Bostgarren edukiontzia Gipuzkoan zehar zabaltzen

contenedor-marron-lazkao.jpg
Diario Vasco

Gaurko komunikabideetan hondakinen inguruan hainbat berri azaldu dira.

Hala nola Lazkaon bostgarren edukiontzia martxan jarriko dutela (Contenedores marrones en Lazkao) eta Sasieta mankomunitate osora zabaltzeko asmoa dutela. Usurbilgo Hamaikabatek aurreko astean, bere alkategaiaren aurkezpenean, aurreratzen zuen bere lan-ardatz nagusienetako bat hondakin organikoarentzat edukiontzia Usurbilen ezartzea izango zela.

Bestetik San Marko mankomunitatean aldaketak datoz. Hamaikabatek orain dela aste batzuk bere botoa eskeini zuen, bai Lasarte-Orian, bai Donostian, herri horiek San Markon dituzten ordezkaritzak alda zitzaten eta ondorioz gaur egun San Markoko gobernuak duen lan ildoa alda zedin (San Marko ko presidentea kalera). Nabaria da bere eragina izan duela:

Berria
Noticias de Gipuzkoa
Diariovasco

Urnietako udalean ordezkaritza aldaketa izango da, eta ondorioz San Markok aldaketa sakonak izango ditu etorkizunean.

Usurbilgo Hamaikabatek eskaera bat egiten du: auditoretza sakona egin dadila San Markoko diru-kontuetan, jakin dezagula usurbildarrok zenbat diru erabili duen mankomunitateak atez-atekoa Usurbilen inposatzeko.

El quinto contenedor se extiende por Gipuzkoa

contenedor-marron-lazkao.jpg
Diario Vasco

En los medios de comunicación escritos han aparecido varias noticias respecto a los residuos.

Por ejemplo, que en el municipio de Lazkao van a instalar el quinto contenedor (Contenedores marrones en Lazkao) y que tienen intención de extenderlo a toda la mancomunidad de Sasieta. La semana pasada Hamaikabat de Usurbil, en la presentación de su candidato a alcalde, anticipaba que una de sus líneas de trabajo va a ser la implantación de contenedor para residuos orgánicos.

Por otra parta se prevén cambios en la mancomunidad de San Marcos. Hace unas semanas Hamaikabat ofrecía sus votos, tanto en Lasarte-Oria como en Donostia, para que en esos municipios renovasen los representantes que tenían en San Marcos y por consiguiente modificar la línea de trabajo del gobierno de San Marcos (Destitución del presidente de San Marcos). Es evidente que ha tenido su efecto:

Berria
Noticias de Gipuzkoa
Diariovasco

En Urnieta va a ver cambios en la representación municipal, y por tanto en el futuro veremos cambios profundos en el funcionamiento de San Marcos.

Hamaikabat de Usurbil hace una solicitud: que se realice una auditoría profunda en las cuentas de San Marcos, que sepamos los usurbildarras cuanto dinero ha gastado la mancomunidad en imponer el puerta a puerta en Usurbil.

Iruzkinak