Iruzur fiskalari Hamaikabatek aurre egiten dio Diputazioan duen gobernuarduraz baliatuz

Lehen 6 hilabeteetan 130 miloi euro azalerazi ditu.

fraude-004.jpg

Gipuzkoako foru Aldundiko Ogasun eta Finantzako Departamentuaren helburuetariko bat iruzur fiskalari aurrea egitea da. Gaitz honen aurrean hainbat neurri hartu ditu legealdi honetan. Horrela, inspektore gehiago kontratzeaz gain, azpimagarriak izan dira baliabide informatikoen hobekuntza, besteak beste Ikus programak zergadunen eta enpresen datuak gurutzatzen ditu une bakar batean, sensibilizazio kanpainak, herritarren partaidetza sustatzea telefonoren edo interneten bidez eta notarioekin eta hainbat profesionalekin sinatutako hitzarmenak.

Zergadun gipuzkoarrak iruzur fiskalari hel diezaioten uxatzea da Pello Gonzalezek zuzentzen duen departamentuaren asmoa. Halere, legealdi honetan mila milioi eurotara iritsiko da azaleratuko den zorra. gehiengo zabala segituan berreskuratzen dena.

Lan honek emaitzak ematen ditu egunero. Horrela, 2010eko lehenengo sei hilabeteetan, 130,47 milioi euroko zorra azaleratu du Departamentuak. Horietatik, %34a premiadun bideari dagokio, %30a bezari, %17a PFEZri eta %15a sozietate gaineko zergari. Epe berean, iaz baino 3,7 milioi euro aurkitu dira.

Bestetik, 45.000 baino gehiago izan dira Ogasun Departamentuak egindako jarduerak, iaz baino sei mila gehiago.

Hamaikabat hace frente al fraude fiscal desde sus responsabilidades de gobierno en la Diputación

En los primeros 6 meses ha aflorado 130 millones de euros.

fraude-004.jpg

Uno de los objetivos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa es combatir el fraude fiscal. Durante la presente legislatura han tomado innumerables medidas para hacer frente a esta lacra. Así, destacan la contratación de más inspectores, la mejora de recursos informáticos como el programa Ikus que ofrece datos cruzados de contribuyentes y empresas al instante, campañas de sensibilización, el fomento de la participación ciudadana a través del teléfono o vía internet o los acuerdos con el colegio de notarios y con diversos profesionales.

La intención del departamento que lidera Pello Gonzalez es la de ahuyentar al contribuyente guipuzcoano en la comisión del fraude. No obstante, durante esta legislatura podrán alcanzar los 1.000 millones de euros de deuda aflorada, cuyo importe mayoritario se recupera al instante.

Esta labor está dando frutos diariamente. Así, durante el primer semestre de 2010, el Departamento ha aflorado 130,47 millones de euros de deuda descubierta. El 34% corresponden a notificaciones de apremio, el 30% por el iva, el 17% por el IRPF y el 15% por impuesto de socieadades. Comparando con los datos del año pasado en el mismo periodo, son 3,7 millones de euros más.

Por otra parte, el número de actuaciones realizadas por el Departamento de Hacienda supera los 45.000, seis mil más que el año pasado.

Iruzkinak