San Markoko mankomunitateak legez kanpokoak baimentzen ditu Zubietan

Zubietako konpost-planta kudeatzen duen enpresa kontraturik gabe dihardu.

Usurbilgo alkate ordea den Juan Jose Olaizola jaunaren ahotik jakin dugunez, instalakuntza, konpost-makinak eta konposta lortzeko prozesua Aztarnak 2000 SL enpresak kudeatzen du.

Enpresa honek lanean dihardu, eta kobratzen horregatik, Usurbilgo udal gobernuaren baimenik gabe; ez dago ez udal akordiorik, ez dekretorik, ez kontratorik, jarduera hori justifikatzen duenik.

Lanean dabiltzan langileek ez dute inolako segurtasun eta higiene planik, bere egitekoa arautzen duenik, are gutxiago hondakin organikoen manipulazioarekin egokitua.

Dauden bi makinetatik bat San Marko mankomunitateak lagatua da.

Kontutan izanik oraindik San Marko mankomunitateko presidentea, Imanol Azpiroz jauna, zubietarra dela eta, gainera Usurbilgo udaleko gobernu taldeko zinegotzia (Ingurumen komisioaren presidentea), ez dago zalantzarik egoera hauen ezagutza duela eta konsziente dela bere ondorioez; eta beraz, legearen aurkako egoera bat onartzen ari dela.

Konpost makina hauek martxan jarri zirenetik zubietarren haserrea areagotzen joan da, ez dituzte etxe ondoan nahi. Garrantzizkoa dela deritzogu ezagutuaraztea, bai udaletxetik, bai mankomunitatetik baimentzen ari dela konpost-makina horien erabilpena kontraturik gabeko enpresa bati.

Usurbilgo Hamaikabatek San Marko mankomunitatearen hurrengo kudeatzaileei egoera eta gertaera hauek auditatzea eskatzen du, eta garbitu ditzatela beren aurrekoek eginak izan ditzazketen edozein erantzukizun edo/eta delitu.

La Mancomunidad de San Marcos permite ilegalidades en Zubieta

La empresa que gestiona la pequeña planta compostadora de Zubieta opera sin contrato.

Según hemos sabido del teniente alcalde de Usurbil (Juan José Olaizola) la instalación, las máquinas compostadoras y el proceso de compostaje es gestionado por la empresa Aztarnak 2000 SL.

Esta empresa está desempeñando su labor - y cobrando por ello - sin que el gobierno municipal de Usurbil lo haya autorizado; no existen ni acuerdos municipales, ni decretos, ni contrato, ni nada que sustente esa labor.

Los trabajadores que están desempeñando esa labor lo están realizando sin que exista ningún plan de higiene y seguridad; ni mucho menos uno adecuado a la especificidad de la gestión de residuos orgánicos.

Una de las dos máquinas compostadoras está cedida por la mancomunidad de San Marcos.

Teniendo en cuenta que el todavía presidente de San Marcos, el señor Imanol Azpiroz, es vecino de Zubieta y, además, concejal del equipo de gobierno del ayuntamiento de Usurbil (Presidente de la comisión de Medio Ambiente), no hay duda de que es conocedor y consciente de esta circunstancia; y por consiguiente está permitiendo una ilegalidad.

Cuando cada vez es más creciente el descontento de los zubietarras por la existencia y funcionamiento de estas máquinas compostadoras, consideramos relevante que se sepa que se está permitiendo desde el ayuntamiento y desde la mancomunidad que una empresa sin contrato alguno esté manipulando dichas máquinas.

Hamaikabat Usurbil solicita a los próximos gestores de la mancomunidad de San Marcos que se audite estas circunstancias, y depure cualquier responsabilidad y/o delito en que hayan podido incurrir sus predecesores.

Iruzkinak

  1. Y desde la Junta Vecinal, cuyo alcalde Imanol Azpiroz es el que ha colocado las maquinas para tratar de compostar las TXERRI-JANAS de Usurbil. Como se entiende que un alcalde traiga para su pueblo la mierda de otros?. Solo cabe una explicacion que es, algun interes oculto.

    ErantzunEzabatu