Imanol Azpiroz, San Marko mankomunitateko presidenteak ez duMankomunitateko Batzar Nagusia konbokatu

Batzar honetan mankomunitateko presidente kargutik kenduko dute

Mankomunitatearen Batzar Nagusiaren ohiz kanpoko saioa urriaren 5ean egingo da, eguerdiko 12:00etan.

Deialdia automatikoki egin da epe legala agortu denean hortarako eskumena duen pertsonak, Azpiroz jaunak, mankomunitateko presidenteak, horrela ez duelako egin.

Era berean, bere kargutik kenduko dutela espero da mankomunitateko kontuhartzailea, Xabier Olano jauna, Usurbilgo udaleko kontuhartzailea.

Batzarraren deialdi automatikoa - Convocatoria automática de la junta

Imanol Azpiroz se niega a convocar la Junta General de la Mancomunidad de San Marcos

En esta Junta será destituido como presidente de la mancomunidad.

El día 5 de octubre se celebrará a las 12:00 del mediodía la sesión extraordinaria de la Junta General de la Mancomunidad.

La convocatoria se ha realizado automáticamente transcurrido el plazo legal para haberla realizado por voluntad de la persona competente para ello; el señor Azpiroz, presidente de la mancomunidad.

Se prevé que sea destituido de la misma manera el interventor de la mancomunidad; el señor Xabier Olano, interventor a su vez del ayuntamiento de Usurbil.

Batzarraren deialdi automatikoa - Convocatoria automática de la junta

Iruzkinak