabete eta hilabeteetan elkartu gabe. Onartezina.

Hori da udal agintarien gaiarekiko sensibilitate maila.

La importancia de la educación para el gobierno municipal

Lo que no se debe hacer.

Esta semana se ha celebrado la última comisión informativa de educación.

La anterior, hace siete meses y medio; el 10 de noviembre de 2009.

Inaceptable. La continuidad de las escuelas unitarias públicas de Zubieta y Aginaga en duda; las bases del proyecto pedagógico de la escuela infantil olvidadas; el futuro de la ikastola a debate; un grupo de vecinos recogiendo firmas a favor de una escuela pública; la escuela de música en una situación de absoluta precariedad...

Tantos frentes y el foro natural de debate sobre la educación entre los políticos municipales sin reunirse durante meses. Inaceptable.

Ese es el nivel de sensibilidad del equipo de gobierno municipal.

Iruzkinak