Hamaikabat San Markon aldaketaren akuilu izaten jarraituko du

Hondakin organikoak jasotzeko 5. edukiontzia berehala ezartzea proposatuko du Hamaikabatek eta egungo zuzendaritzak egindako kudeaketaren auditoria integrala egitea.

prentsaurrekoa-100915.jpg

Zuzendaritza berria aukeratzeko San Marko mankomunitateak egingo duen batzarra dela eta Hamaikabateko zinegotziak gustura azaldu dira egindako lanarekin, horrela mankomunitatearen kudeaketa aldatzeko aukera egongo baita.

Gaur prentsaurrekoa eman duten Hamaikabateko zinegotziek San Marko mankomunitatearen funtzionamendu txarra aspaldian salatu dute. Behin eta berriz egoera salatu ondoren, aurreko ekainean San Marko mankomunitatea osatzen duten herrietako Hamaikabateko udal ordezkariek Donostiako eta Lasarte-Oriako udaletan bere laguntza eskaini zuten, mankomunitatean udal hauek zuten errepresentazioa zuzentzeko erabakia har zezaten. Honela ba, Hamaikabateko zinegotziak, Gipuzkoako presidentea den Martin Beramendi alboan zutela, Urnietako eta Lasarte-Oriako udal osoek San Markoko Mankomunitatearen Gobernuan gehiengoak zuzentzeko hartutako erabakiarekin pozik agertu dira, berriro ere Donostiako Udal Gobernua ezer egin ez badu ere.

San Markoko Gobernu Batzorde berria osatze aldera, Martin Beramendik, Hamaikabat Gipuzkoako Presidenteak “Hamaikabatek San Markon akuilu izaten jarraituko nahi” duela adierazi du eta zuzendaritza berriari “PIGRUGaren garapenerako beharrezkoak diren erabakiak har ditzala eta berehalakoan hondakin organikoak biltzeko 5. edukiontziaren hedapena” eskatuko diotela adierazi du.

Bestalde, orain arte ANVk, EBk eta Alternatibak osatutako gehiengoaren funtzionamendu kaxkarraren aurrean Beramendik adierazi du “berehala auditoria integrala eskatuko diogu zuzendaritza berriari, alegia, auditoria ekonomikoaz gain, juridikoa eta laborala ere eskatuko ditugu”. Gipuzkoako Presidenteak beharrezkoa ikusten du aurrera eraman diren ekimen administratibo guztiak zuzentzea Mankomunitateak benetan PIGRUGaren garapena bultza dezan. Bide honetan, Beramendik gogoratu du “Udalek mankomunitatea auziperatua dutela, San markok zenbait udal bakarrik lagundu dituela ekonomikoki, kosteak gaizki banatu dituztelako kuoten igoera eta lehenbailehen zuzendu behar diren beste hainbat irregulartasun”.

Bukatzeko, Beramendik adierazi du Hamaikabatek bilera eskatu diola Errenteriako alkateari, Juan Carlos Merinori, bere proposamenak luzatzeko eta PIGRUGaren garapenean laguntzeko borondatea agertzeko, “behar beharrezkoa ikusten dugu hau eraginkortasun anbientalagatik, arrazionaltasun ekonomikoagatik eta onarpen sozialagatik”. Bide honetan, H1!eko Gipuzkoako buruzagiak gogora ekarri du PIGRUGa hamar urte baino gehiagoz landutako parte-hartze prozesu zabal baten ondorioa dela eta Gipuzkoako Batzar Nagusien eta lurraldeko udalerri gehienen babesa lortu duela. Horregatik, Beramendik ANVko, EBko eta Alternatibako udal ordezkarien aurkako salaketa berretsi du “alderdikeriaz jokatzeagatik interes orokorraren aurka, oinarrizkoa eta funtsezkoa den zaborren kudeaketa bezalako zerbitzu batean”.

HAMAIKABAT seguirá siendo palanca de cambio en San Marcos

H1! propondrá la implantación inmediata del 5º contenedor para los residuos orgánicos y solicitará una auditoría integral de la gestión realizada por la actual dirección.

prentsaurrekoa-100915.jpg

Ante la próxima junta de la Mancomunidad de San Marcos, en la que se elegirá a la nueva dirección de la misma, los concejales de Hamaikabat se han mostrado satisfechos por el trabajo realizado y porque la mancomunidad tendrá en breve la posibilidad de redireccionar su gestión.

Los concejales de Hamaikabat, que han comparecido hoy en rueda de prensa, vienen denunciando desde hace mucho tiempo el mal funcionamiento de la Mancomunidad de San Marcos. Tras denunciar la situación en repetidas ocasiones, los representantes de Hamaikabat en los municipios integrados en San Marcos, ofrecieron su apoyo a los ayuntamientos de Donostia y Lasarte-Oria el pasado mes de junio para que tomaran la decisión de corregir la representación que estos ayuntamientos ostentan en la mancomunidad. Así, los concejales de Hamaikabat, acompañados por el presidente de Gipuzkoa, Martin Beramendi, se han felicitado por el trabajo realizado y por la decisión adoptada en los plenos de Urnieta y Lasarte-Oria, que han permitido corregir las mayorías de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad Municipal de San Marcos a pesar, una vez más, del Gobierno municipal de Donostia.

De cara a la elección de la nueva Junta de Gobierno, el presidente de Hamaikabat Gipuzkoa, Martin Beramendi, ha manifestado que “Hamaikabat quiere seguir siendo palanca de cambio en San Marcos” y ha anunciado que solicitarán a su junta que “se corrijan y se tomen las decisiones necesarias para el desarrollo del PIGRUG y la puesta en marcha inmediata del 5º contenedor para el reciclaje de los residuos orgánicos.

Por otra parte, y ante el mal funcionamiento de la actual dirección compuesta por representantes de ANV, IU y Alternatiba, Beramendi ha expresado que “urgiremos a la nueva dirección a que realice una auditoría integral, es decir, además de la económica, una auditoría jurídica y laboral”. El presidente de Gipuzkoa ha considerado necesario que se corrijan todos y cada uno de los actos administrativos adoptados con el objetivo de que la mancomunidad impulse realmente el desarrollo del PIGRUG. En este sentido, Beramendi ha recordado que en estos momentos hay “demandas judiciales de los ayuntamientos contra la mancomunidad, ayudas económicas de San Marcos solo a algunos ayuntamientos, incremento de cuotas por un mal reparto de los costes y otra serie de irregularidades que pediremos se subsanen cuanto antes”.

Finalmente, Beramendi ha explicado que Hamaikabat ha solicitado una reunión al alcalde de Errentería, Juan Carlos Merino, para trasladarle sus propuestas y su voluntad de colaborar en el desarrollo del PIGRUG, algo que ha considerado “fundamental por razones de eficacia ambiental, racionalidad económica y aceptación social”. En este sentido, el líder de H1! Gipuzkoa ha recordado que el PIGRUG, tras trabajarse de forma participativa durante más de una década, fue aprobado por las Juntas Generales de Gipuzkoa y por la gran mayoría de los ayuntamientos del territorio. Por ello, Beramendi ha insistido en denunciar a los representantes municipales de ANV, IU y Alternatiba por “hacer prevalecer su actitud partidista y en contra del interés general en un servicio básico y fundamental como el de la gestión de basuras”.

Iruzkinak

  1. http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/09/16/sociedad/euskadi/hamaikabat-pide-una-auditoria-integral-de-la-gestion-realizada-en-la-mancomunidad-de-san-marcos

    ErantzunEzabatu